Kazimierz Brakoniecki

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Źródło: zbiory WBP w Olsztynie

(1952) – Olsztyński poeta, pisarz, eseista, recenzent, tłumacz, redaktor, animator kultury i sztuki.

Biografia i działalność

Kazimierz Brakoniecki urodził się 12 grudnia 1952 r. w Barczewie. Ukończył szkołę podstawową nr 12 i LO nr III (1971) w Olsztynie, następnie polonistykę (1976) oraz podyplomowe studium kulturalne (specjalizacja muzealnictwo, 1988) na Uniwersytecie Warszawskim.

Współzałożyciel i współtwórca olsztyńskiego stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa „Borussia” (1990), Fundacji ,,Borussia”(2006), periodyku ,,Borussia. Kultura. Historia Literatura” ( redaktor naczelny w latach 1991-1997 oraz ponownie w latach 2014-2017: wspólnie z historykiem Robertem Trabą), które zajmowało się demokratyczną współpracą kulturalno-społeczną narodów i regionów kręgu Morza Bałtyckiego. Pomysłodawca i współzałożyciel Olsztyńskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Bretanii i Francji „Amitié” (1996).

Stałą pracę zawodową rozpoczął w Bibliotece Ossolineum we Wrocławiu w marcu 1977 r. Po powrocie do Olsztyna od IX 1977 zatrudniony w Miejskim i Międzyzwiązkowym Domu Kultury, następnie w Stowarzyszeniu Pax, w bibliotece WSD „Hosianum” ( do VIII 1980), w bibliotece OBN im. W. Kętrzyńskiego, w IKN ODN; w latach 1985-1995 w Biurze Wystaw Artystycznych w Olsztynie. Od IX 1995 r. do VIII 2018 dyrektor Centrum Polsko-Francuskiego Côtes d’Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie, które rozwijało samorządową współpracę kulturalno-oświatową pomiędzy województwem warmińsko-mazurskim a francuskim departamentem Côtes d’Armor w Bretanii. Debiutował wierszami w miesięczniku literackim młodych ,,Nowy Wyraz” nr 4/1975. Autor ponad czterdziestu książek, w tym głównie poetyckich i autobiograficzno-eseistycznych oraz ponad 20 książek w opracowaniu i przekładach z poezji francuskojęzycznej ( głównie autorów z Bretanii).

Kurator wystaw sztuki polskiej XX wieku z katalogami; redaktor strony literackiej w „Gazecie Olsztyńskiej” w l. 1995-1997; współzałożyciel i redaktor I numeru reaktywowanego na krótko czasopisma „Warmia i Mazury. Kultura-Społeczeństwo-Region”(X/XI 2000). Od 2019 członek zespołu redakcyjnego rocznika "Masovia". Publikował w takich ogólnopolskich czasopismach literacko-kulturalnych, jak „Nowy Wyraz”, „Poezja”, „Regiony” „Twórczość”, „Odra”, „Literatura na świecie”, „Pracownia”, „Punkt”, ,Tytuł”, „Autograf”, „Fraza”, „Sycyna”, „Czas Kultury”, „Kwartalnik Artystyczny Kujawy i Pomorze”, ”Kresy”, „Akcent”, „Nowy Nurt”, „Pogranicze”, „Migotania”, „eleWator”, "Przegląd Polityczny", "Pogranicze", "Krasnogruda", "Europa". Żona Hanna (polonistka i bibliotekarka szkolna, animatorka lokalnego życia literackiego, autorka kilku książek małej prozy i rysunków satyrycznych).

