Andrzej Cieślak

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Andrzej Cieślak (Źródło: archiwum A.Cieślaka)

(1946- ) - poeta, pisarz, dziennikarz i wydawca. Jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, redaktorem Kwartalnika Oddziału Olsztyńskiego. Był członkiem Warszawskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, a od stycznia 2019 roku jest prezesem Olsztyńskiego Oddziału ZLP, członkiem ZG ZLP. Współzałożyciel i członek Kapituły Literacko-Dziennikarskiej Nagrody im. Henryka Panasa. Mieszka w Olsztynie.

Wykształcenie

Andrzej Cieślak urodził się 24 lutego 1946 r. w Hrubieszowie. W 1981 roku ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Olsztynie. Jest też absolwentem Studium Teatralnego przy Centralnym Ośrodku Metodyki Upowszechniania Kultury w Warszawie, gdzie po zajęciach m.in. z Adamem Hanuszkiewiczem, Aleksandrem Bardinim, Lechem Śliwonikiem, Krystyną Mazur, Ireną Jun i Zenobiuszem Strzeleckim uzyskał uprawnienia instruktora teatrów amatorskich I kategorii.

W latach 1997- 2002 był doktorantem Akademii Rolniczo- Technicznej i Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, z otwartym w 1999 roku przewodem doktorskim.

Działalność

W 1962 roku został po raz pierwszy laureatem wojewódzkich eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. W latach 1963-1966 był najmłodszym redaktorem i spikerem radiowęzła zakładowego Dolnośląskich Zakładów Metalurgicznych (DOZAMET) w Nowej Soli oraz tygodnika "Głos Dozametu". W Zakładowym Domu Kultury "Dozamet" kierowanym przez Jerzego Winieckiego był asystentem reżysera i instruktora teatralnego Romana Rodaka.

W latach 1966-1968 odbył służbę wojskową w Poznaniu, gdzie po ukończeniu szkoły podoficerskiej został viceprzewodniczącym Zarządu Pułkowego Koła Młodzieży Wojskowej ds. kulturalno-oświatowych i redaktorem naczelnym pułkowego radiowęzła. Po zakończeniu służby wojskowej pracował w Zakładach Metalurgicznych (POMET) w Poznaniu w redakcji "Głos Pometu".

W latach 1969-1971 był założycielem i instruktorem grup teatralnych i literackich w Powiatowym Domu Kultury w Augustowie oraz viceprzewodniczącym Zarządu Powiatowego ZMS ds. propagandy, krótki czas prowadził też tajną kancelarię wojskową w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. W latach 1972-1973 pracował na etacie st. instruktora w Powiatowej Poradni Kulturalno-Oświatowej w Nowej Soli, pełniąc z ramienia Wydziału Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej m. in. oficjalną funkcję korespondenta do mediów wojewódzkich. Był inicjatorem i organizatorem kontynuowanego do lat 90-tych ubiegłego stulecia Ogólnopolskiego Turnieju Poetyckiego "O Pierścień Kingi". W 1973 roku za porozumieniem stron został przeniesiony do Olsztyna.

Pracował w Gazecie Olsztyńskiej, Radiu Olsztyn, piśmie Nowa Wieś. Był także redaktorem naczelnym OIK.

W latach 1973-1975 pracował w Wojewódzkim Domu Kultury w Olsztynie jako starszy instruktor ds. organizacji i metodyki pracy placówek kulturalno-oświatowych.

W latach 1975-1978 pracował przy Ogólnopolskich Spotkaniach Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” oraz przy Turnieju Tańca Towarzyskiego o „Puchar Olsztyna”.

Wielokrotny laureat konkursów recytatorskich.

Jest artystą estradowym. Współpracował z grupami muzycznymi, placówkami kulturalnymi w całej Polsce. Zajmował się również konferansjerką. W 1975 roku organizował Dni Olsztyna 1975.

Aktualnie zajmuje się dziennikarstwem społeczno-kulturalnym, a na zaproszenia firm, biur turystycznych i osób prywatnych oprowadza wycieczki, uczestniczy w spotkaniach integracyjnych, towarzyskich i okolicznościowych, gdzie w przebraniu pruskiego feldmarszałka wygłasza swoje wiersze oraz prezentuje historię Warmii i zabytków Śródmieścia i Starego Miasta w Olsztynie.

Zainteresowania

Andrzej Cieślak interesuje się dziennikarstwem, literaturą oraz malarstwem. Obecnie pisze i wydaje swoje wiersze w formie tomików. Wiersze A. Cieślaka obejmują szerokie spektrum problematyki ludzkiej egzystencji. W swoich książkach natomiast porusza problematykę socjologiczną, społeczno- polityczną i religijną. Obok twórczości literackiej A. Cieślak zajmuje się dokumentowaniem wydarzeń kulturalno-artystycznych Olsztyna (ponad 300 zdjęć nadesłanych do internetowych wydań Encyklopedii i Leksykonu Kultury Warmii i Mazur oraz autorstwo lub współautorstwo kilku haseł Leksykonu i Encyklopedii Warmii i Mazur). Jest ponadto autorem wydanych w 2011 r. (kwiecień - wrzesień) 30 wierszy i zdjęć o Olsztynie umieszczanych w witrynach sklepów, banków i lokali gastronomicznych na Starym Mieście w Olsztynie. W 2012 r. powstał również zestaw 14 wierszy i zdjęć Śródmieścia i Starego Miasta w Olsztynie z autografami autora na kartach pocztowych. Od 2013 r. przeprowadza performance - wspólne zdjęcia z najbardziej znanymi mieszkańcami lub gośćmi Olsztyna, na tle pomników i zabytków miasta. Publikuje także swoje krytyczno- satyryczne artykuły w prasie ogólnopolskiej, np. tygodniku NIE.

