Barbara Kowalewska

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Olsztyńska malarka amatorka, nauczycielka.

Biografia

Barbara Henryka Kowalewska – urodzona w Szczytnie na Mazurach, od 1968 roku mieszka w Olsztynie. Z zawodu nauczyciel wychowania przedszkolnego, były przysięgły tłumacz języka migowego. Karierę zawodową rozpoczynała w olsztyńskim oddziale Związku Głuchych. W latach 1973 – 1988, pełniła funkcje dyrektorskie w placówkach przedszkolnych w Biesalu i Olsztynie. Była też nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie. Należy do Związku Plastyków Warmii i Mazur.

źródło: ze zbiorów WBP Olsztyn
Pierwsze lekcje rysunku brała w szkole średniej. Zdobyte wówczas umiejętności plastyczne wykorzystywała później w pracy zawodowej, tworząc ilustracje do opowiadań i bajek dla dzieci. Po przejściu na emeryturę swój wolny czas poświęciła malarstwu, które stało się jej potrzebą serca i sposobem na życie. Warsztat artystyczny rozwijała, uczestnicząc w pracach wielu grup plastycznych i sekcji malarskich działających w Olsztynie. Swoje umiejętności doskonaliła także biorąc udział w regionalnych oraz ogólnopolskich warsztatach i plenerach malarskich. Efekty swej pracy prezentowała publiczności, biorąc udział w kilkudziesięciu regionalnych i ogólnopolskich wystawach i konkursach. Posługuje się różnymi technikami malarskimi: pastelami, akrylem, olejem – ulubioną i najczęściej stosowaną przez artystkę techniką jest jednak akwarela. Charakterystyczną cechą tego medium, jest delikatność i ulotność, a także – szczególnie interesująca dla twórczyni – nieprzewidywalność efektu końcowego. Tematyka obrazów – ściśle związana z doświadczeniami z czasów dzieciństwa i wczesnej młodości autorki – koncentruje się wokół świata przyrody, najwspanialszego mistrza przedstawień. Natura, poprzez oferowane przez siebie bogactwo barw i kształtów, inspiruje i najsilniej pobudza wyobraźnię malarki.
źródło: ze zbiorów WBP Olsztyn


UDZIAŁ W WAŻNIEJSZYCH WARSZTATACH I PENERACH MALARSKICH

 • 2011 – XXIX Plener Interdyscyplinarny „Leśne Inspiracje”, Przewięź, (organizator: Białostockie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych)
 • 2010 – Ogólnopolskie Warsztaty Malarsko-Fotograficzne, Dolistowo, (organizator: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku)
 • 2010 - Szkoła Pejzażu, (organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie)
 • 2007 – Plener Malarsko-Fotograficzny, Ługiele, (organizator: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku)
 • 2004 – Ogólnopolskie Warsztaty Malarsko-Rzeźbiarskie, Serwy, (organizator: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku)
źródło:ze zbiorów własnych
źródło:ze zbiorów własnych

Wystawy

WYSTAWY INDYWIDUALNE

- WYSTAWY ZBIOROWE

 • 2012 - XI Przegląd Twórczości Związku Plastyków Warmii i Mazur, Galeria Spichlerz, Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie
 • 2011 - Impresje litewskie w twórczości olsztyńskich plastyków w związku z Rokiem Miłosza, Galeria Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”
 • 2010 - XXXIX Wojewódzki Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej, Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie (wystawa pokonkursowa)
 • 2010 – Galeria Spichlerz, Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie (wystawa Związku Plastyków Warmii i Mazur
 • 2010 – Galeria Spodki, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku (wystawa poplenerowa „W stronę Biebrzy”)
 • 2010 – Ogólnopolskie Biennale Sztuki Nieprofesjonalnej w Skierniewicach, Młodzieżowe Centrum Kultury Skierniewice (wystawa pokonkursowa)
 • 2009 – Białostockie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku (wystawa „Przyroda Podlasia”)
 • 2009 – Białostockie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku (wystawa „Las w sztuce”)
 • 2009 – XXXVIII Wojewódzki Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej, Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie (wystawa pokonkursowa);
 • 2008 – XXXVII Wojewódzki Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej, Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie (wystawa pokonkursowa)
 • 2008 – Ogólnopolskie Biennale Sztuki Nieprofesjonalnej w Skierniewicach, Młodzieżowe Centrum Kultury Skierniewice (wystawa pokonkursowa)
 • 2006 – Galeria Sacrum przy Kościele Św. Krzyża w Klebarku Wielkim (wystawa UTW)
 • 2006 – Ogólnopolskie Biennale Sztuki Nieprofesjonalnej w Skierniewicach, Młodzieżowe Centrum Kultury Skierniewice (wystawa pokonkursowa)
 • 2004 – Klub Baccalarium, Olsztyn-Kortowo (wystawa UTW)

Nagrody i wyróżnienia

Wybrane prace

źródło:ze zbiorów własnych
źródło:ze zbiorów własnych
źródło:ze zbiorów własnych
źródło:ze zbiorów własnych
źródło:ze zbiorów własnych
źródło:ze zbiorów własnych
źródło:ze zbiorów własnych
źródło:ze zbiorów własnych
źródło:ze zbiorów własnych
źródło:ze zbiorów własnych
źródło:ze zbiorów własnych
źródło:ze zbiorów własnych
źródło:ze zbiorów własnych
źródło:ze zbiorów własnych
źródło:ze zbiorów własnych
źródło:ze zbiorów własnych
źródło:ze zbiorów własnych