Za twórczość literacką i kulturalną otrzymał nagrody: Wojewody Olsztyńskiego (1990), paryskiej „Kultury” J. Giedroycia (1996), wyróżnienie-medal Z. Glogera (Łomża 1998); laur „Gazety Olsztyńskiej” Złota Dziesiątka 1945-2002; Ministra Kultury za rok 2001; Marszałka Warmii i Mazur (2004); brązowy Medal Gloria Artis (2007); Prezydenta m. Olsztyna-statuetka św. Jakuba za 2008r.; odznakę honorową Za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2011); im. B.S. Lindego Miast Partnerskich Getyngi i Torunia (2016). Wyróżniony tytułem ,,Ikony Warmii i Mazur“ (II 2018). Honorowy obywatel gminy Kadzidło, Kurpie (2015).

Wybrana twórczość poetycka dostępna online na portalu Biblioteki Narodowej: Polona:intro.polona.pl

Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (od 1989 do 2022 r.) oraz polskiego Pen Clubu ( od 2003; członek zarządu w l XI 20203- X 2007). Liczne tłumaczenia wierszy na większość języków europejskich oraz na j. arabski. Publikacje w antologiach współczesnej polskiej poezji w kraju i za granicą. Wybory wierszy w językach francuskim i niemieckim. Stypendialne pobyty literackie za granicą: Wiedeń 1998, 1999 (Fundacja „Janineum”); Visby 2000,2010 ( Gotlandia: Baltic Centre for Writers and Translators); Berlin 2007 (Literarisches Colloquium); Villa Marguerite Yourcenar, Saint-Jans-Cappel, Francja 2011; International Writers’ and Translators’ House Ventspils (Łotwa), 2013.

