Arkadiusz Monkiewicz

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Bartoszycka Grupa Literacka „Barcja” 1983-2008, Olsztyn, Wers, 2009, s. 62.

(1971- ) – poeta, związany ze środowiskiem literackim Bartoszyc (pseud.: Monki)

Biografia

Urodził się w 1971 r. w Bartoszycach. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim na kierunku pedagogika specjalna z oligofrenopedagogiką oraz studia podyplomowe o specjalności doradztwo zawodowe. Mieszka w Osiece koło Bartoszyc.

Działalność

Należy do bartoszyckiego Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION. Tam też trenuje lekkoatletykę osób niepełnosprawnych w kole sportowym YALIDER. Kilkakrotnie brał udział w plebiscycie na najpopularniejszego sportowca powiatu bartoszyckiego. Jest członkiem Bartoszyckiej Grupy Literackiej „Barcja”.

Twórczość

Jego wiersze ukazywały się w „Wiadomościach UniwersyteckichUniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, w „Gońcu Bartoszyckim, a także w wydawnictwach Bartoszyckiej Grupy Literackiej „Barcja”.

Nagrody i wyróżnienia

  • Wyróżnienie w powiatowym konkursie „Ścieżki słów” za wiersz satyryczny pt. Gombrowicz a bezrobocie (2007)
  • Wyróżnienie w powiatowym konkursie „Ścieżki słów” za wiersze Oda do dachu i Zimowy erotyk (2008)

Bibliografia

  1. Bartoszycka Grupa Literacka „Barcja” 1983-2008 / [zesp. red. Jerzy Sałata, Urszula Drogomir, Jan Bachar]. -Olsztyn : Wers, 2009. – S. 62.