Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Kamienica Naujacka MOK w 2015 roku. Od 2008 roku siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie
Źródło: Archiwum MOK Olsztyn
Amfiteatr im. Czesława Niemena. Miejsce licznych wydarzeń organizowanych przez MOK w ramach Olsztyńskiego Lata Artystycznego
Źródło: Archiwum MOK Olsztyn
Tartak Raphaelsohnów, siedziba Centrum Techniki i Rozwoju Regionu „Muzeum Nowoczesności”, od 2014 roku w strukturze olsztyńskiego MOK-u
Źródło: Archiwum MOK Olsztyn

Olsztyńska, samorządowa instytucja upowszechniania kultury o zasięgu miejskim, założona w 1970 roku.

Siedziba

Kamienica Naujacka MOK
ul. Dąbrowszczaków 3
10-538 Olsztyn
tel.: (89) 522 13 50
fax: (89) 522 13 51

Obiekty Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie:

Zadania

 • realizacja zadań własnych gminy w zakresie działalności kulturalnej
 • realizacja zadań statutowych: upowszechnianie kultury, zaspokajanie i rozwijanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz inspirowanie i rozwijanie ich aktywności artystycznej, m.in.:
  • rozwijanie czynnego uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym miasta
  • inicjowanie i wspieranie społeczno-kulturalnych inicjatyw mieszkańców miasta
  • otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego i sprawowanie mecenatu nad młodymi talentami
  • edukacja kulturalna mieszkańców miasta
  • promowanie kultury miasta

Historia

7 maja 1970 roku utworzono Miejski i Międzyzwiązkowy Dom Kultury w Olsztynie, który działał na terenie miasta przez 20 lat. W 1990 roku, zarządzeniem Prezydenta Olsztyna z dnia 12 stycznia, zmieniono nazwę placówki na „Miejski Ośrodek Kultury”. Dziesięć lat później, 1 stycznia 2000 roku, nastąpił podział instytucji na dwie odrębne: Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. Rodziewiczówny 3 oraz Miejską Bibliotekę Publiczną. Od 2008 roku siedzibą Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie jest zrewitalizowana Kamienica Naujacka MOK.

Dyrektorzy

Struktura organizacyjna

 • Dział Animacji Kulturalnej
 • Dział Informacji, Wydawnictw i Wystaw
 • Dział Edukacji Regionalnej
 • Dział Realizacji Imprez
 • Dział Techniczno-Administracyjny
 • Dział Księgowości i Spraw Pracowniczych

Działalność

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie jest głównym organizatorem i koordynatorem trwającego rokrocznie od czerwca do września Olsztyńskiego Lata Artystycznego. Ten wyjątkowy cykl wydarzeń kulturalnych stanowi bogatą, bo obejmującą ponad sto różnorodnych wydarzeń kulturalnych, atrakcję promującą Olsztyn nie tylko turystycznie, ale i kulturowo. Obecnie OLA to m.in.: plenerowe i kameralne koncerty muzyki rozrywkowej, klasycznej i filmowej, spektakle teatralne, występy kabaretowe, festyny, happeningi, wystawy, pokazy tańca, animacje dla dzieci, plenerowe projekcje filmowe i nie tylko. MOK stara się wzbogacać program Olsztyńskiego Lata Artystycznego, zapraszając krajowe i zagraniczne gwiazdy muzyki, filmu, kabaretu itp.

Ważny punkt programu Olsztyńskiego Lata Artystycznego stanowi koncert Gwiazdy Lata, dotychczas m.in.: Alison Moyet, Suzanne Vega, Goran Bregović, Basia Trzetrzelewska, Orquesta Buena Vista Social Club, Matt Dusk i Nigel Kennedy. Od początku w program OLA wplatały się największe olsztyńskie wydarzenia kulturalne. Wśród cykliczych, organizowanych po dziś dzień, znajdują się m.in.:

Również w sezonie kameralnym, od października do maja, w salach, pracowniach i galeriach Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie uczestniczyć można w licznych wydarzeniach kulturalnych, wśród nich m.in.: wernisaże i wystawy, spotkania autorskie, debaty, spektakle, koncerty, projekcje czy wykłady. Wydarzenia te pogrupowane są w kilkanaście cykli tematycznych, obejmujących większość obszarów kultury. Wśród najważniejszych imprez organizowanych przez MOK w sezonie kameralnym są m.in.:

 • Konkurs Młodych Zespołów „Fest Muza”
 • Olsztyńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora „Solo”
 • Rzeźnia Literacka
 • Osiedliska Kultury
 • Otwarte Mistrzostwa Fotograficzne
 • Konkurs Literacki „O Różę Małego Księcia”
 • Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Kolędowania Czar”

W swojej działalności MOK współpracuje z licznymi instytucjami kultury, placówkami oświatowo-wychowawczymi, organizacjami pozarządowymi, klubami, środowiskami twórczymi itp. Ważnym elementem pracy instytucji jest wspieranie i animowanie aktywności kulturalnej różnych środowisk. Przy ośrodku działają liczne grupy twórcze, dające ich uczestnikom możliwość czynnego uczestniczenia w kulturze, jak Olsztyński Chór Kameralny „Collegium Musicum”, Zespół Wokalny „Moderato”, Grupa Smyczkowa „Absolwent”, Grupa Teatralna „Kokon”, Klub Literacki Młodych, Klub Plastyka Amatora „Sąsiedzi” i szereg innych. Zmodernizowana i nowocześnie wyposażona w unijnym projekcie Kamienica Naujacka MOK przy ul. Dąbrowszczaków 3 umożliwia placówce prowadzenie profesjonalnych warsztatów w ramach Centrum Sztuk Wizualnych, obejmujących wiele dyscyplin plastycznych, fotograficznych i nie tylko. Tu również swoje wykłady mają działające przy MOK: Akademia Trzeciego Wieku, Jarocka Akademia Trzeciego Wieku, a w „Czwartki Wileńskie” Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej.

Ważną rolę w działalności ośrodka odgrywa Informacja Kulturalna MOK położona w Kamienicy Naujacka MOK przy ul. Dąbrowszczaków 3 (wejście od ul. Mrongowiusza). Punkt udziela informacji na temat kulturalnych wydarzeń w mieście i regionie. Tam też, podobnie jak w staromiejskiej Galerii Rynek MOK, można kupić bilety na wybrane wydarzenia. Od 2015 roku zakup biletów na imprezy organizowane przez MOK możliwy jest również za pośrednictwem strony internetowej: www.bilety.mok.olsztyn.pl

Od 2014 roku w strukturze Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie znajduje się Centrum Techniki i Rozwoju Regionu „Muzeum Nowoczesności” MOK.

W 2018 r. wystartowała Galeria Dobro.

Nagrody i odznaczenia

Powyższy spis nagród i odznaczeń Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie nie uwzględnia wszystkich osiągnięć działających przy instytucji grup twórczych.

Galeria zdjęć

Bibliografia

 1. Informacje zamieszczone przez MOK Olsztyn.

Zobacz też