Lucjan Czubiel

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
(2003 r.) Fot. Czesław Wasiłowski
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie

(1931-2019) - konserwator zabytków, historyk sztuki

Biografia

Urodził się 14 grudnia 1931 r. w Częstobrowicach (pow. krasnostawski). W latach 1951-1955 studiował historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1956 r. uzyskał dyplom i tytuł magistra historyka sztuki. W latach 1973-1975 uczył się w specjalistycznym studium podyplomowym na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Działalność

W latach 1956-1960 pełnił funkcję zastępcy a w okresie 1960-1991 r. był wojewódzkim konserwatorem zabytków w Olsztynie. Pracował nad odbudową oraz adaptacją zabytków. Przeprowadził kompleksową odbudowę i rekonstrukcję zabytkowej sfery Fromborka. Pracował także nad odbudową średniowiecznych zamków m. in. w Nidzicy, Kętrzynie, Reszlu, Lidzbarku Warmińskim, Węgorzewie, Pasłęku, Ostródzie, Braniewie, Olsztynku, Działdowie. Ratował także miejskie fortyfikacje m. in. w Jezioranach, Dąbrównie, Działdowie, Braniewie, Miłakowie, Pasymiu, Kętrzynie. Zajmował się ratowaniem unikalnych ratuszy np. w Górowie Iławeckim, Morągu, Ornecie czy Pasłęku oraz kościołów, kaplic i kamienic. Statystyka mówi, że podczas pełnienia przez niego funkcji konserwatora zabytków ocalono i zagospodarowano ponad 100 zabytkowych obiektów. Dzięki niemu zdołano zabezpieczyć ponad 400 obiektów muzealnych, z tego 60 dzieł malarstwa holenderskiego (renesansowego i barokowego), ok. 50 ikon z Wojnowa, mnóstwo rzeźb i skrzyń ludowych. Jako pierwszy w Polsce opracował wykaz zabytkowych obiektów z terenu, który mu podlegał. Wykaz opublikowany został w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej. Współpracował z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym i Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym „Pojezierze”. Był członkiem Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Stowarzyszenia Historyków Sztuki, a także Stowarzyszenia Konserwatorów Polskich.

Twórczość

Opracował i redagował wiele folderów, napisał liczne artykuły, pracował jako przewodniczący w komitecie redakcyjnym zeszytów naukowych pt.: Komentarze Fromborskie. .

Nagrody i odznaczenia


Bibliografia

  1. Oracki, Tadeusz:Twórcy i działacze kultury w województwie olsztyńskim w latach 1945-1970 / Tadeusz Oracki. Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie,1975. - S. 42-43.
  2. Śrutkowski, Tomasz: Historia Nagrody Imienia Biskupa Ignacego Krasickiego / Tomasz Śrutkowski, Waldemar Żebrowski. – Olsztyn : Elset, 1998. - S. 16-17.