Janusz Połom

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Ze zbiorów WBP w Olsztynie
Ze zbiorów WBP w Olsztynie
Ze zbiorów WBP w Olsztynie
Ze zbiorów WBP w Olsztynie
Janusz Połom z Andrzejem Cieślakiem, 31 sierpnia 2014 r.
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka

(1950-2020) - fotografik, operator filmowy, reżyser, poeta, wykładowca na polskich i zagranicznych uczelniach.

Biografia

Janusz Połom urodził się 16 października 1950 r. w Toruniu. Do szkół uczęszczał początkowo we wsi Sząbruk i Unieszewo koło Olsztyna, następnie w Olsztynie, gdzie ukończył szkołę podstawową i III Liceum Ogólnokształcące w 1968 r.

W 1971 roku dostał się na studia na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej w PWSFTviT w Łodzi. Skończył je obroną dyplomu z wynikiem bardzo dobrym w 1977 r. Jego teoretyczna praca dyplomowa pt. „Film – sztuka obrazu” została wydana jako skrypt dla studentów. W czasie studiów, na III roku otrzymał stypendium ministra za najwyższą średnią ocen. W tym samym czasie studiował na Wydziale Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej uzyskując absolutorium w 1979 r. Jeszcze przed obroną dyplomu, w 1975 r. został asystentem, starszym asystentem i wykładowcą na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej w Łodzi.

W roku 1981 został wybrany najmłodszym w Polsce dziekanem Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej. Funkcję tę pełnił do 1984 r. W tym samym roku po raz pierwszy wyjechał do Meksyku, by uczyć jako zaproszony profesor na Universidad Autonoma Azcapotzalco i w narodowej szkole filmowej Centro de Capacitación Cinematografica. W 1986 r. wyemigrował z powodów osobistych do Kanady, a następnie, w 1989 r. do Meksyku.

Do Polski powrócił w 2001 r. Obronił doktorat (kwalifikacja I stopnia) w zakresie dyscypliny artystycznej „Realizacja obrazu filmowego i telewizyjnego” na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej PWSFTviT w Łodzi. W 2010 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki filmowej na tym samym wydziale. Obecnie jest profesorem Uniwersyteckim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i pracuje w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki. Jest laureatem dwóch Nagród Rektora ( za osiągniecia naukowe – II stopnia i dydaktyczne – II stopnia), nagrody Prezydenta Olsztyna za osiągnięcia w dziedzinie kultury za rok 2009 i nagrody Prezydenta Olsztyna im. Hieronima Skurpskiego z wybitne osiągnięcia w dziedzinie plastyki w 2015 r. W 2011 r. został odznaczony przez Prezydenta RP złotym medalem za długoletnią służbę.

Karierę naukowo-artystyczną prof. Janusza Połoma można podzielić na trzy etapy: na okres aktywności w Polsce, do wyjazdu w 1986 r, okres emigracji i czas po powrocie do kraju w 2001 r. Początkiem twórczej aktywności Połoma była działalność w amatorskim ruchu filmowym, zwłaszcza w Amatorskim Klubie Filmowym „Grunwald” w Olsztynie (1967-1971). Klub ten uznawany był za jeden z najlepszych w Polsce i na świecie. Jego film „Przebudzenie” tam zrealizowany, zdobył na światowym festiwalu filmów amatorskich UNICA nagrodę za najlepsze zdjęcia. Jako fotograf debiutował wystawą indywidualną w 1970 r. w Klubie Baccalarium w Olsztyńskiej Wyższej Szkole Rolniczej.

