Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Areszt Sztuki

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Znak stowarzyszenia, wg. projektu Iwony Bolińskiej-Walendzik.

Stowarzyszenie działające na rzecz wspierania i promocji regionalnych przedsięwzięć twórczych na Warmii i Mazurach.

Siedziba

10-117 Olsztyn ul. 1 Maja 5

Historia

Stowarzyszenie powstało w maju 2005 r. w Olsztynie z inicjatywy grupy artystów z Warmii i Mazur. Pomysłodawcą powołania stowarzyszenia był Marek Świątecki. W komitecie założycielskim zasiadali ponadto Marek Markiewicz i Julia Tarnowska. Stowarzyszenie powstało w celu promocji regionalnych przedsięwzięć twórczych oraz prowadzenia działalności integrującej środowisko artystyczne. Ważnym punktem działań Stowarzyszenie są starania o powołanie Regionalnego Centrum Sztuki z siedzibą w obecnym Areszcie Śledczym w Olsztynie. Prezesem Stowarzyszenia przez pierwsze dwie kadencje był (2005-2013) Marek Świątecki. Pozostali członkowie Zarządu - Ewa Plichta-Lubieniecka (Wice Prezes), Leszek Sokoll (Sekretarz), Iwona Bolińska-Walendzik (Skarbnik), Mirosław "Micia" Bojenko (Członek). Od 2013 r. prezesem jest Iwona Bolińska-Walendzik.[1]

Działalność

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie „Areszt Sztuki” promuje regionalnych artystów poprzez popularyzację regionalnych przedsięwzięć twórczych oraz prowadzenie działalności integrującej środowisko artystyczne. Inspiruje oraz pomaga w realizacji artystycznych projektów i inicjatyw kulturalnych. Udziela pomocy i wspiera artystów w ich indywidualnych i zbiorowych prezentacjach i wystąpieniach. Organizuje działalność artystyczną we wszelkich jej formach (wystawiennictwo, literatura, estrada, teatr, taniec itd.) oraz medialną promocję w tym zakresie. Tworzy ofertę wymiany kulturalnej umożliwiającej promocję artystów Warmii i Mazur w Polsce i zagranicą (Włochy, Litwa, Francja, Niemcy, Dania). Prezentuje interesujące polskie i zagraniczne propozycje kulturalne w regionie, organizuje i prowadzi plenery, warsztaty, festiwale i konkury artystyczne. Angażuje się w edukację kulturalną, wspieranie lokalnych ośrodków kultury, działań na rzecz zachowania i utrwalania tradycji kulturowej Warmii i Mazur oraz archiwizowanie wybitnych osiągnięć twórczych artystów regionu. Najbardziej aktywnym jest środowisko plastyczne, aczkolwiek Stowarzyszenie stara się rozszerzyć swoją działalności w kręgach muzycznych, literackich i teatralnych.

Olsztyn 2006.
Adam Cieślak i Bartosz Świątecki - autorzy instalacji pt. Babel, Olsztyn 2010, Galeria Stary Ratusz.
Zarząd Stowarzyszenia z Andrzejem Cieślakiem, 11 września 2014 r.
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka

Stowarzyszenie „Areszt Sztuki” w latach 2005-2023 realizowało m.in.:


