Bronisław Sałuda

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Fot. Grzegorz Czykwin
Źródło: „Gazeta Olsztyńska” 2011, nr 128, dod. „Olsztyn Dzień po Dniu”, nr 1203, s. 4.

(1927- ) – olsztyński wydawca, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” w Olsztynie

Biografia

Absolwent ekonomiki rolnictwa. Do Olsztyna przyjechał w 1954 r. Oddelegowano go wówczas z radia łódzkiego do rozgłośni w Olsztynie. Funkcję dyrektora olsztyńskiego radia pełnił w latach 1945-1965.
Autor licznych publikacji z zakresu ekonomiki rolnictwa.
Pasjonat myślistwa. Współzałożyciel Koła Łowieckiego „Knieja” w Olsztynie.

Działalność

Redaktor Kalendarza historycznego publikowanego na łamach czasopisma „Warmia i Mazury”.
W 1992 r. założył małe wydawnictwo Oficyna Druków Niskonakładowych, publikujące książki z zakresu historii Warmii i Mazur, historii myślistwa oraz teksty literackie.
Od 1999 r. prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” w Olsztynie.
Po przejściu na emeryturę zaczął publikować książki dotyczące historii myślistwa. Przygotowuje encyklopedię łowiectwa oraz Kalendarz historyczny Polski północnej ze szczególnym uwzględnieniem Warmii i Mazur.

Publikacje (wybór)

  1. Bigos myśliwski (1994)
  2. Królowe polskie na łowach (2000)
  3. Łowy władców polskich (2007)

Bibliografia

  1. Sałuda, Bronisław: Polski Tel Awiw / Bronisław Sałuda ; not. mzg. – Il. // „Gazeta Olsztyńska”. – 1999, nr 93, dod. „Magazyn”, s. 3.
  2. mzg: Pojezierze po zjeździe / mzg // „Gazeta Olsztyńska”. – 1999, nr 198, s. 5.
  3. mzg: Razem i osobno / mzg. – Il. // „Gazeta Olsztyńska”. – 1996, nr 249, s. 8.
  4. Zamojski, Janusz: Kol. Bronisław Sałuda / Janusz Zamojski. – Il. // „Myśliwiec Warmińsko-Mazurski”. – Nr 45 (2010), s. 18.
  5. Sobociński, Paweł: Myślistwo pochodzi od myślenia / Paweł Sobociński. – Il. // „Gazeta Olsztyńska”. – 2011, nr 128, dod. „Olsztyn Dzień po Dniu”, nr 1203, s. 4.

Zobacz też