W czasie studiów w Szkole Filmowej przystąpił w 1971 r. do działającej tam, jako koło naukowe, neoawangardowej grupy Warsztat Formy Filmowej. W jej skład wchodzili (w kolejności alfabetycznej): Kazimierz Bendkowski, Wojciech Bruszewski, Paweł Kwiek, Antoni Mikołajczyk, Janusz Połom, Józef Robakowski, Andrzej Różycki, Ryszard Waśko. Grupa ta zajmowała się teoriopraktyką w obszarze kina strukturalnego, fotografii analitycznej, nawiązywała do tradycji polskiej awangardy międzywojennej, konstruktywizmu, w niektórych z działaniach do dadaizmu. Z perspektywy historycznej grupa ta uznawana jest za najważniejszą polską grupę neoawangardową w dziedzinie mediów, w latach 70. ubiegłego stulecia. Zarówno grupa jak i artyści do niej należący prezentowali swoje prace w znaczących galeriach i festiwalach w Europie i na świecie. W Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie w 2000 r. odbyła się jej wystawa retrospektywna. Do najważniejszych dokonań Janusza Połoma w okresie działalności w Warsztacie była realizacja „Elektroniczne antynomie” w ramach pokazów Warsztatu w Muzeum Sztuki w Łodzi w 1973 r. Pokazał tam instalację wykorzystującą po raz pierwszy w Polsce komputery. Zrealizował również dwa filmy: ”Tekst” i „Alfabet” Film „Alfabet” znajduje się w zbiorach Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Realizacja „Elektroniczne antynomie” miała pokaz w Centrum Georges Pompidou w Paryżu w ramach największej powojennej wystawy sztuki polskiej Presences Polonaises. L'art vivant autour du Musee de Lodz, w 1983 r. gdzie reprezentował Polskę jako jeden z 70 polskich artystów współczesnych. Po ukończeniu studiów – równolegle z działalnością dydaktyczną na uczelni – był współpracownikiem Studia Małych Form Filmowych SE-MA- FOR w Łodzi. Zrealizował tam 3 filmy krótkometrażowe, jako reżyser (w tym „Mozaikę”, która była jego praktyczną pracą dyplomową i zdobyła nagrodę UNIATHEC w Moskwie) oraz ok. 20 filmów, jako operator filmowy. Fotografował również filmy w Wytwórni Filmów Oświatowych. Współpracował z wybitnymi reżyserami filmów dokumentalnych i o sztuce – Andrzejem Papuzińskim i Józefem Robakowskim, Tamarą Sołoniewicz. Z Kazimierzem Konradem zrealizował dwa filmy muzyczne „Muzyka o życiu i śmierci”.

W 1980 r. na fali ruchu Solidarności, wraz z grupą młodszych pracowników naukowych założył Komitet Ruchu Odnowy Uczelni żądający autonomii Uczelni w zakresie programowym i radykalnie zmieniający proporcje w składach personalnych senatu i rad wydziału. W konsekwencji przemian, w wieku 31 lat został wybrany dziekanem Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej. Funkcję tę pełni do 1984 r.

Drugim etapem jego działalności jest okres pobytu na emigracji w Kanadzie i Meksyku. W 1987 roku został zaangażowany na 1 rok w Université du Quebec w Montréalu. Nauczał filmu i pracował jako autor zdjęć do filmów w niezależnych produkcjach. Czynnie uczestniczył w ruchu Solidarności na emigracji w komórce montrealskiej. Z jej ramienia był mężem zaufania w pierwszych wolnych wyborach w 1989 r. w Konsulacie Polskim w Montréalu. W tym samym czasie, jako profesor wizytujący zaczął wykładać fotografię filmową w Centro de Capacitacion Cinematografica – meksykańskiej wyższej szkole filmowej, z którą współpracował w 1985 r. W 1990 r. otrzymał propozycję utworzenia specjalizacji w zakresie fotografii filmowej na tejże uczelni. Został koordynatorem i jednocześnie nauczycielem przedmiotu.

Okres od 1990 do 2001 był najważniejszy w jego aktywności artystycznej i dydaktycznej na emigracji. Specjalizację „fotografia filmowa” lub „reżyseria i fotografia filmową” w Centro de Capacitación Cinematografica kończyli wówczas jego studenci – dziś, wielu z nich to najwybitniejsi meksykańscy twórcy i operatorzy filmowi. Należą do nich mi.in: Rodrigo Prieto – fotograf, nominowany do Oscara i zdobywca 11 światowych nagród za zdjęcia. Wybitni dokumentaliści: Everardo Gonzalez i Tatiana Huezo, zdobywca Złotej Żaby na Camerimage Ernest Pardo, Juan Carlos Rulfo. Juan Pablo Villasenor – laureat ponad 20 nagród międzynarodowych, Sergei Tanaka, Damian Garcia i inni. W tym samym okresie Janusz Połom zrealizował, jako autor zdjęć, trzy ważne pełnometrażowe filmy. Jednym z nich był film fabularny w reżyserii jego byłego studenta Juana Pablo Villasenora „Por si no te vuelvo a ver”. W 1997 r. film ten zdobył 8 z 19 Arieli – odpowiedników naszych gdańskich Złotych Lwów i ponad 20 ważnych nagród na festiwalach światowych. W 1998 r był najbardziej kasowym filmem w Meksyku. Dwa pozostałe filmy to „Silent Witness”, kanadyjski dokument w reż. Harriet Wichin, nominowany do Genie – kanadyjskiego Oscara i zdobywca Gloden Plaque na International Film Festiwal w Chicago za najlepszy film dokumentalny. Pełnometrażowy film dokumentalny „Mon coeur est temoin” w reżyserii Louise Carreé został uznany za najlepszy film dokumentalny o Afryce na Festiwalu Filmowym „Vues d'Afrique” w Montrealu.