Tomy wierszy, szkiców literackich, esejów, prozy

 • „Zrosty” (wiersze), Olsztyn 1979. Wyd. „Pojezierze” – nagroda redakcji miesięcznika literackiego młodych „Nowy Wyraz” za najlepszy poetycki książkowy debiut roku, Warszawa 1980; nagroda olsztyńskiego oddziału ZLP: medal im. biskupa Ignacego Krasickiego,1980.
 • „Żywoty”, Warszawa 1982, Wyd. Młodzieżowa Agencja Wydawnicza MAW.
 • „Wiersze fizyczne”, Warszawa 1985. Wyd. MAW.
 • „Tożsamość”, Olsztyn 1988. Wyd. „Pojezierze” .
 • „Idee”, Olsztyn 1991. Wydawnictwo „Pojezierze” – nagroda literacka im. S. Piętaka za najlepszy tom wierszy w Polsce roku 1991, Warszawa 1992.
 • „Olśnienia”, Olsztyn 1992,. Wyd. „Decora”.
 • „Zeszyty Jedynego”( proza i poezja),Ostrołęka 1993. Wyd. „Pracownia”.
 • „Metaxu”,Warszawa 1993. Wyd. „Przedświt” – nagroda redakcji kwartalnika „Czas Kultury” za najlepszy tom poezji w Polsce roku 1993, Poznań 1994.
 • „Jednia” (wiersze),Olsztyn 1994. Wydawnictwo Wspólnota Kulturowa ”Borussia”.
 • „Misterium” (wiersze),Olsztyn 1995. Wyd. „Decora”
 • ”Poświaty” (wiersze),Olsztyn 1996,.Wyd.„MG”
 • „Światowanie”(proza i poezja), Warszawa 1999. Wydawnictwo Nowy Świat – wyróżnienie Fundacji Kultury,Warszawa 1998
 • „Muza domowa. Wiersze z lat 80. i 90. Wyd. WK „Borussia”. Olsztyn 2000.
 • „Światologia” (esej autobiograficzny i wiersze), Olsztyn 2001. Wyd. WK „Borussia”.
 • „Moralia” (wiersze), Olsztyn 2002. Wyd. Polskie Towarzystwo Czytelnicze w Olsztynie.
 • „Prowincja człowieka. Obraz Warmii i Mazur w literaturze olsztyńskiej“ (szkice krytycznoliterackie). Olsztyn 2003. Wydawnictwo WK „Borussia“.
 • „Ciałość” (wiersze), Warszawa 2004. Wydawnictwo Nowy Świat” – nagroda Marszałka Warmii i Mazur, finał nagrody Literacki Wawrzyn Warmii i Mazur.
 • „Ziemiec. Prowincjałki rowerowe” ( proza, wiersze),Olsztyn 2005. Wyd. „Borussia” – finał nagrody Literacki Wawrzyn Warmii i Mazur.
 • „Armor. Wiersze atlantyckie“, Olsztyn 200. Wydawnictwo Centrum Polsko-Francuskie. Côtes d’Armor-Warmia i Mazury“.
 • „Europa minor“, Warszawa 2007. Wydawnictwo Książkowe IbiS - tom wierszy wydany jako nagroda redakcji „Poezji dzisiaj“ oraz polskiej dyrekcji UNESCO; finał nagrody Literacki Wawrzyn Warmii i Mazur.
 • „Historie bliskoznaczne“ (proza),Warszawa 2008. Wyd. Nowy Świat – nagroda Literacki Wawrzyn Warmii i Mazur za 2008 rok, nominacja do nagrody mediów publicznych Cogito.
 • „Glosolalie“(wiersze), Sejny 2008. Wydawnictwo Pogranicze.
 • „Polak,Niemiec i Pan Bóg. Olsztyńskie szkice osobiste“ (eseje autobiograficzne),Olsztyn 2009. Wyd. WK „Borussia“, Olsztyn 2009 – finał nagrody Literacki Wawrzyn Warmii i Mazur.
 • „W Bretanii“ (reportaż eseistyczno-podróżniczy), Olsztyn 2009.Wyd.Centrum Polsko-Francuskie.
 • „Obroty nieba“ (poezja), Szczecin 2010. Wydawnictwo FORMA.
 • „Dziennik berliński“, Szczecin 2011. Wydawnictwo FORMA – finał nagrody Literacki Wawrzyn Warmii i Mazur.
 • „Chiazma“( wiersze), Sopot 2012. Biblioteka „Toposu“, tom 83 – finał nagrody Literacki Wawrzyn Warmii i Mazur 2013; finał ogólnopolskiej nagrody poetyckiej Orfeusz im. KI.Gałczyńskiego za 2012 – nagroda Orfeusz Mazurski za najlepszy tom poetycki autora z Mazur, Warmii i Podlasia; nominacja do literackiej nagrody im. Józefa Mackiewicza.
 • ,,Terra nullius“ ( wiersze), Gołdap, 2014. Wydawnictwo Z bliska 2014 – nominacja do nagrody poetyckiej Orfeusz, do nagrody literackiej im. Jana Twardowskiego.
 • ,,Amor fati“ (wiersze), Szczecin 2014. Wydawnictwo FORMA.
 • ,,Zakład biograficzny Olsztyn“ (proza ,wiersze). Olsztyn 2016. Wydawnictwo ,,Borussia“.
 • ,,Monady“ ( Aforyzmy). Kraków 2017. Wydawnictwo Miniatura.
 • ,,,Obrazy polskie“ (wiersze o malarstwie), Warszawa 2017. Wydawnictwo CONVIVO – nominacja do nagrody poetyckiej Orfeusz.
 • ,,Notes kurlandzki“ (esej), Warszawa 2017. Wydawnictwo CONVIVO – nominacja do nagrody Literacki Wawrzyn Warmii i Mazur.
 • ,,Erodotyki“ (wiersze), Warszawa 2018. Wydawnictwo CONVIVO.
 • ,,Cudoziemiec“ ( szkice literackie, esej autobiograficzny, przekłady), Olsztyn 2018..Wydawnictwo SPP w Olsztynie.
 • „Drzewo alfabetu“(wiersze), Warszawa 2019. Wydawnictwo SIGNI.
 • „Twarze świata“ (wiersze o malarstwie), Szczecin 2019. Wydawnictwo Forma.
 • „Poeta i świat. Wyznania, wywiady, wiersze“. Olsztyn, 2020. Wydawnictwo SPP w Olsztynie.
 • „Pies na wiersze albo Pieczewo“. Mikołów 2021. Instytut Mikołowski im. R. Wojaczka 2021.
 • „Zakład biograficzny Olsztyn“, Olsztyn 2021, II wydanie. Wyd. WK „Borussia“.
 • „Biografie wiersza“ (poezje), Sopot 2021. Biblioteka „Toposu“, T.197.
 • "Oumuamua. Atlas wierszy światologicznych". Wydawnictwo FORMA ,Szczecin 2022.
 • "Dziennik olsztyński 1989-1993". Wydawnictwo CONVIVO, Warszawa 2022.
 • „Lekcja poezji dla zaawansowanych”. Wyd. Instytut Mikołowski im. R. Wojaczka, Mikołów 2023.