W przygotowaniu są następujące publikacje:

dziennik nocnik- 4 tomik wierszy

znajomy Znajomych- pamiętnik socjonostalgiczny ludzie fakty ciekawostki

Sprzedawcy Nadziei-3000 lat historii propagandy

Andrzej Cieślak samozwańczy książę Warmii- bogato ilustrowany przewodnik po wybranych zabytkach Śródmieścia i Starego Miasta w Olsztynie.

Twórczość

Twórczość literacka

 • Wspomnienia nowotwora PRL- u, Olsztyn- Kochanów- ISBN 83- 906532- 0- 6.
 • Żniwiarze nocy- Parada 50- ciu seryjnych morderców- ISBN 83- 906532- 3- 0.
 • Zdrajca Stanu Jezus Chrystus- Prawda i nieznane fakty z 64 lat życia Jezusa- ISBN 83- 906532- 1- 4.
 • poletko sprzedawcy nadziei- bałamutnik prozatorsko-poetycki ( za granicą milczenia- spacernik duszy) II częściowy tomik wierszy (191)- ISBN 83-906532-4-9
 • grzechy ssaka, tomik wierszy ISBN: 83- 906532- 7- 3
 • Bezkropkowo, tomik wierszy ISBN: 83- 906532- 2- 2
 • poezja końkretna - ISBN: 83 - 920795 - 4 - X
 • dziennik nocnik ISBN: 83-920795-3-1

Publikacje rozproszone

 • Zarys promocji jakości, bhp i ochrony środowiska w organizacji gospodarczej, w: Zarządzanie jakością, Akademia Rolniczo- Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie- Wydział Zarządzania- Olsztyn 1999, str. 95.
 • Tradycyjne, różne i odmienne drogi do jakości, w: Zarządzanie jakością usług, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Łomża 2000, str. 44 ISBN 83- 87492- 13- 2
 • Marketing powiązań jakościowych, w: Marketing w praktyce, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski- Wydział Zarządzania i Administracji- Olsztyn, lipiec 2001, str. 91, ISBN 83- 87349- 82- 8.
 • Różne drogi- wspólny cel, w: Integracja Systemów Zarządzania Przedsiębiorstwami Komunikacyjnymi z uwzględnieniem wymogów Norm ISO, Materiały konferencyjne nr. 54 (Zeszyt 103) Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Kraków 2002, str. 27 ISSN 1231- 9155.
 • Antologia. "Więcej niż suma słów", Wydawnictwo NiDart Natalia Marczewska, Olesno 2013, ISBN 978-83-934650-0-2
 • VariArt, nr. 4/ 2014 ( 25), WBP Olsztyn

Multimedia

11 maja 2019 - Majówka z książką - źródło: kuprawdzie.pl

1 września 2020 - O spotkaniu literatów i dziennikarzy w Dobrym Mieście - źródło: kuprawdzie.pl

Galeria zdjęć z archiwum Andrzeja Cieślaka

Kolekcje

Źródło informacji

 1. Materiały nadesłane przez A.Cieślaka.
 2. Leonard Turkowski- Juniorzy literatury, Warmia i Mazury nr. 2 ( miesięcznik), 1975, str. 26,
 3. Erwin Kruk- Kto zapowie koniec zabawy, Gazeta Olsztyńska, nr. 51 z dnia 3 marca 1975, str. 3,
 4. Tadeusz Mocarski- Młodzi poeci Olsztyna, Poezja nr. 6 ( miesięcznik), 1975, str. 107- 108,
 5. Jan Chłosta (red.)- Olsztyńskie Bibliografie Literackie 1945-1988, str. 137, Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn, 1991.
 6. Jolanta Bierula, Katalog prasy lokalnej województwa olsztyńskiego 1989-1996, Komunikaty Warmińsko- Mazurskie nr 4, 629- 655, 1997.
 7. Beata Waś- Czas Cenzury, Gazeta Olsztyńska, Olsztyn dzień po dniu, z dnia 29 sierpnia 2005 roku, str. 2
 8. Jerzy Górczyński- Literatura moje życie, w: "Pióro i pamięć" 50-lecie Oddziału Związku Literatów Polskich 1955-2005, praca zbiorowa pod redakcją Józefa Jacka Rojka, wydawcy: Związek Literatów Polskich Oddział w Olsztynie i Pracownia Wydawnicza ELSet, Olsztyn, 2005, str. 35
 9. Joanna Chłosta- Zielonka, Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945- 1989, str. 137, 228, 404; Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2010
 10. Marcin Wójcik, Przyszli, bo kochają to miasto, Gazeta Olsztyńska z dnia 22 lipca 2013 roku, str. 5
 11. Express Olsztyn.pl- Olsztyński Prusak miejską atrakcją, 9 sierpnia 2013
 12. Paweł Dziergowski, Sposób na promocję Olsztyna, Kalendarz Olsztyna 2014, Rocznik XVI, red. Tomasz Śrutkowski, str. 273- Edytor Wers, Olsztyn 2013
 13. Rudiak Robert, Życie literackie na Ziemi Lubuskiej w latach 1945- 2000, Zielona Góra "Pro Libris", 2015, str. 174, 175.
 14. Władysław Katarzyński- Z pruskim dragonem o kulturze, Gazeta Olsztyńska, nr. 15 ( 19 532) z dn. 19 stycznia 2018, str. 13