Tadeusz Matulewicz

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

(1935-) - poeta, dziennikarz (pseud. i krypt.: Edward Wileński, EW, Ed, Wił.)

Biografia

Urodził się 14 sierpnia 1935 r. w Wilnie, w rodzinie robotniczej Kazimierza i Heleny z Wąsowiczów. W 1959 r. ukończył Wydział Filologii Polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Od 1969 r. związany z Olsztynem.

Działalność

W latach 1959-1969 pracował jako nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynku. Następnie w latach 1969-1972 był kierownikiem działu społeczno-wychowawczego Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie. Potem, w latach 1972-1977, pracował w Wojewódzkim Urzędzie Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Następnie do 1982 r. był instruktorem w Wydziale Propagandy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Olsztynie. W tym samym roku podjął pracę dziennikarza w „Dzienniku Pojezierza”. Zajmował się działalnością kulturalną i literacką. W latach 1972-1974 był przewodniczącym olsztyńskiego Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy, natomiast w latach 1975-1977 redaktorem naczelnym „Kormorana Literackiego”. Był inicjatorem wydania czterech tomików poetyckich i prozatorskich młodych pisarzy oraz albumu poetycko-malarskiego pod wspólnym tytułem Krajobrazy sierpnia.[1]

Twórczość

Debiutował w 1959 r. wierszem na łamach „Nowej Wsi”, natomiast w 1977 r. ukazał się jego książkowy debiut poetycki zatytułowany Struna sierpniowa. W kolejnych latach opublikował wraz z Januszem Jasińskim Polskie pieśni historyczne (1986), a także:

 • Skąd ta pieśń [szkice i eseje] (1987)
 • Wileńskie rodowody (2005)
 • Z piosenką przez życie [o Włodzimierz Jarmołowiczu ] (2008)

Opowiadania zamieszczał w „Porywach” – piśmie Nauczycielskiego Klubu Literackiego. Poza tym, swoje utwory publikował w „Nowym Wyrazie”, „Warmii i Mazurach” oraz w „Gazecie Olsztyńskiej”. Monografie polskich pieśni historycznych zamieszczał w „Kulturze”, „Przeglądzie Tygodniowym”, „Tu i Teraz”, „Nike” (dodatek do „Żołnierza Wolności”), „Za Wolność i Lud”. Jego liczne artykuły publicystyczne można także znaleźć w „Tygodniku Warmińskim”, „Olsztyńskiej Gazecie Gospodarczej”, „Kulisach Warmii i Mazur”, „Przeglądzie Warmińskim”.

Nagrody, wyróżnienia

Otrzymał wiele nagród i wyróżnień m.in.:

 • I nagrodę i wyróżnienie w ogólnopolskim Turnieju Poetyckim „O Laur Mazurskiego Konika” za wiersz: Józef Gielniak (1970)
 • II nagrodę w konkursie zorganizowanym przez Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Socjalistycznej w Olsztynie z okazji XX-lecia zwycięstwa nad faszyzmem za cykl wierszy oraz wyróżnienie za opowiadanie Żołnierz (1975)
 • Nagrodę im. Biskupa Ignacego Krasickiego i Medal „Godzien Kraj Kochania” za książkę Skąd ta pieśń (1989)
 • Nagrodę „Sztandaru Młodych” – „Metronom” za książkę Skąd ta pieśń (1989)

Galeria zdjęć

Przypisy

 1. Olsztyńskie biografie literackie 1945-1988, praca zbiorowa pod red. Jana Chłosty, Olsztyn 1991, s. 55.

Bibliografia

 1. Olsztyńskie biografie literackie 1945-1988 / praca zbiorowa pod red. Jana Chłosty. – Olsztyn : Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1991. - S. 55.
 2. Rojek, Józef Jacek: Literaci & literatura Warmii i Mazur. Przewodnik eseistyczny. – Olsztyn : Fundacja Środowisk Twórczych, 2008. – S. 113-114.
 3. Adamowicz, Krystyna: Z pieśnią z Wilna do Olsztyna / Krystyna Adamowicz. – Il. // „Gazeta Olsztyńska”. – 2010, nr 164, s. 24.