Współautor

 • Kabra (Kazimierz Brakoniecki):,,Myśli na wynos. Aforyzmy“; Habra (Hanna Brakoniecka): ,,Nie mam czym. Rysunki“. Opracowanie graficzne Janusz Pilecki. Wydawnictwo WK „Borussia“,Olsztyn 2009. III miejsce w konkursie Ars Libris 2010: najlepiej wydana książka: Przegląd Wydawnictw Regionalnych (Olsztyn WBP,24 IX 2010).

Wybory wierszy w językach obcych

 • „Atlantyda Północy.Atlantis des Nordens”.Wybór wierszy w jęz. polskim i niemieckim. Tłumaczenie Winfried Lipscher,Olsztyn 1998, Wydawnictwo „Borussia”;
 • „Poèmes du Nord”.Wybór wierszy w jęz. francuskim. Tłumaczenie Frédérique Laurent. Wyd. „Folle Avoine”, Bédée 1999.
 • „Budda warmiński. Ermländische Buddha“. Wybór wierszy po polsku i niemiecku. Tłumaczenie na j. niemiecki Winfried Lipscher. Wydawnictwo „Borussia“. Olsztyn 2007.
 • „La forêt de Varmie“. Tłumaczenie na język francuski Frédérique Laurent. Gravures Wiesław Bieńkuński. Quimperlé 2008. Editions Mona Kerloff. Festival de la Parole Poétique.
 • „Atlantide du Nord“. Wybór wierszy w języku francuskim w tłumaczeniu F. Laurent. Wyd. „Folle Avoine“, Bédée 2014.

Książki artystyczne w wersji francuskiej

 • Kazimierz Brakoniecki ( wiersze), André Jolivet (malarstwo olejne): ,,Armor. Poèmes de l’Atlantique“. Traductions F. Laurent. Voltije Editions Ltd. 2006, str. 44, 6 egz. sygnowanych.
 • Kazimierz Brakoniecki: Gotlandia (wiersz w j. polskim i francuskim-tłum. F. Laurent). Malarstwo André Jolivet. Voltije Eiditions Ltd. 2013, str.4., egz. sygnowanych 4. Całość: ,,Le monde des ȋles“. Autorzy różni.
 • ,,Olsztyn. Warmie et Mazurie. K.Brakoniecki, A. Bykowska-Salczyńska, Z. Chojnowski (wiersze) André Jolivet (zdjęcia, malarstwo). Tłumaczenie F. Laurent. Voltije Editions Ltd 2009, str. 44, 15 egz. sygnowanych.

Kazimierz Brakoniecki (tekst), André Jolivet (malarstwo): Las Warmiński. La Forêt de Varmie. Tłumaczenie Frédérique Laurent. Wydanie polsko-francuskie. Voltije Editions, Plougonven 2017, 7 egz. sygnowanych, dstr. 20 + 5 kart ilustr.

