Turniej Poetycki O Laur Mazurskiego Konika 1975

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Pierwsza edycja Turnieju Poetyckiego „O Laur Mazurskiego Konika”, zorganizowana w Olsztynie 26 stycznia 1975 r.

Laureaci I Turnieju z 1975 r., od lewej: Tadeusz Matulewicz, Jerzy Stankiewicz, Tadeusz Sobczak, Andrzej Cieślak, Jolanta Dąbrowska
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka

Organizator

Opis

Konkurs skierowany był do młodych pisarzy z terenu Warmii i Mazur. Jego celem była aktywizacja młodych artystów debiutujących oraz umożliwienie im zaistnienia w środowisku kulturalnym regionu. Finał konkursu poetyckiego odbył się 26 stycznia 1975 r. w kawiarni „Andromeda” w Olsztynie. Na turniej nadesłano 120 utworów wierszowanych.

Jury

Członkowie:

Laureaci

Decyzją jury przyznano nie przyznano I nagrody.

Wyróżnienia: Jolanta Dąbrowska, Andrzej Cieślak, Jerzy Stankiewicz, Tadeusz Matulewicz, Tadeusz Sobczak, Władysław Katarzyński. Wybrane nagrodzone utwory zostały opublikowane na łamach pism:

Bibliografia

  1. Turniej poetycki // „Olsztyński Informator Kulturalny”. – 1975, nr 3, s. 41.