Jadwiga Bolińska

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Jadwiga Bolińska
Źródło: archiwum prywatne
Jadwiga Bolińska (druga z lewej) z zespołem pracowników WDK-u. Lata 70-te. Fot. S. Szczyglewski.
Źródło: archiwum prywatne.
Jadwiga Bolińska z Andrzejem Cieślakiem podczas wernisażu prac grupy EXAEQUO, Galeria Stary Ratusz, 12 grudnia 2014 r.
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka

Pedagog, animatorka kultury.

Biografia

Ukończyła Studium Nauczycielskie. Studiowała pedagogikę kulturalno-oświatową w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) w Olsztynie. W latach 1975-2012 była pracownikiem instytucji kultury (WDK, późniejszym CEiIK-u). Była wieloletnią członkinią Dyskusyjnego Klubu Filmowego „ZA” oraz opiekunką kina niezależnego prezentującego filmy ambitne i wartościowe. Jest członkinią Stowarzyszenia Kulturalnego MEM.

Działalność

Od 1998 r. konsekwentnie i czynnie działa na rzecz rozwoju artystycznego osób starszych i niepełnosprawnych, angażując się w ich dostęp do kultury, edukację i zwiększenie możliwości prowadzenia aktywnego życia. Zorganizowała m.in. półroczny kurs „Dodać życia do lat – wspieranie przygotowania do godnej i twórczej starości” (2001 r., wspólnie z CAK-iem), cykl warsztatów pod nazwą „Jak twórczo i aktywnie pracować z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi” (2009 i 2010 r.). Pisała i realizowała projekty kulturalne, których beneficjentami były osoby ze środowisk defaworyzowanych. W latach 2000-2007 była koordynatorem dużej wojewódzkiej imprezy pn. „Jesteśmy razem”, w której był prezentowany dorobek twórczy osób niepełnosprawnych. W 2003 r. zrealizowała projekt Foto-Expo, w którym udokumentowano i zaprezentowano 27 różnorodnych wydarzeń dotyczących osób niepełnosprawnych. Cyklem warsztatów edukacyjno-artystycznych wprowadziła nowoczesne metody pracy z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi, wykorzystując unikalną dziedzinę artystyczną – arteterapię (w szczególności nowatorską w województwie terapię ruchem i tańcem). Troszczy się o miejsce i rolę człowieka starszego i niepełnosprawnego w kulturze współczesnej, twierdząc, iż wiedza o kulturze powinna być wzbogacona o doświadczenie i wiedzę ludzi starszych. Współorganizowała wiele wydarzeń kulturalnych i prospołecznych ważnych dla regionu i jego mieszkańców. Ponadto przez niemal 40 lat pracy wspomogła rozwój takich wydarzeń jak „Piknik Country” w Mrągowie, „Święto Kultury Ludowej” w Olsztynie i Mrągowie, pierwsze w Polsce Turnieje Tańca Towarzyskiego różnych klas tanecznych oraz „Polish Open”, Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Polski w Tańcu Towarzyskim i pierwsze w Polsce Mistrzostwa Europy Formacji Tanecznych, współtworzyła Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję” w Olsztynie. Wspierała młodzież zajmującą się filmem – Stowarzyszenie CZAINIK, systematycznie prowadziła Dyskusyjny Klub Filmowy „ZA”, przez wielu lat organizowała jedyne w województwie warsztaty edukacji filmowej PRO ARTE (dla nauczycieli) i COGITO (dla młodzieży szkolnej). Dzięki projektowi, który zrealizowała w 2006 r. wspólnie z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, kino CEiIK-u wzbogaciło się o nową aparaturę dźwiękową. W 2010 r. skończyła Szkołę Animatorów Społecznych, gdzie zrealizowała m.in. projekt „Strażnicy pamięci”, w ramach którego powstał film „Pamięć” z uczestnikami II Wojny Światowej. Brała udział w pracach Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego (FOSa), skupiając się na organizacji czasu wolnego i aktywizacji kulturalno-artystycznej osób starszych w tym z terenów wiejskich. Była współorganizatorem finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Olsztynie, do których angażowała amatorskie zespoły i kapele ludowe działające przy Domach Pomocy Społecznej lub Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz dziecięce i młodzieżowe teatry, zespoły muzyczne i taneczne działające w Olsztynie. W latach 1997-2012 organizowała „Przegląd Plastyki Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej”, ucząc na warsztatach organizowanych podczas spotkań i wernisaży nowych technik plastycznych.

Nagrody i wyróżnienia

  • Odznaka honorowa Zasłużony dla Kultury Polskiej (2012)

Bibliografia

  1. Bolińska, Jadwiga: Dyskusyjny Klub Filmowy - ZA. – Il. // „VariArt”. - 2010, nr 4, s. 26-27.
  2. Bolińska, Jadwiga: Z notatnika K-owca. – Il. // „VariArt”. - 2012, nr 1, s. 22-23.