Jan Chłosta

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Źródło: Chłosta Jan, Wierny swojej ziemi, rozm. Tadeusz Matulewicz, „Kulisy Warmii i Mazur”, 2001, nr 48/49, s. 28.

(1938- ) – historyk, badacz dziejów Warmii, publicysta, krytyk literacki, encyklopedysta

Biografia

Urodził się 27 grudnia 1938 r. w Olsztynie, w rodzinie warmińskiej pochodzącej ze Starych Włók koło Barczewa. W 1961 r. rozpoczął naukę w Studium Nauczycielskim w Olsztynie, a w 1964 r. studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. Dyplom Filologii Polskiej uzyskał w 1968 r. Praca dyplomowa nosiła tytuł Zawartość prasy literackiej i naukowej województwa olsztyńskiego 1945-1968. W 1975 r. na Uniwersytecie Wrocławskim obronił pracę doktorską z zakresu historii pt.: Rola „Gazety Olsztyńskiej” w utrwalaniu polskości Warmii, Mazur i Powiśla w latach 1918-1939. Mieszka i pracuje w Olsztynie.

Działalność

W latach 1960-1984 pracował w Oddziale Wojewódzkim Stowarzyszenia PAX w Olsztynie (od 1974 r. był prezesem Stowarzyszenia), a następnie do końca 1986 r. jako redaktor naczelny Instytutu Wydawniczego PAX w Warszawie. W latach 1990-2006 był dyrektorem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Olsztynie. Jest pracownikiem naukowym Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie (do 2009 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji do Badań nad Kulturą Warmii i Mazur, od 2009 r. wiceprezesa Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego i wykładowcą na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jest członkiem wielu stowarzyszeń naukowych.

Publikacje

Jest autorem ponad 700 artykułów publicystycznych i naukowych o tematyce regionalnej, drukowanych od 1960 r. w „Życiu Olsztyńskim”, „Słowie na Warmii i Mazurach”, „Posłańcu Warmińskim”. Opublikował także ponad dwadzieścia książek, szkiców i prac naukowych na temat przeszłości Warmii, Mazur i Powiśla. Wśród prac można wymienić m.in.:

 • Wydawnictwo „Gazety Olsztyńskiej” w latach 1918-1939 (1977)
 • Olsztyńskie biografie literackie 1945-1988 (1991)
 • Znani i nieznani olsztyniacy XIX i XX wieku (1996)
 • Ludzie godni pamięci - warmińsko-mazurscy patroni olsztyńskich ulic (1997)
 • Warmia i Mazury w literaturze polskiej i niemieckiej po 1945 r. (1998)
 • Prusy Wschodnie w literaturze niemieckiej l 945-1990 (1999)
 • Wybór reportaży o Warmii i Mazurach 1945-1949 (1999)
 • Słownik Warmii historyczno-geograficzny (2002)
 • Dzieje Dywit (2008) – wspólnie z Markiem Książkiem
 • Zwyczaje i obrzędy na Warmii (2009)

Jan Chłosta jest również autorem i redaktorem serii wspomnień o warmińskich i mazurskich pisarzach i działaczach oświatowo-kulturalnych m.in.: Marii Zientarze-Malewskiej, Władysławie Gębiku, Emilii Sukertowej-Biedrawinie, Karolu Małłku, Władysławie Knosalinie, Janie Boenigku czy Otylii Grotowej, Sewerynie Pieniężnym, Kazimierzu Jaroszyku.

Nagrody

 • Nagroda im. Michała Lengowskiego
 • Nagroda Miasta Olsztyna.
 • Nagroda imienia Biskupa Ignacego Krasickiego i Medalu „Godzien Kraj Kochania” za: „ukazanie w swoim dorobku naukowo-publicystycznym odwiecznej obecności kultury Warmii w kulturze polskiej ze szczególnym uwzględnieniem prac biograficznych i encyklopedycznych, poświęconym ludziom oraz wydarzeniom tworzącym historię Warmii, Mazur i Powiśla” (2005)
 • Nagroda Osobowość Warmii i Mazur w kategorii: kultura (2009)
 • Nagroda Humanistyczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego (2011)

Odznaczenia

 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2005)

Galeria zdjęć


Bibliografia

 1. Olsztyńskie biografie literackie 1945-1988 / praca zbiorowa pod red. Jana Chłosty. – Olsztyn : Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1991. – S. 115.
 2. Rojek, Józef Jacek: Literaci & literatura Warmii i Mazur. Przewodnik eseistyczny / Józef Jacek Rojek. – Olsztyn : Fundacja Środowisk Twórczych, 2008. - S. 119-120.
 3. Chłosta, Jan: Piękna ojczyzna : pół wieku prostowania historycznych ścieżek / Jan Chłosta ; rozm. Krzysztof Panasik // „Gazeta Olsztyńska”. - 2004, nr 135, s. 10.
 4. Chłosta, Jan: Wierny swojej ziemi : Jan Chłosta – historyk Warmii / rozm. Tadeusz Matulewicz // „Kulisy Warmii i Mazur”. – 2001, nr 48/49, s. 28.