Elżbieta Fabisiak

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Podczas wernisażu A. Fietisowej, kwiecień 2011 r., Galeria Stary Ratusz.
Źródło: Archiwum WBP w Olsztynie

Animatorka kultury, społecznik

Biografia

Związana z wieloma środowiskami kultury w Olsztynie i regionie Warmii i Mazur. Pracowała m.in. w bibliotece, w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, pełniła funkcję szefa działu upowszechniania kultury w Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnym „Pojezierze”. W administracji samorządowej Olsztyna pracowała do czasu odejścia na emeryturę w 2006 r. W kadencji 2006-2010 była radną w Radzie Miasta Olsztyna.

Działalność

Od początku lat 70-tych związana pracą zawodową, społeczną i charytatywną z kulturą Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego. Jako urzędnik wojewódzkich instytucji kulturalnych, nadzorujących też działalność placówek terenowych, uczestniczyła w wielu inicjatywach kulturotwórczych, promujących sztukę regionu Warmii i Mazur w kraju i za granicą. Realizowała ideę popularyzowania amatorskiego ruchu kulturalnego jako wartości artystycznego kreowania świata przez pasjonatów, miłośników kultury i animatorów kultury. Współpracowała z lokalnymi artystami, literatami, bibliotekarzami, animatorami kultury. Podejmowała działania zmierzające do integrowania środowiska artystycznego Olsztyna i regionu. Zasiadała w Radzie Programowej Kongresu Kultury Mazur, Warmii i Powiśla zorganizowanego w 2000 r. w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Zarówno zawodowo, jak i prywatnie aktywnie uczestniczyła w życiu kulturalnym Olsztyna (w wystawach, spotkaniach autorskich, imprezach kulturalnych). Poprzez swoją działalność społecznikowską szerzyła ideę budowania więzi międzyludzkich, społeczeństwa obywatelskiego i szacunku dla dziedzictwa kulturowego. Była i jest organizatorką i współorganizatorką działań charytatywnych na rzecz osób potrzebujących pomocy.

Jest autorką wydawnictwa Wiersze i pieśni polskich robotników przymusowych w III Rzeszy 1939-1945 (1978).

W roku 2010 była inicjatorką i liderką Społecznej Grupy Inicjatywnej na rzecz utworzenia Tablicy pamiątkowej poświęconej Marii Zientarze-Malewskiej. Tablica została odsłonięta 3 września 2010 roku na frontonie kamienicy przy ulicy M. Zientary-Malewskiej, gdzie przez 32 lata mieszkała warmińska poetka. W styczniu 2015 roku Elżbieta Fabisiak została zaproszona przez Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich do realizacji projektu upamiętnienia Tablicą pamiątkową wybitnego mieszkańca Olsztyna i regionu Dr. Władysława Gębika. Została przewodniczącą Społecznej Grupy Inicjatywnej. Odsłonięcie Tablicy na frontonie kamienicy przy ulicy Wyzwolenia 9 odbyło się 10 listopada 2015 r. To dzięki jej doświadczeniu i zaangażowaniu wraz z Ks. dr. Ireneuszem Bruskim, prezesem SDP w Olsztynie udało się z powodzeniem zrealizować ten projekt.

Wspólnie z mężem Andrzejem Fabisiakiem – także miłośnikiem sztuki – są właścicielami kolekcji 140 obrazów olsztyńskich twórców. Zgromadzone dzieła, m.in. Hieronima Skurpskiego, Jerzego Bieleckiego, Miry Smerek-Bieleckiej, Jana Pruskiego, Ewy Plichty-Lubienieckiej, Joanny Milewicz zostały zaprezentowane w cyklu Sztuka. Własność prywatna 13 marca 2010 r. w Galerii Bakałarz w Olsztynie.

W roku 2015 na zaproszenie Olsztyńskiego Klubu Lions stworzyła Galerię Sztuki Lions Gallery w ramach projektu „Galeria w drodze”.

Wraz ze Stowarzyszeniem Areszt Sztuki zorganizowała wystawy olsztyńskiego środowiska plastycznego, członków stowarzyszenia w Lidzbarku Warmińskim i Bisztynku. Z tym stowarzyszeniem zorganizowała w Galerii Lions „Na 6 piętrze” cztery plenery malarskie: wiosna, lato, jesień, zima. Wystawa podsumowująca efekty pracy artystów odbyła się w październiku 2017 w Galerii Stary Ratusz.

