Galeria Baszta Bociania w Dobrym Mieście

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Fot. Mieczysław Kalski.
Wystawa prac J. Poliwko i K. Rajcha, 2005 r.
Źródło: sklodowski.pl

Galeria sztuki działająca w Dobrym Mieście od 2000 r.

Siedziba

Dobre Miasto, ul. Słowińskiego Galeria czynna w soboty i niedziele od godz. 12°°- 18°° w każdy dzień po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr (89) 616 16 05.

Historia

Historia działalności kulturalnej prowadzonej w dobromiejskiej Baszcie Bocianiej sięga lat 70-tych, wraz z przekazaniem jej pod opiekę Oddziału Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”.[1] W latach 1970-1973 towarzystwo dokonało remontu i adaptacji baszty. Zorganizowało muzeum historii Dobrego Miasta (dawne mapy biskupstwa warmińskiego, plany miasta, fotografie i fotokopie zabytkowych obiektów i starych dokumentów). Od 2004 r. wernisaże prac artystów regionalnych weszły do stałego harmonogramu działań Stowarzyszenia.

Działalność

Na działalność wystawienniczą przeznaczono pierwsze i drugie piętro pięciokondygnacyjnej baszty (parter – kawiarenka, dwie ostatnie – Muzeum Dobrego Miasta). Na niższym poziomie, w saloniku, odbywają się zebrania Zarządu Stowarzyszenia, wernisaże i spotkania z ciekawymi ludźmi. Na wyższym mieści się Galeria „Baszta Bociania”. Prezentowane są tam wystawy twórców sztuki zarówno profesjonalnej, jak i amatorskiej. Jej zbiory to głównie kolekcja obrazów ofiarowanych przez artystów (warunkiem zorganizowania wystawy jest przekazanie na własność Galerii jednej pracy). Dotychczas zorganizowano wystawy malarstwa, grafiki, tkaniny artystycznej, fotografii, intarsji, witraży, batiku, tkaniny artystycznej (tkanina podwójna, gobeliny, kilimy), rzeźby i ceramiki. Wszyscy artyści uczestniczyli na organizowanych uroczyście wernisażach. Każdy otrzymywał za zorganizowanie ekspozycji swoich prac, pamiątkowy dyplom i wcześniej opracowane foldery wystawowe. W okresie letnim Stowarzyszenie prowadzi przed Basztą letnią galerię dla twórców nieprofesjonalnych. Artyści pracują oraz udostępniają zwiedzającym swoje dzieła z różnych dziedzin sztuki. Galeria sztuki to również miejsce spotkań o charakterze edukacyjnym. W murach Baszty organizowane są zajęcia o tematyce regionalnej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodzieży szkolnej. Wielu z artystów wystawiających swoje prace było uczestnikami tychże spotkań. Sale Galerii wykorzystywane są również przez nauczycieli jako miejsce prowadzenia lekcji w oparciu o ciekawe eksponaty.[2]

Wystawy

W Galerii gościło wielu artystów regionalnych, zarówno profesjonalistów, jak i amatorów. Prezentowali oni swoje prace indywidualnie oraz na ekspozycjach zbiorowych. Dotychczas zorganizowano prezentacje dzieł ponad siedemdziesięciu artystów:

Bibliografia

  1. Czubiel, Lucjan: Baszta „bociania” w Dobrym Mieście / Lucjan Czubiel // „Dziennik Pojezierza”. – 1983, nr 45, s. 7.
  2. Migus, Stefan: Baszta dla „Pojezierza” / Stefan Migus // „Gazeta Olsztyńska”. – 1999, nr 208, s. 3.
  3. (tm): W Bocianiej Baszcie / (tm) // „Tygodnik Warmiński”. - 2002, nr 24, s. 14.
  4. wu-ka: Bociania Baszta / wu-ka // „Gazeta Olsztyńska”. - 2002, nr 307, dod. „Nasza Warmia”, nr 17, s. 8.
  5. wu-ka: Baszta w Dobrym Mieście / wu-ka // „Gazeta Olsztyńska”. - 2010, nr 173, s. 23.

Przypisy

  1. Bociania Baszta w Dobrym Mieście jest siedzibą dobromiejskiego Oddziału Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”, które działa od 1969 r. Zob.: Andrzej Mielnicki, Perła z bocianami w tle: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”, „Gazeta Olsztyńska”. - 2003, nr 97, dod. „Nasza Warmia”, nr 14, s. 9; Zygmunt Suchenek, Z „Baszty Bocianiej”, „Komunikaty Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”, 2002, nr 1, s. 15-18; (tm), Reduta kultury: w Bocianiej Baszcie, Tyg. Warm. - 2002, nr 26, s. 14.
  2. Zygmunt Suchenek, Budownictwo kościelne na Warmii (po 1250 roku). Kościół parafialny pw. św. Katarzyny i św. Anny w Cerkiewniku. Edukacja regionalna : z „Baszty Bocianiej”, „Rozmaitości Dobromiejskie”, 2001, nr 6, s. 14-15; Zygmunt Suchenek, Historia wsi i kościoła w Głotowie. Edukacja regionalna : z „Baszty Bocianiej”, „Rozmaitości Dobromiejskie”, 2001, nr 5, s. 12-13.