Najważniejsze prezentacje w antologiach poezji polskiej

 • "Poeta jest jak dziecko. Nowe Roczniki. Antologia". Wybór i opracowanie M.Chrzanowski, Z. Jerzyna, J. Koperski. MAW,Warszawa 1987.
 • Krzysztof Karasek: "Współcześni poeci polscy. Poezja polska od roku 1956". Iskry, Warszawa 1997.
 • "Poza słowa. Antologia wierszy 1976-2006". Wstęp, wybór i redakcja Tadeusz Dąbrowski. Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006.
 • "Morza polskich poetów. Wiersze i wypowiedzi. Antologia". Wybór, wstęp, opracowanie Zbigniew Jankowski. Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2013.
 • "Rzeki ogniste. Antologia polskiej poezji katastroficznej XIX-XX wieku". Wybrał i przedmową opatrzył Krzysztof A. Jeżewski. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2022.


Najważniejsze prezentacje w antologiach obcojęzycznych

 • „Terra Nullius”. Une anthologie de la poésie polonaise contemporaine de Varmie et Mazurie. (Antologia czterech poetów Warmii i Mazur w tłumaczeniu na j. francuski). Tłumaczenie Frédérique Laurent. Wyd. Editions Folle Avoine, 2004.
 • ,,Dreams of Fire: 100 Polish poems 1970-1989.” Translated and edited by Zbigniew Joachimiak, David Malcolm, Georgia Scot. Salzburg 2004.
 • „Vėtyklė.Olštyno rašytoju kūrybos rinktinė“. Antologia sześciu pisarzy i poetów olsztyńskich w tłumaczeniu na j. litewski i opracowaniu Juozasa Šikšnelisa. Klaipėda 2008, wyd.Eglė.
 • „Le pire est certain“. Anthologie de la poésie catastrophiste polonaise du XX siècle. Opracowanie, tłumaczenie: Claude-Henry du Bord, Christoph Jezewski. Ed. Aug.Zurfluh,2009.
 • „Il fait un temps de poème“. Textes rassemblés et prèsentés par Yvon Le Men. Volume 2. Filigranes Éditions 2013.
 • „Ciel et lacs. Anthologie de poètes de Varmie-Mazurie“. Traduction par Frédérique Laurent. Préface de Kazimierz Brakoniecki. Éditions Folle Avoine, 2019.
 • „Un poème est passé“. Anthologie établi par Yvon Le Men et Thierry Renard.. Éditions La rumeur libre. Soutien de l‘ Espace Pandora, 2021.
 • „Sześć wieków w poezji polskiej od J. Kochanowskiego do 2020.“ (ntologia poezji polskiej w jęz. arabskim od Jana Kochanowksiego do 2020 r.). Wybór , wstep, przypisy, przekład z j. polskiego na j. arabski Hatif Janabi. Wydawnictwo Al Marda, Bagdad-Bejrut, 2021.