W lutym 2017 roku została zaproszona do udziału w pracach zespołu opracowującego Program rozwoju kultury województwa warmińsko-mazurskiego do 2025 roku.

W styczniu 2017 r. została przewodniczącą Społecznej Grupy Inicjatywnej, która wraz ze Stowarzyszeniem Areszt Sztuki i Jakubem Smerkiem zrealizowała projekt upamiętnienia tablicą pamiątkową wybitnych olsztyńskich artystów malarzy tworzących w latach 60. XX wieku, którzy swoje pracownie mieli przy ulicy Limanowskiego 5. Tablica, która jest symbolem uznania i pamięci o wspaniałych artystach: Zofii Hermanowicz, Janie Ilkiewiczu, Mirosławie Smerku, Bogdanie Stefanowie, Mieczysławie Romańczuku i Eugeniuszu Jankowskim została odsłonięta 15 listopada. Jest artefaktem dokumentującym historię kultury Olsztyna i regionu.

Od roku 2002 wraz z mężem Andrzejem kwestuje na rzecz ratowania olsztyńskich cmentarzy.
Od roku 2006 jest członkiem Kapituły Nagrody Prezydenta Olsztyna im. Hieronima Skurpskiego w dziedzinie sztuk plastycznych.
Od roku 2010 członkiem Kapituły Nagrody Prezydenta Olsztyna im. Feliksa Nowowiejskiego w dziedzinie sztuk muzycznych.
Od roku 2015 zasiada w Kapitule przyznawania Nagrody Marszałka Województwa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

Od 12 lat każdego roku opracowuje wnioski do prezydenta, marszałka, ministra kultury o przyznanie nagród, odznak Zasłużony dla kultury polskiej i Medale Gloria Artis dla osób mających szczególne osiągnięcia w kulturze.

We wrześniu 2017 roku została przewodniczącą Społecznej Grupy Inicjatywnej, która pracowała nad powstaniem specjalnego albumu Ikony Warmii i Mazur. Gala kończąca projekt odbyła się 25 lutego 2018 roku w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej.

W roku 2019 wyszła z inicjatywą stworzenia w przestrzeni Olsztyna kompozycji rzeźbiarskiej “Warmińskie żurawie” w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Rzeźbę wykonał wybitny olsztyński artysta Izydor Borys. Stanęła w Parku Centralnym od strony ulicy Seweryna Pieniężnego.

Udział w organizacjach

Działa w organizacjach pozarządowych:

Artystyczne doświadczenia zdobywa jako aktorka w amatorskim Teatrze „Mimo Wszystko”, który działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach.

Nagrody i odznaczenia

 • Srebrny Krzyż Zasługi (1989)
 • Honorowa Odznaka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (1991)
 • Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta (1993)
 • Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury” (2004)
 • Nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2005)
 • Kobieta Sukcesu Warmii i Mazur (2010) - tytuł przyznawany przez Międzynarodową Organizację Kobiet za promowanie udziału kobiet w życiu społecznym regionu
 • W uznaniu wieloletniej i twórczej obecności w kulturze wybrana do grona plebiscytu Gazety Wyborczej „Ludzie wolności 25-lecia Olsztyna” (2014)
 • Tytuł honorowy Przyjaciel Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (2015)
 • Statuetka Przyjaciel Lions Club Olsztyn (2016)
 • Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2016)
 • Nagroda Prezydenta Olsztyna Statuetka Św. Jakuba w dziedzinie działalność pozarządowa (2018)
 • Nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dziedzinie kultury (2022)
 • Ambasadorka kultury tanecznej w Olsztynie, wyróżnienie przyznane przez Marszałka Województwa W-M (2023)
 • Nagroda im. Witolda Hulewicza przyznana prze Jury i Kapitułę tej Nagrody (2023)

Galeria

Bibliografia

 1. Fabisiak, Elżbieta: Jak kocioł / Elżbieta Fabisiak ; rozm. Beata Waś // „Gazeta Olsztyńska”. - 2006, nr 146, dod. „Olsztyn Dzień po Dniu”, nr 853, s. 2.