W latach 1989 – 2001 Połom wielokrotnie wystawiał swoje prace fotograficzne: w galeriach Entre-Cadre, Les trois „C” w Montréalu, w Casa de la cultura San Angel i Casa de la Cultura Coyacan galerii 'El Atrio” Ambasady Kanady Galeria visual Centro Nacional de Las Artes w Mieście Meksyk, w Galerii Casa azul w Cueravace, w, Aguascalientes w Meksyku, Muzeum Kinematografii w Łodzi, Muzeum Miasta Łodzi i in. Również w tym czasie zaczął pisać wiersze, które wydał w wydawnictwie Wers w tomie pt. „Czas w Tepoztlanie” w 2003 r.

Powrócił do Polski w 2001 r. i podjął pracę w Katedrze Sztuk Pięknych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki. W 2009 r. skończył fabularny film „Mala Yerba – Złe Zioło”, będący koprodukcją polsko-meksykańską, który był jego dziełem habilitacyjnym. Prezentował swój film na pokazach autorskich (film jest poza dystrybucją) w Łodzi, Warszawie, Mieście Meksyk, Morelii, Olsztynie. Obecnie zajmuje się głównie fotografią oraz małymi formami filmowymi. Jako dydaktyk czterokrotnie był zapraszany na wykłady do Centro de Capacitacion Cinematografica do Meksyku. Prowadził seminarium filmowe w Morelii (2008) i w Centro de Capacitacion Cinematografica 2010 r. Prace fotograficzne wystawiał w Galeriach w BWA w Olsztynie, Meksyku (Galeria Visual Centro Nacional de las Artes – 2008 , Casa Africa – 2011. Trzykrotnie w Muzeum Kinematografii w Łodzi 2007, 2009, 2011, Warszawie w Galerii 2b w 2011, Narodowej Galerii Sztuki Zachęta – wystawa kuratorska „Kosmos Wzywa! Sztuka i nauka w długich latach 60”. (2014) i innych. W roku 2013 wydał album fotograficzny „Znikąd donikąd” a w roku 2016 album-monografię „Na 275. kilometrze będący przekrojową prezentacja jego twórczości. W ostatnich latach miał dwukrotnie wystawy indywidualne w Biurze Wystaw Artystycznych w Olsztynie. Wystawę fotograficzną „ W słoneczne popołudnie” w 2015 roku i wystawę multimedialna „Pejzaż w zagrożeniu w 2016 roku.

Jego ostatnimi osiągnięciami dydaktycznymi są fotograficzne prace dyplomowe studentów na poziomie licencjatu i magisterium. Dwie studentki otrzymały nagrody dziekana za najlepsze dyplomy artystyczne, a jedna z absolwentek zdobyła I nagrodę na Olsztyńskim Biennale Plastyki o Medal Prezydenta. Od chwili otrzymania stopnia doktora habilitowanego recenzuje przewody doktorskie i habilitacyjne na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej PWSFTviT. Był promotorem jednej obronionej pracy doktorskiej i jest promotorem otwartego przewodu doktorskiego na tymże wydziale. 16 grudnia br. pokazał swoje prace w Galerii Atlas Sztuki w Łodzi, gdzie odbyła się retrospektywna wystawa Warsztatu Formy Filmowej. O tej neoawangardowej grupie artystów której był członkiem działających w latach 70 przy Szkole Filmowej w Łodzi, ukazały się w 2017 r. dwie monografie: w wydawnictwie Sternberg Press – Warsztat Formy Filmowej w opracowaniu Mariki Kużmicz i Łukasza Rondudy oraz w wydawnictwie Muzeum Kinematografii w Łodzi - „W kręgu neoawangardy. Warsztat Formy Filmowej” pod redakcją Alicji Cichowicz. W 2017 roku Janusz Połom prezentował trzy duże multimedialne wystawy indywidualne. W prestiżowej Galerii Fotografii „Imaginarium” Łódzkiego Domu Kultury wystawę „Tam, gdzie pachnie żywicą”, wystawę „Za kurtyną lasu” w Galerii Reszel Muzeum Warmii i Mazur oraz wystawę „Leśny całun” w Galerii R5 w ramach Międzynarodowego Festiwalu Fotografii „Interphoto 2017” w Białymstoku. Ostatnio ukazała się miniantologia jego filmów „Za kurtyną lasu” zawierającą realizacje z lat 2013 – 2017 . Od 1975 roku jest członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich. W 2018 r. został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego brązowym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

W styczniu 2019 r. otrzymał tytuł profesora sztuk filmowych.