Tłumaczenia własne z języka francuskiego

 • „O Bretanii wierszem i prozą”. Antologia. Wybór, opracowanie, tłumaczenie z jęz. francuskiego Kazimierz Brakoniecki. Olsztyn 1997,Centrum Francusko –Polskie w Olsztynie.
 • Kenneth White, „Atlantica.Wiersze i rozmowy”. Wybór i tłumaczenie z jęz.angielskiego i francuskiego Kazimierz Brakoniecki. Olsztyn 1998. Centrum Francusko – Polskie Côtes d’Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie.
 • Jean Grenier: „Albert Camus. Wspomnienia”. Przekład i opracowanie Kazimierz Brakoniecki. Olsztyn 2000, Centrum Polsko -Francuskie w Olsztynie.
 • Blaise Cendrars: „Wiersze”. Przekład Kazimierz Brakoniecki. Olsztyn 2002, Centrum Polsko – Francuskie w Olsztynie.
 • Guillevic: „Carnac” (Wiersze). Przekład i opracowanie Kazimierz Brakoniecki. Olsztyn 2003, Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie.
 • „Bretania w poezji i prozie”. Wybór, opracowanie, przekład Kazimierz Brakoniecki. Olsztyn 2006, Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie.
 • Paol Keineg: „Wiersze bretońskie”. Opracowanie i przekład z j. francuskiego Kazizmierz Brakoniecki. Olsztyn 2007. Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie.
 • Louis Guilloux: „Moja Bretania”. Opracowanie i przekład z języka francuskiego Kazimierz Brakoniecki. Fotografie Claude Le Gall. Olsztzyn 2008. Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie.
 • Guillevic: „Obecność. Wiersze.” Wybór i przekład z j. francuskiego Kazimierz Brakoniecki. Olsztyn 2010. Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie.
 • Kenneth White: „Poeta kosmograf”. Wybór, opracowanie i przekład Kazimierz Brakoniecki. Olsztyn 2010. Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie.
 • Xavier Grall: „Wierny Bretanii”. Wybór, opracowanie, przekład z j. francuskiego Kazimierz Brakoniecki. Olsztyn 2011. Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie.
 • ,,Patrząc z Bretanii. Keineg, Caër, Geneste. Wiersze”. W przekładach i wyborze Kazimierza Brakonieckiego. Olsztyn 2014. Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie.
 • Ernest Renan: ,,Poezja ras celtyckich”. Przekład z j. francuskiego i opracowanie Kazimierz Brakoniecki. Olsztyn 2014. Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie.
 • Kenneth White: ,,Geopetyki”. Przekład z j. angielskiego i francuskiego Kazimierz Brakoniecki. Olsztyn 2014. Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie.
 • Christian Querré: Magiczna Bretania. Przewodnik po osobliwościach Côtes d’Armor. Tłumaczenie z j. francuskiego i opracowanie Kazimierz Brakoniecki. Olsztyn 2015. Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie.
 • ,,Mała antologia poezji francuskiej w przekładach Kazimierza Brakonieckiego”. Olsztyn 2016. Centrum Polsko-Francuskie Côtes d’Armor-Warmia i Mazury.
 • Kenneth White: ,,Otwarty świat”. Wybór, opracowanie, przekład Kazimierz Brakoniecki. Olsztyn 2017. Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie.
 • Mona Ozouf: ,,Lekcja francuskiego. Powrót do bretońskiego dzieciństwa”. Przekład Kazimierz Brakoniecki. Olsztyn 2017. Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie.
 • ,,Inna geografia. Antologia współczesnej poezji bretońskiej.”. Wybór i opracowanie Mérédith Le Dez. Przekład Kazimierz Brakoniecki. Olsztyn-Warszawa 2018. Wyd. Centrum Polsko-Francuskie Côtes d’Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie, CONVIVO Anna Matysiak.
 • Paol Keineg: „Powrót do Bretanii”. (Poezje). Wybór i przekład Kazimierz Brakoniecki. Szczecin 2020. Wydawnictwo Forma.
 • Yvon Le Men: „Tu i tam”. (Poezje). Wybór i przekład Kazimierz Brakoniecki. Szczecin 2020. Wydawnictwo Forma.
 • Nicolas Bouvier: ,,Na zewnątrz i wewnątrz" (Wiersze). Przekład Kazimierz Brakoniecki. Szczecin 2021. Wydawnictwo Forma.
 • Kenneth White: „Ciało absolutu” (Wiersze). Wybór i przekład Kazimierz Brakoniecki. FORMA, Szczecin, 2022.
 • Kenneth White: „Przymierze z Ziemią”. (Wiersze). Wybór i przekład Kazimierz Brakoniecki. FORMA, Szczecin 2023.


