Feliks Walichnowski

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Feliks Walichnowski (2008 r.)
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie
Feliks Walichnowski (2008 r.)
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie

Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka
Własne wydawnictwa ulotne z lipca 2015 r.
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka

Socjolog, dziennikarz i nauczyciel akademicki, pisarz, poeta i wydawca, regionalista, doktor.

Biografia

Urodził się w Warszawie. W marcu 1945 r. jako niespełna szesnastoletni ochotnik przyjechał z grupą kolejarzy z Warszawy i Pruszkowa do Olsztyna (była to grupa płk. Jakuba Prawina, pełnomocnika rządu RP na Okręg Mazurski). Następnie Walichnowski wyjechał do Ostródy. Pracował jako dziennikarz i publicysta. W trakcie swojej pracy dziennikarskiej rozwijał tematykę olsztyńskich „czasów pionierskich”. W 1971 r. doktoryzował się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W latach 1972-1981 był redaktorem naczelnym ogólnopolskiego pisma wydawanego w Olsztynie pt. „Panorama Północy”.
W 1979-1980 r. zasiadał w jury Lidzbarskich Biesiadach Humoru i Satyry. Był pomysłodawcą zebrania oraz opublikowania wspomnień (w ramach Konkursu „Olsztyńskie korzenie: rok 1945” , zorganizowanego i ogłoszonego w 2004 r. przez Towarzystwo Miłośników Olsztyna).
Od 1996 r. prowadzi Wydawnictwo "Darczyńcy" – od tego roku też zaczął prowadzić „Biuletyn F” (ostatni egzemplarz – 2000 r.).

Nagrody i wyróżnienia

Za działalność społeczną i publicystyczną uhonorowany Medalem Rodła, zaś w 2005 r. – Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Twórczość

Do 2011 r. wydał około 40 książek z zakresu socjotechniki medialnej i historii województwa warmińsko-mazurskiego. Pisuje również poezje.

Publikacje

(wybór)

  • Opinie młodzieży o PGR, Olsztyn, 1967
  • Zima - Wiosna 45, Olsztyn, 1995
  • Kortowo i "Nasza Wieś". Związki tygodnika rolniczego ziem północno-wschodnich z Akademią Rolniczo-Techniczną w Olsztynie, Olsztyn, 1998
  • Wokół stadionu leśnego, Olsztyn, 1999
  • Granica bez celników. (Humoreski), Olsztyn, 2000
  • Dziesięć miesięcy w roku, Olsztyn, 2002
  • Żółwie, psy i ludzie. (Serio i pół żartem). [Opowiadania], Olsztyn, 2000
  • Wieś popegeerowska w województwie warmińsko-mazurskim. Opinie byłych pracowników pegeerów województwa warmińsko-mazurskiego dotyczące dawnego miejsca pracy i aktualnej sytuacji bytowej, Olsztyn, 2003
  • Bajki na dzień dobry, Olsztyn, 2006

Galeria

Multimedia

Bibliografia

  1. Walichnowski, Feliks: Złoty wiek Panoramy / Feliks Walichnowski ; rozm. przepr. Szymon Liszewski // W: http://www.mragowo.pl (dostęp: marzec 2011).