Zmarł 23 października 2020 r.[1]

Filmografia

Reżyser

 1. NA SKRAJU – dokumentalny, 8 min, czarno-biały HD. Scenariusz, reżyseria, zdjęcia, prod. Janusz Połom, 2014 r.
 2. SYMFONIA LODOWA – eksperymentalny. Film bez początku i końca- „zapętlony”., 2016 r. kolor, HD. Scenariusz, reżyseria, zdjęcia, produkcja – Janusz Połom
 3. TAKI PIĘKNY LOT – dokumentalny, 8 min 20 sek, kolor, HD. Scenariusz, reżyseria, zdjęcia, produkcja - Janusz Połom, 2016 r.
 4. ELEGIA – animowany, 4 min 50 sek, czarno – biały, HD. Scenariusz, reżyseria, zdjęcia, produkcja - Janusz Połom, 2016 r.
 5. ŚNIEZNA CISZA – animowany, 4’30”, kolor. Scenariusz, reżyseria, zdjęcia, prod. Janusz Połom, 2013 r.
 6. PEJZAŻ Z WĘDROWCEM – animowany, 6 min 5sek , kolor. Scenariusz, reżyseria, zdjęcia, produkcja - Janusz Połom, 2013 r.
 7. MALA YERBA – ZŁE ZIOŁO – fabularny, 97 min , kolor Betacam SP prod.
 8. WARMIA MAZURY FILM, ARANEDA FILMS, Meksyk, 2009 r. reżyseria, współscenarzysta (z Gildą Cruz Revueltas), zdjęcia, scenografia
 9. Zonas archeologicas Yaxchilan. Bonampac,Pallenque.15 min, (współautor z M.Nitoslawską, prod. Museo de Archeologia Mexico D.F
 10. NUMER 8 – dokument, krótkometrażowy, 15 min., 35 mm, prod. Wytwórnia Filmów Oświatowych. Z M. Nitosławską współscenarzysta,, współrealizator, współautor zdjęć wraz z Mathieu Przedpełskim, Andrzejem Wyrozębskim.
 11. WYGODNE ŁÓŻKO – eksperymentalny, fabularny, krótkometrażowy, 9 min., prod. SE-MA-FOR 1981 r. Reżyseria, współautorstwo zdjęć z M. Lewandowskim.
 12. SMACZNEGO – żart filmowy, 3 min., 35 mm, prod. SE-MA-FOR 1981 r. Reżyseria i zdjęcia.
 13. HAZARD - Film animowany Scenariusz, Reżyseria, Zdjęcia,
 14. PERSWAZJA Film krótkometrażowy. Scenariusz, Reżyseria, Zdjęcia, prod.SE-MA-FOR, 1976
 15. PRZEBIERANIEC Film krótkometrażowy, Scenariusz, Reżyseria, Zdjęcia,
 16. KLAUSTRROFOBIA – eksperymentalny, krótkometrażowy. Reżyseria i zdjęcia , 9 min, 35 mm, prod. SE-MA-FOR 1977 r.
 17. MOZAIKA – eksperymentalny, krótkometrażowy, 9 min, 35 mm, prod. SE-MA-FOR 1976 r. Scenariusz (wspólnie z Marią Połom), reżyseria, zdjęcia. Nagroda Główna UNIATEC, Moskwa, 1977 r.
 18. PRZEBUDZENIE – krótkometrażowy, 5 min, 16 mm, kolor, prod. Amatorski Klub Filmowy „Grunwald” w Olsztynie, film amatorskich. Nagroda za zdjęcia na Światowym Festiwalu Filmów Amatorskich 1971 r.
 19. BEZ – krótkometrażowy, 11 min, 16 mm, kolor, prod. Amatorski Klub filmowy Grunwald , film Amatorski. Dyplom na Ogolnopolskim Przegladzie Filmów Amatorskich.
 20. HORUM MEMOR –krótkometrażowy. 11 min, czarno-biały, prod. Amatorski Klub Filmowy Grunwald w Olsztynie.