 • Projekty m.in.:
  • „Kochajmy Warmię” (październik 2005 - czerwiec 2007) - promocja kultury Olsztyna i regionu, realizacja wystaw olsztyńskiego środowiska artystycznego w Niemczech, Włoszech, Francji oraz koncerty zespołu „Czerwony Tulipan
  • „Nowa Figuracja” (czerwiec 2009) - organizacja wystawy i druk katalogu prof. Henryka Cześnika i Jana Pruskiego
  • „Warmia i Lejre” - organizacja wystawy olsztyńskich artystów w Danii i druk katalogu
  • „Olsztyn w Wilnie” (czerwiec 2009) - z udziałem Związku Polskich Artystów Plastyków
  • „VariArt - Olsztyn – Babel” (czerwiec – grudzień 2010) - promocja lokalnej twórczości i debiutów artystycznych, współwydanie wraz z Wojewódzką Biblioteka Publiczną w Olsztynie trzech numerów pisma kulturalno-literackiego VariArt
  • V edycja spektaklu słowno-muzycznego poświęconego pamięci M. Grechuty (wrzesień-październik 2010) - promocja lokalnej twórczości artystycznej
  • VI edycja koncert poświęcony pamięci M. Grechuty (wrzesień-październik 2011) - promocja lokalnej twórczości artystycznej
  • „VariArt - redagowanie pisma” (czerwiec – grudzień 2014) - promocja lokalnej twórczości i debiutów artystycznych, współwydanie wraz z Wojewódzką Biblioteka Publiczną w Olsztynie trzech numerów pisma kulturalno-literackiego VariArt
  • „Ameryka, Wenecja Ruś” (czerwiec – październik 2014) - promocja lokalnej twórczości i debiutów artystycznych poprzez wydarzenia kulturalne: wystawy, koncerty i pokazy filmów
  • „Polak, Warmiak, obywatel - redagowanie pisma VariArt” (czerwiec – grudzień 2016) - promocja lokalnej twórczości i debiutów artystycznych, współwydanie wraz z Wojewódzką Biblioteka Publiczną w Olsztynie trzech numerów pisma kulturalno-literackiego VariArt
 • Plenery:
  • plener w Smolajnach (we współpracy z Zespołem Szkół Rolniczych) (lipiec 2016)
  • plenery „Cztery Pory Roku” - zima, wiosna, lato, jesień (w siedzibie Lions Club w Olsztynie) (styczeń, kwiecień, sierpień, październik 2017)
  • plener w Szelągówce (listopad 2023)
 • Warsztaty:
 • Nagrody:
  • Nagroda Prezydenta Olsztyna im. Hieronima Skurpskiego (2020)
 • Realizacje:
  • realizacja makiety olsztyńskiej starówki (koordynatorka Elżbieta Boniecka-Milowicz) (2013)
  • zgłoszenie do OBO realizacji rzeźby plenerowej Izydora Borysa "Warmińskie żurawie" (koordynatorka Elżbieta Fabisiak) (2020)

Członkowie

Publikacje

 1. Kochajmy Warmię! = Ermland ist der Liebe wert! = Let's fall in love with Warmia! / [oprac. graf. Adam Kurłowicz ; tł. ang. John Biggins, tł. niem. Barbara Sapała] ; Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie „Areszt Sztuki”, Urząd Miasta Olsztyn, Fundacja Marii i Georga Dietrich. - Olsztyn : Urząd Miasta Olsztyn, 2005. - 85, [1] s. : il., portr. ; 30 cm.
 2. Ameryka, Wenecja, Ruś / [oprac. graf. Iwona Bolińska-Walendzik] ; Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie „Areszt Sztuki”, Urząd Miasta Olsztyn : Urząd Miasta Olsztyn, 2014. - 28, [1] s. : il., portr. ; 21 cm.
 3. 10 lat w Areszcie Sztuki / [oprac. graf. Iwona Bolińska-Walendzik ; tł. ang. Weronika Milowicz, Tomasz Niedźwiedź,] ; Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie „Areszt Sztuki”, Urząd Miasta Olsztyn : Urząd Miasta Olsztyn, 2015. - 72, [1] s. : il., portr. ; 21 cm.
 4. Plener Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Areszt Sztuki - Smolajny / [oprac. graf. Iwona Bolińska-Walendzik] ; Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie „Areszt Sztuki”, 2016. - 12, [1] s. : il. ; 21 cm.
 5. Wolność. Wolna forma / [oprac. graf. B.W. Bartkowski] ; Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie „Areszt Sztuki”, 2018. - 48, [1] s. : il. ; 30 cm.
 6. Terytoria / [projekt okładki: B.W. Bartkowski, oprac. graf. Tomek Ratajczak] ; Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie „Areszt Sztuki”, 2021. - 96, [1] s. : il. ; 30 cm.
 7. O obrotach / [oprac. graf. I. Bolińska] ; Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie „Areszt Sztuki”, 2023. - 58, [1] s. : il. ; 21 cm.

Multimedia

Przypisy

 1. Statut stowarzyszenia na stronie http://aresztsztuki.republika.pl/statut.html

Bibliografia

 1. Świątecki, Marek: Sztuka zamiast krat : artyści chcą przejąć budynek aresztu śledczego / Marek Świątecki // „Gazeta Olsztyńska”. - 2005, nr 18, s. 5.
 2. Szydłowski, Grzegorz: Areszt do centrum miasta pasuje jak pięść do nosa : artyści wystąpili do ministra sprawiedliwości o przejęcie „reliktu epoki komunistycznej” / Grzegorz Szydłowski // „Gazeta Olsztyńska”. - 2007, nr 98, dod. „Olsztyn Dzień po Dniu”, nr 929, s. 1.
 3. Mrówczyńska, Anna: Amiamio Varmia czyli olsztyńscy artyści w Perugii / Anna Mrówczyńska // „Przegląd Turystyczny”. - Nr 61 (2007), s. 6.
 4. Świątecki, Marek: Pastel du monde - pastel art : wywiad z Markiem Świąteckim / rozm. Waldemar Tychek ; il. Marek Świątecki // „VariArt”. - 2010, nr 1, s. 4-6.

Zobacz też