Wydawnictwo Edytor Wers

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Publikacjeedytorwers.jpg
Promocja Kalendarza Olsztyna 2014 na Zamku w Olsztynie, 6 grudnia 2013 r. 1.Grażyna Bałabańska 2.Konrad Lenkiewicz 3.Tadeusz Machela 4.Andrzej Cieślak 5.Władysław Katarzyński 6.Elżbieta Fabisiak.
Źródło: olsztyn24.com. Zdjęcie nadesłał Andrzej Cieślak

Wydawnictwo regionalne z siedzibą w Olsztynie, działające od 2001 r.

Siedziba

Olsztyn ul. Gałczyńskiego 48

Historia

Wydawnictwo Edytor „Wers” zostało założone w 2001 r. przez Tomasza Śrutkowskiego. Powstanie oficyny łączy się z wydanym w 1989 r. kwartalnikiem historyczno-literacko-kulturalnym o tym samym tytule. Ukazał się tylko jeden numer „Wersu”, tzw. pruski.[1]

Publikacje

Edytor „Wers” ma w swoim dorobku 57 publikacji (stan na czerwiec 2010 r.). Dotyczą one różnych spraw i dziedzin, jednakże szczególne znaczenie ma w nich tematyka regionalna, a zwłaszcza związana z historią i kulturą Warmii. Przykładem mogą być zredagowane przez Tomasza Śrutkowskiego Warmińskie pokolenia (2007) w opracowaniu Jana Chłosty. Tutaj Tadeusz Matulewicz w książce Z piosenką przez życie (2008), opublikował biografię badacza folkloru muzycznego Warmii i Mazur kierownika Chóru i Kapeli Olsztyńskiej Rozgłośni Polskiego Radia, Włodzimierza Jarmołowicza, Helena Potrowska pisała o Hieronimie Skurpskim w Życie jest sztuką a sztuka życiem (2005), a Jan Chłosta w pracy W obronie ojców mowy i wiary (2007) o Janie Liszewskim, a w Warmiaku z Podhala (2006) o Władysławie Gębiku. Tematyka regionalna przewija się też w różnych monografiach miejsc, jak np. Stanisława Achremczyka Iława dzieje miasta (2005), Jana Chłosty, Dzieje Dywit (2008) czy w albumach: Plenery bezledzkie (2002), Lasy Olsztyna (2002), przygotowane przez Tomasza Śrutkowskiego oraz Olsztyn z lotu ptaka (2009) Zbigniewa Boska. W wydawnictwie ukazały się także prace olsztyńskiego rysownika Aleksandra Wołosa Pastelowy humor (2002) oraz Głowy i główki (2004), z tekstem Rafała Bętkowskiego Olsztyn jakiego nie znacie (2003). Szczególne znaczenie dla wydawnictwa ma wydawanie roczników „Kalendarza Olsztyna” jako pozycji cyklicznej, skupiającej wielu autorów. W 2010 r. ukazał się XII rocznik kalendarza. Poza tym wydawano tu również tomiki wierszy: Janusza Połoma Czas w Tepozlanie (2003), Krzysztofa Daukszewicza Byloniebyło. Nibywiersze (2003), Józefa Jacka Rójka Figle i psoty kłobuka niecnoty (2004), Stefana Połoma Motywy i wiersze (2004), Jana Pietrzyka Żabi romantyzm (2009), prozę olsztyńskiego dziennikarza Romana Wachowca Rozsypane czcionki (2004) czy Jerzego Górczyńskiego Przesilenie (2008).

Przypisy

  1. Olsztyn 1945-2005 : kultura i nauka, Olsztyn, OBN, 2006, s. 623.

Bibliografia

  1. Chłosta, Jan: Ruch wydawniczy w Olsztynie / Jan Chłosta // W: Olsztyn 1945-2005 : kultura i nauka / praca zbiorowa pod red. Stanisława Achremczyka i Władysława Ogrodzińskiego. - Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2006.

Zobacz też