autor zdjęć

 1. SKY BONS – film o sztuce, 50 min., 16 mm, kolor. prod. OKO PROD, reż. M. Nitosławska. Współautor zdjęć z M. Nitosławską. Nominacja do nagrody za najlepszy kanadyjski film o sztuce na Festiwalu Hot Docs, Toronto 1999 r.
 2. SAM WYSZEDŁ BEZBRONNY – DOKUMENTALNY, reż. Stefan Szlachtycz, 55 min, kolor, prod. TVP, 2000 r.
 3. POR SI NO TE VUELVO A VER – pełnometrażowy film fabularny. 35 mm, kolor. Prod. IMCINE – Meksyk. Reż. Juan Pablo Villasenor, 1996 r., 8 nagród ARIEL (meksykański Oskar) za: film, reżyserię, aktora, aktorkę, męska rolę drugoplanową, najlepszy temat oraz 3 nagrody za role epizodyczne, Najlepszy film (ex aequo) 14. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w San Diego, USA 1998 r., Nagroda specjalna za reżyserię Bravo”, Meksyk 1998 r., Nagroda OCIC za najlepszy film Festiwalu Filmu i Video w ValdiviaChile 1998, Musa de cine – nagroda Krytyki Filmowej na festiwalu w Guadalajarze, 1997 r., Nagroda DICINE – nagroda za najlepszy film fabularny. Guadalajara 1997 r., Festiwal kina i kultury latynoamerykańskiej. Nagroda Publiczności na 42. Międzynarodowym Tygodniu Kina. Valladolid, Hiszpania 1997 r., Visionary Award – Festiwal Silver Images USA 1998 r., „Diosa de Plata” – nagroda Stowarzyszenia Dziennikarzy Meksykańskich – 6 nagród: za najlepszy film, najlepsza rolę męska, najlepszą drugoplanową rolę żeńską, najlepszą muzykę, najlepszy montaż, najlepszy debiut, najlepszy scenariusz, Meksyk, „Le regard d’Or” – nagroda na Międzynarodowym Festiwalu we Fryburgu, Niemcy 1998 r.
 4. MON COEUR EST TEMOIN – dokumentalny pełnometrażowy film, 82 min., super 16 mm, prod. Les Films Virage, reż. Louise Carrée, Kanada 1996 r. Nagroda główna za najlepszy film o Afryce na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym „Vues d Afrique w Montrealu 1998 r.
 5. SILENT WITNESS – dokumentalny, pełnometrażowy, 75 min., 16 mm., prod. Witchin-York Films, reż. Harriet Wichin 1994 r., Nagrody: Nagroda Główna – Golden Plate za najlepszy film dokumentalny na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Chicago 1996 r. Nominacja Genie (kanadyjskie Oskary), I nagroda Międzynarodowej Krytyki Filmowej – Festiwal Filmowy Figuieria da Foz, Lizbona, Portugalia. Nominacja do nagrody za najlepszy film dokumentalny na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym, Toronto, Kanada.
 6. TIME OF YOUR LIFE – SERIAL TELEWIZYJNY, 65 EPIZODÓW, 30 min., prod. Harry Jacobs, prod. Dla stacji Telewizyjnych, prod. CFCF, TVA, Kanada. Realizator światła.
 7. HAREM – fabularne pełnometrażowe video, 90 min, Betacam, prod. Videographe, reż. Marc Paradis, Montreal, Kanada, 1990 r. Współrealizator zdjęć.
 8. KIEFF – video dokumentalne o sztuce, Betacam, 18 min., prod. OKO, reż. M. Nitosławska. Montreal, Kanada 1989 r.
 9. JOSEF’’S TOUCH – DOTKNIĘCIA JÓZEFA – video eksperymentalne, real. J. Robakowski, prod. Videographe, Montreal, 17 min. 1988 r.
 10. HISTOIRE D’ESPERANCE – video dokumentalne, 30 min., Betacam, prod. OKO. Prod., reż M. Nitosławska., 1988 r.
