Galeria Sztuki Współczesnej Biura Wystaw Artystycznych w Olsztynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Logo Galerii BWA w Olsztynie.
Olsztyński Informator Kulturalny nr 6 (26) z 1975 r.
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka
Siedziba Galerii BWA w Olsztynie.
Źródło: http://commons.wikimedia.org
Informator wystawy, 1959 r.
Źródło: Z archiwum WBP w Olsztynie
Bwawydawnictwa.jpg
Katalog z 2011 r. Wydawca: Galeria Sztuki BWA w Olsztynie.
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka
Katalog wystawy w BWA w Olsztynie, lipiec- wrzesień 1985. 151 autorów, środowisko lokalne reprezentowali: Jerzy Bielecki, Julian Dadlez, Eugeniusz Jankowski,Barbara Lis- Romańczuk, Bolesław Marschall, Henryk Mączkowski, Izabella Podlasiecka, Wiesław Pasik, Mieczysław Romańczuk, Andrzej Samulowski, Hieronim Skurpski, Mirosław Smerek, Bogdan Stafenów, Elżbieta Subbotko, Marian Subbotko, Zofia Topczewska-Hudyka. Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka

Galeria sztuki funkcjonująca w Olsztynie od 1958 r.

Siedziba

Biuro Wystaw Artystycznych Al. Marszałka J. Piłsudskiego 38 10-450 Olsztyn

Historia

Galeria powstała w 1958 r. Początkowo salon wystawowy mieścił się w zamku olsztyńskim. Zorganizowany został jako oddział Centralnego Biura Wystaw Artystycznych w Warszawie. Wcześniej wystawy, zarówno historyczne, jak i twórczości współczesnej organizowane były w Muzeum Warmii i Mazur przez ówczesnego dyrektora placówki Hieronima Skurpskiego. Już wówczas oferta galerii była szeroka. Prezentowano prace artystów polskich i zagranicznych oraz twórczość olsztyńskiego środowiska artystycznego. Obok działalności wystawienniczej prowadzono działalność oświatową w zakresie upowszechniania kultury artystycznej (prelekcje, pokazy przeźroczy, pokazy filmowe o sztuce, lekcje dla młodzieży szkolnej, konkursy oraz wernisaże połączone z poezją i muzyką). Biuro Wystaw Artystycznych było także organizatorem ekspozycji na terenie całego województwa (w domach kultury, klubach i zakładach pracy). Od 1973 r. olsztyńskie Biuro Wystaw Artystycznych było współorganizatorem Pleneru Artystycznego w Garbnie. Wd 1973 r. galeria ma swoją siedzibę w gmachu Planetarium przy al. Piłsudskiego. Obecnie na placówkę składają się dwie sale wystawowe: sala główna o powierzchni 432m2 oraz sala kameralna mieszcząca się na 90 m2. Łączna powierzchnia wystawiennicza wynosi 600m2.

Dyrektorzy

Działalność

wystawiennicza

Galeria prezentuje polską i zagraniczną sztukę współczesną na wystawach czasowych. W jej salach można oglądać różne formy artystyczne: malarstwo, grafikę, rzeźbę, fotografię, tkaninę, szkło, ceramikę a także performance, instalacje oraz nowoczesne działania w obszarze mediów. Celem jest również promocja twórczości osób wybitnie utalentowanych ze środowiska artystycznego Olsztyna i regionu oraz zwrócenie uwagi na najnowsze zjawiska i tendencje w sztuce. Galeria współpracuje z galeriami i muzeami w całej Polsce oraz szkołami i stowarzyszeniami twórczymi w regionie. Zaprasza do udziału w działaniach uznanych kuratorów i aranżerów wystaw w Polsce. W galerii prezentowanych jest około 20 wystaw rocznie. Stałym zbiorem Galerii jest „Kolekcja sztuki Galerii BWA” gromadzona od około 1970 r., zapoczątkowana przez Hieronima Skurpskiego. Największą część kolekcji stanowi malarstwo i grafika oraz fotografia (m.in. fotogramy z wystawy „Atlantyda Północy. Dawne Prusy Wschodnie w fotografii z lat 1864-1944”).

konkursowa

Galeria jest organizatorem imprez cyklicznych:

Ponadto organizuje przeglądy najważniejszych osiągnięć lokalnego środowiska artystycznego.

wydawnicza

Galeria wydaje celach edukacyjnych oraz w ramach dokumentacji swojej działalności: katalogi wystaw, monografie artystów, foldery i informatory, afisze i plakaty. Przy Galerii funkcjonuje księgarnia, w której udostępniane są książki i albumy prezentujące, m.in. działalność innych ośrodków sztuki.

edukacyjna

Galeria (w oparciu o program wystawienniczy) organizuje:

  • odczyty, prelekcje oraz warsztaty prowadzone przez historyków i krytyków sztuki i artystów (np. warsztaty ph. „Twórcy olsztyńskiego środowiska artystycznego” podczas IX Międzygimnazjalnego Konkursu Wiedzy o Olsztynie „Znam moje miasto”)
  • spotkania z ludźmi sztuki (artystami, kuratorami, twórcami kolekcji sztuki)
  • lekcje sztuki dla uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych w ramach programu „Ze sztuką na ty”
  • pokazy filmów z dziedziny sztuki najnowszej (we współpracy z olsztyńskim Planetarium)

Multimedia

Bibliografia

  1. Bełza, Marta: Nowe oblicze Galerii BWA : zarządzanie kulturą / Marta Bełza // „Gazeta Wyborcza”. - 2010, nr 217, dod. „Olsztyn”, s. 2.
  2. Jackiewicz-Garniec, Małgorzata: Galeria Sztuki Współczesnej Biura Wystaw Artystycznych w Olsztynie / Małgorzata Jackiewicz-Garniec // „VariArt”. - 2009, nr 1, s. 18.
  3. Czterdzieści lat minęło... : działalność Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olsztynie w latach 1983-1997 / [oprac. katalogu Małgorzata Bojarska, Małgorzata Jackiewicz-Garniec]. - Olsztyn : BWA, [1999].
  4. (ken): Z czym w następne XXV-lecie? Atrakcyjne wystawy. Prelekcje i odczyty. Nowe obiekty / (ken) // „Dziennik Pojezierza”. – 1983, nr 48, s. 7.
  5. Koziełło-Poklewska, Krystyna: 20-lecie Biura Wystaw Artystycznych w Olsztynie / Krystyna Koziełło-Poklewska // „Słowo Powszechne”. – 1978, nr 165, dod. „Słowo na Warmii”, nr 27, s. 11.

Zobacz też