Antologie literackie, współautor, redaktor opracowania

 • „Meiner Heimat Gesicht. Ostpreussen im Spiegel der Literatur”. Herausgegeben von Winfried Lipscher und Kazimierz Brakoniecki,München 1996, F.A.Herbig Verlagsbuchhandlung Gmbh. ( dwa wydania).
 • Kazimierz Brakoniecki, Winfried Lipscher: „Borussia. Ziemia i ludzie. Antologia literacka”,Olsztyn 1999, „Borussia”.
 • „Liki rodnoj ziemli. Proizwiedenija rossijskich, niemieckich, polskich i litowskich awtorow”. Sostawili Kazimierz Brakoniecki,Oleg Głuszkin,Winfried Lipscher. Kaliningrad 1999. Wyróżnienie Związku Pisarzy Rosyjskich w Moskwie, 2002.
 • „Prusija. Literaturos veidroduje”. Sudarytojai Kazimieras Brakonieckis, Rimantas Černiauskas, Olegas Gluškinas,Vinfridas Lipšeris. Klaipeda 2000.
 • ,,Czas przekraczania granic. Antologia Borussii 1990-2015”. Pod redakcją: Iwony Liżewskiej, Kazimierza Brakonieckiego, Roberta Traby. Narodowe Centrum Kultury, WK Borussia, Warszawa 2015 .

Filmoteka

 • „Tako rzecze Jedyny. Kazimierz Brakoniecki” Reżyseria Tadeusz Żukowski. Film TV na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Warszawa 1997. Fulm z cyklu „Poezja współczesna. Indywidualiści i samotnicy”. VHS.

M.in. wywiady zarejestrowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Olsztynie (Facebook).

Udział w międzynarodowych festiwalach poetyckich i literackich

 • Poetinis Druskininkų rudua:Druskinnikai Poetic Fall 2014,30 IX-3 X 2004, Druskienniki, Litwa.
 • Usedomer Literaturtage, 2009, Niemcy. Uznamskie Dni Literatury, 2009.
 • 28e Festival Internationale de la Poésie, Trois Rivières, 28 IX-7 X 2012 Québec, Canada.
 • „Les Escales de Binic. Festival de littératures”, 28-29 III 2014, Bretania-Francja.

Pomysłodawca, kurator i współautor wystaw polskiej sztuki XX wieku i katalogów

 • „Wystawa dzieł artystów żydowskich 1918 – 1939”, Olsztyn BWA 1987. Pierwsza w ówczesnej Polsce naukowa wystaw współorganizowana wraz z Żydowskim Instytutem Historycznym i Instytutem Sztuki PAN w Warszawie.
 • „Wileńskie środowisko artystyczne 1919 – 1945, Olsztyn BWA 1989, muzea w Gdańsku, Poznaniu, Białymstoku, Toruniu. Pierwsza tego typu wystawa w powojennej Polsce organizowana pod patronatem prof. Stanisława Lorentza i Muzeum Narodowego w Warszawie.
 • „Atlantyda Północy. Dawne Prusy w fotografii”,Atlantis das Nordens. Das ehemalige Ostpreussen in Fotografien”, Olsztyn BWA 1993, muzea w Niemczech ( w tym w Lipsku, Berlinie, Lüneburgu) Wiedniu 1993-1994 oraz 2001 in. Pierwsza w Polsce powojennej wystawa fotografii ze zbiorów konserwatora zabytków w Królewcu ( Kőnigsbergu), które znalazły się po 1945 roku w kolekcji Instytutu Sztuki PAN w Warszawie ( dotychczas niepokazywana publicznie).

Multimedia

Bibliografia

 1. Białecka, Sylwia: Krąg Borussiański : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa / Sylwia Białecka. Cz. I: Kazimierz Brakoniecki // „Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski”. – 2007, nr 3/4. – Tryb dostępu: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/3-4_07-ie/krag_boruss.htm.
 2. Hejman, Anna: Brakoniecki Kazimierz / Anna Hejman // W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury : słownik bibliograficzny / oprac. zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan. T. 1.: A-B. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. – S. 247.
 3. Brudnicki, Jan Zdzisław: Brakoniecki / Jan Zdzisław Brudnicki // W: Literatura polska XX wieku : przewodnik encyklopedyczny / [red. nauk. Artur Hutnikiewicz, Andrzej Lam]. T. 1, A-O. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. – S. 56.

Zobacz też

Przypisy