 11. ECLIPSE – fabularny, średniometrażowy, 16 mm, 30 min., prod. Denis Langlois, Montreal, Kanada 1988 r.
 12. OPTIONS, PORTRRAIT D’UN ARTISTE DANS EUROPE IGNORE – Dokument o sztuce, portret artysty Józefa Robakowskiego, 40 min., U-matic, prod. Videographe, 1987 r. reż. M. Nitosławska. Video w stałej kolekcji Galerii Narodowej w Ottawie, Kanada. Współscenarzysta.
 13. NUMER 8 – dokument, krótkometrażowy, 15 min., 35 mm, prod. Wytwórnia Filmów Oświatowych. Współscenarzysta,, współrealizator, z M. Nitosławską współautor zdjęć.
 14. INKLUZ – eksperymentalny, krótkometrażowy, 10 min, 35 mm,, reż. M. Gracz .prod. SMFF SE-MA- FOR,1982 r.
 15. 3MUZYKA O ŻYCIU I ŚMIERCI – pełnometrażowy film muzyczny, 60 min, 35mm, prod. TVP 1983, reż. K. Konrad. Nagroda MKiSZ.
 16. 3WĄSKI TOR – dokumentalny, 35 mm, 25 min., prod. Wytwórnia Filmów Oświatowych 1983 r., reż. T. Sołoniewicz, współrealizator zdjęć z Lechosławem Czołnowskim. Nagroda Główna na Festiwalu Filmów Społeczno-Politycznych w Łodzi, 1985 r
 17. WYGODNE ŁÓŻKO – eksperymentalny, fabularny, krótkometrażowy, 9 min., prod. SMFF SE-MA-FOR R. Reżyseria, współautorstwo zdjęć z Mieczysławem Lewandowskim
 18. WITKACY – film o sztuce S.I. Witkiewicza, 17 min., 35mm, prod. Wytwórnia Filmów Oświatowych, 1980 r., reż. J. Robakowski. Nagroda Krytyki Prasowej na Festiwalu Filmów o Sztuce – Zakopane 1982 r.
 19. DZWON – DOKUMENTALNY, KRÓTKOMETRAŻOWY, 17 MIN., 36 MM, PROD. Wytwórnia Filmów Oświatowych 1978 r., reż. A.Papuziński. Autor zdjęć.
 20. KOŃ, PIES, OWCA – serial krótkometrażowych filmów dla dzieci, 3x9 min., 35 mm, prod. SE-MA-FOR i TVP, 1977-79, reż. R. Szymczak. Współautor zdjęć z Andrzejem Teodorczykiem. Nagroda Główna na Międzynarodowym Festiwalu Filmów dla Dzieci, Grand Prix Danube, Bratysława – 1980
 21. KSIAZKA W POLSCE – dokumentalny, 25 min, 16 mm, prod. Interpress Film 1978 r. Reż. A.Papuziński. Autor zdjęć.
 22. SMACZNEGO – żart filmowy, 3 min., 35 mm, prod. SE-MA-FOR 1981 r. Reżyseria i zdjęcia
 23. PIWNICA – dokumentalny, pełnometrażowy film muzyczny o „Piwnicy” Wandy Warskiej. 16 mm, 60 min., prod. TVP, 1978r. Współrealizator zdjęć z Pawłem Kwiekiem.
 24. NA KONIU MALOWANYM – dokumentalny, 25 min., 35mm, prod. TVP i SMFF SE-MA-FOR, reż. A. Różycki. Autor zdjęć.
 25. ZABAWKI SPOD STRZECHY – dokumentalny, krótkometrażowy. 17 min, 35 mm, prod. TVP i SMFF SE- MA-FOR 1978 r. Reż. A. Różycki. Autor zdjęć.
 26. SZTUCER – fabularny, średniometrażowy, 25 min, 35 mm, prod. SMFF SE-MA-FOR, reż. M. Lewandowski. Autor zdjęć. Nagroda MKiSZ.
 27. DLA ELIZY – fabularny, krótkometrażowy, 9 min, 35 mm, prod. SE-MA-FOR 1997 r., reż. K. Skudziński. Autor zdjęć.
 28. KLAUSTROFOBIA – eksperymentalny, krótkometrażowy, 9 min, 35 mm, prod. SMFF SE-MA-FOR, 1978 r. Reżyseria i zdjęcia.
 29. STANISŁAW ZAGAJEWSKI – ARS MEA, LUX MEA – dokumentalny o sztuce, reż. A. Papuziński 15 min, 35 mm, prod. Wytwórnia Filmów Oświatowych, 1977 r. Autor zdjęć. Nagroda Spółdzielni Millenium na Festiwalu Filmów o Sztuce – Zakopane 1978 r.

Ważniejsze indywidualne wystawy fotograficzne w Polsce w latach 2018-1969 r.

 • 2018 „Na 275.kilometrze” Fotografia, Galeria BWA w Olsztynie,
 • 2018 „Gesty na lesie” Pokaz multimedialny z muzyka na żywo, Olsztyńskie Planetarium
 • 2017 „Za kurtyną lasu”. Wystawa multimedialna Galeria Muzeum Warmii i Mazur w Reszlu, maj-lipiec, „Tam, gdzie pachnie żywicą”. Wystawa multimedialna, Galeria FF Łódzkiego Domu Kultury, marzec-kwiecień
 • 2016 „Pejzaż w zagrożeniu”,Wystawa multimedialna, Galeria Sztuki Współczesnej BWA Olsztyn, luty
 • 2015 „Energia lasu”. Fotografia, Galeria Art – nova, Orneta.
  • “Na ziemi I na niebie”. Fotografia, Iławskie Centrum Kultury, Iława, październik
  • „Kosmos wzywa ! Sztuka i nauka w długich latach sześćdziesiątych” Zachęta – Narodowa Galeria, Sztuki. Lipiec – wrzesień. Instalacja : 2 monitory, artefakty lat 70, projekcje 2 filmów. Wystawa kuratorska. Kuratorzy; Joanna Kordjak – Piotrowska, Stanisław Welbel.
 • 2013 „Pejzaż z wędrowcem I” Miejski Dom Kultury w Lubienicach, luty 2013.
  • „Pejzaż z wędrowcem II” . Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim, maj 2013,
  • „Pejzaż z wędrowcem III” Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach, sierpień, 2013, 15 prac barwnych, 70 x 100 cm.
 • 2012 „Pejzaż z wędrowcem”, Fotografia, Fundacja Kultury i Sportu „Prawobrzeże”, Klub Osiedlowy „Dąb”, Szczecin,
 • 2011 „Po krajobrazie” – Fotografia, Galeria 2b, Warszawa
  • „Znikąd donikąd” – Fotografia, instalacja multimedialna, Muzeum Kinematografii, Łódź.
  • „Meksykańskie Święto Zmarłych”, Fotografia, Iluzjon Filmoteki Narodowej, Warszawa
 • 2010 „Zaśnieżony pejzaż” Fotografia, Muzeum Kinematografii, Łódź, w ramach festiwalu fotografii „Fotofestiwal”.,Łódź
  • „Miasto Diabła – Miasto w rytmie danzon ” – Fotografia, Muzeum Kinematografii, Łódź
 • 2008 „Śmietniska – Małe światy ” – Fotografia, Muzeum Historii Kinematografii, Łódź.
  • „Pejzaż kreatywny ” – Instalacja multimedialna, / fotografia, video, muzyka grana na żywo / zespół jazzowy Arona Bluma /. Muzeum Warmii i Mazur, Olszyn.
  • „Gesty na lesie ” – Fotografia, Galeria jednego obrazu – Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn.
 • 2006 „Pejzaże ” – Fotografia, Wystawa plenerowa w ramach „ Dni Sopotu ”, Sopot.
  • „Moje obejście ” – Fotografia, Gminny Ośrodek Kultury Gietrzwałd.
 • 2005 „Miejsca: Sząbruk – Xilitla ” – Fotografia, instalacje, Dom Kultury, Sząbruk.
  • „Miasto Diabła ” – Fotografia, Galeria Zaułek, Olsztyn.
 • 2004 „Sny kobiet ” – Fotografia, Galeria Zaułek, Olsztyn
  • Pokaz filmów autorskich, Aula Uniwersytetu Warmińsko – Mazur, Olsztyn.
  • „Kopernik” – performa nce, instalacja. Scenariusz i reżyseria pokazu studentów Katedry Sztuk Pięknych UWM
  • „Olsztyn Sity” – Fotografia Konsulat Generalny RP, Kaliningrad, Rosja
 • 2003 „Czas w Tepoztlanie ” – Fotografia, autorski wieczór poezji, Galeria „U artystów”, Olsztyn.
  • „Mity meksykańskie I ” – Fotografia, Gminny Ośrodek Kultury, Gietrzwałd.
  • „Mity meksykańskie II ” – Fotografia, Dom Kultury , Sząbruk.
  • "Noc zmarłych”, Poleski Ośrodek Sztuki, Łódź. Autorski pokaz filmowy, Poleski Ośrodek Sztuki, Łódź.
 • 2002 „Las utraconych pragnień ” – Fotografia, Galeria Baccalarium, UWM Olsztyn.
 • 2001 „Mity meksykańskie” – Fotografia, Galeria BWA Olsztyn.
 • 2001 „Mity meksykańskie” – Fotografia, Galeria BWA Bełchatów.
 • 2001 „ Mity meksykańskie” – Fotografia, Galeria „Wozownia Toruń”
 • 2000 „Mity meksykańskie” – Fotografia, Muzeum Miasta Łodzi
 • 1992 „Złamać czas” – Fotografia – Muzeum Kinematografii, Łódź
 • 1983 „Elektroniczne antynomie” Prezentacja indywidualna – instalacja komputerowa, Centre Georges Pompidou, Paryż
 • 1974 „Obrazy dźwiękowe, alfabety” Galeria Remont, Warszawa
 • 1973 „Elektroniczne antynomie” – instalacja komputerowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Łódź, W ramach wystawy Warsztatu Formy Filmowej „Akcja Warsztat”
 • 1970 - Ekspozycja indywidualna w obecnej Galerii Baccalarium, UWM Olsztyn, Kortowo (debiut wystawienniczy)

Ważniejsze zagraniczne wystawy indywidualne

 • 2014 „Der Pilger” Fotogrtafia , „Galerie im Rathaus” , Wassenberg, Niemcy, luty, fotografia,
 • 2011 „De la nada a la nada”, Fotografia, Galeria „Casa Africa”, Mexico D.F., Mexico
 • 2007 “Paysaje nevado ” – Fotografia, Galeria Virtual, Centro Naciόnal de Las Artes, Miasto Meksyk, Meksyk.
 • 1999 “Escaoes” Centro Cultural Coyacan “Intymności” Muzeum Kinematografii, Łódź
 • 1998 “Intimidades I” Galeria Visual del Centro de Capacitacion Cinematografica, Centro Nacional de Las Artes, Mexico D.F, Meksyk
  • “IntimidadesII” Galeria “Viento negro”, Tepoztlan, Morelos
  • “IntimidadesIII” Sala Netzahualcoyotl, UNAM, Mexico D.F.
  • “Intimidades” iV” Galeria Visual del Centro de Capacitación Cinematografica
 • 1996 “Ikony II ” Galerie “Les trois C” Centre Culturel La Salle, Montreal, Kanada
 • 1995 „Silencio” wystawa retrospektywna. Dom Kultury San Angel, Mexico D.F.
  • “Iconos” Centro cultural “Las Musas” Morelia, Michoacan, Meksyk
  • “Canon”, Icono, Sincretismo” – Instalacje - Galeria el Atrio, Ambasada Kanady w Meksyku.
 • 1994 „Dia de muertos”, - Fotografia , Galeria „Casa Azul, Cuernavaca, Morelos, Meksyk
  • „Złamać czas III”, Galeria „Casa Azul”, Cuernavaca, Morelos, Meksyk
  • Instalacje „Land art.” Guayacahuala, Morelos, Meksyk
 • 1992 „Romper el tiempo II” Galeria Casa de La Cultura, Morelia, Michoacan, Meksyk

Zbiorowe wystawy i prezentacje krajowe

 • 2016 Warsztat Formy Filmowej - wystawa retrospektywna Atlas Sztuki, Łodź
 • 2014 „Małe jest piękne” Miejski dom Kultury w Szczytnie, sierpień, fotografia
  • „Literatura i Sztuka. Absolwenci na 50 lecie LO III”, Fotografia Miejski Ośrodek Kultury, wrzesień,
  • „Wyłom” Koszary Dragonów. Wystawa członków fundacji, październik ,
 • 2013 Pokaz filmów autorskich. Galeria Sztuki BWA Olsztyn, w ramach festiwalu Bluebox
 • 2011 Galeria Ether, Warszawa
 • 2011 Galeria „Zimna Woda”, Zimna Woda
 • 2010 „Gesty, Znaki, Symbole” Fotografia, wystawa artystów – wykładowców Wydziału Sztuki UWM, Biuro Wystaw Artystycznych, Olsztyn
 • 2012 „Mistrz- Uczeń, wystawa zbiorowa wykładowców i studentów Wydziału Sztuki UWM, Zamek w Reszlu
 • 2009 „Cezury’ 09” – Fotografia, Miejski Ośrodek Kultury, Olsztyn.
  • „Olsztyn – Wilno” – Fotografia, Dom Polski, Wilno, Litwa
 • 2005 IV Olsztyńskie Biennale Plastyki – Fotografia, Galeria BWA Olsztyn.
 • 2007 V Olsztyńskie Biennale Plastyki – Fotografia, Galeria BWA Olsztyn
  • „Wyborne trupy ” pokaz filmów polskiej awangardy, Klubokawiarnia CSW, Warszawa.
 • 2002„ proGram – powrót do płaszczyzny” – Fotografia,
  • a. Galeria Inicjatyw Twórczych, Warszawa
  • b. Stocznia Gdańska, Sopot, Gdynia.
  • c. Klub Dziennikarzy „ Pod gruszą ”, Kraków.
  • d. Galerie l’ Espace Christian Bernard, Paryż.
 • 2000 “Warsztat Formy Filmowej” Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa

Zagraniczne wystawy i prezentacje

 • 2017 ”Pukotine Stvarnosti” – Fotografia Galeria Muzeja Moslavine, Kutina, Chorwacja
 • 2012 Przegląd plastyki regionu Warmii i Mazur, Muzeum Narodowe im. Andrzeja Szeptyckiego, Lwów, Ukraina.
 • 2009. „Olsztyn – Wilno” – Fotografia, Dom Polski, Wilno, Litwa
 • 2008 Segni nell’ Arte – Fotografia, Perugia, Włochy.
 • 2006 Workshop of Film Forms ” – retrospektywa filmów, Cinematheque Quebecoise, Montréal, Kanada
 • 2005 „The Workshop of Film Forms”-retrospektywa,-Electronic Arts Intermix,- Nowy Jork
 • 1982 Biennale de Paris, Fotografia

Monografie autorskie

 1. „Za kurtyna lasu” Album dwupłytowy. Antologia 6 filmów na płycie DVD z lat 2013 – 2017
 2. Janusz Polom, Znikąd donikąd, wyd. Studio AB Agencja Fotograficzno-Wydawnicza, Olsztyn, 2013 r. ISBN 978-83-936476-0
 3. Janusz Połom, Na 275. Kilometrze, wyd. BWA Galeria Sztuki w Olsztynie, 2016 r. ISBN 978-83-65446-00-8

Poezje

 1. Janusz Połom „Czas w Tepoztlanie, 1990-1991. Poezje. Wyd. Muzeum Kinematografii, 1992, ISSN 0867-2156
 2. Janusz Połom „Czas w Tepoztlanie” Poezje. Wyd. Wers, Olsztyn, 2003, ISBN 83-915773-6-8
 3. Publikacje w piśmie adresowanym do fotografików „FOTO”, rok 2011- „Ciało jako symbol i alegoria”, rok 2012 – „Zaśnieżony pejzaż z wędrowcem”.

Publikacje współautorskie

 1. Janusz Połom „ Film. Znak, znaczenie, język” Zeszyt Naukowy ASP w Warszawię, Tom 5 (16), Warszawa 1985 r.
 2. Warsztat Formy Filmowej, Zeszyt 7. Katedra Teorii i Historii Filmu PWSFTviT, 1975 r.
 3. Warsztat Formy Filmowej, Zeszyt 3, PWSFTviT, 1974 r.

Multimedia

Przypisy

 1. Materiały nadesłane przez Janusza Połoma.