Jarosław Poliwko

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Areszt Szuki

(1974- ) - olsztyński fotografik

Biografia

Urodził się w 1974 r. w Gdańsku. Od 1998 r. związany jest z Olsztynem. Założyciel agencji fotograficznej Studio Receptor.

Działalność

Jego działania powiązane są ze środowiskiem muzyczno-teatralnym oraz z grupą olsztyńskich twórców. Współpracuje m.in. ze Stowarzyszeniem Ręką Dzieło i Teatrem Węgajty. Jest również członkiem stowarzyszeń działających na rzecz kultury i sztuki: Wolna Grupa Twórcza i Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie „Areszt Sztuki”.

Twórczość

Wystawa fotografii Bardzo bliski Wschód, Galeria Stary Ratusz, 2010 r.
Źródło: Archiwium WBP w Olsztynie.

Zajmuje się szeroko pojętą sztuką fotografii. „Styl artysty oscyluje w obrębie fotografii kreacyjnej, silnie emocjonalnej, w której nadrzędnym tematem inspiracji jest człowiek i jego istnienie. Jednocześnie, obszarem jego zainteresowań są motywy kultury Europy Środkowo-Wschodniej. Jako inspirator i twórca szerzy i propaguje wątki ukraińskie, które są ściśle związane z jego pochodzeniem.”[1]

Wystawy

Jest laureatem wielu konkursów fotograficznych. W swoim dorobku ma wiele wystaw indywidualnych oraz zbiorowych w Polsce i za granicą.

Wystawy indywidualne

 • Wystawa fotografii „W międzygeście”, Galeria Rynek w Olsztynie (2008)
 • Wystawa fotografii „Bardzo Bliski Wschód”, Galeria Stary Ratusz w Olsztynie (2010)
 • Wystawa fotografii, MDK Szczytno (2010)

Wystawy zbiorowe

 • Wystawa fotografii, „Jaroslaw Poliwko i Karol Rajmund Raich”, Galeria Stary Ratusz w Olsztynie (2005)
 • Mistrzostwa Fotograficzne 2006-2007, Galeria Rynek w Olsztynie
 • Jarmark Sztuki Ręką Dzieło (2000-2008)
 • Multimedialny Pokaz Zdjęć Jazzowych – Bohema Jazz Club w Olsztynie (2009)

Oprócz tego Jarosław Poliwko prezentował swoje zdjęcia na wystawach poza granicami kraju, m.in. w Osnabruck (Niemcy), Perugii (Włochy), Malmo (Szwecja), Wilnie (Litwa).

Nagrody

I Nagroda na wystawie Foto Feta – Teatry Uliczne (2003)

Multimedia

Przypisy

 1. Strona internetowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie

Bibliografia

 1. Kochajmy Warmię!= Ermland ist der Lieve wer!= Let's fall in love with Warmia! / oprac. graf. Adam Kurłowicz. - Olsztyn : Urząd Miasta Olsztyn, [2005]. - S. 72.
 2. Szmyt, Dominika: Między mrugnięciami powiek / Dominika Szmyt // „Kultura”. - 2006, luty [nr 3], s. 6-7.
 3. Brzezińska, Magda: Wystawa fotografii w Galerii Rynek na Starówce / Magda Brzezińska // „Gazeta Wyborcza”. - 2006, nr 129, dod. „Olsztyn”, s. 2.

Zobacz też

Strona internetowa Jarosława Poliwko
Strona internetowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie