Związek Plastyków Warmii i Mazur w Olsztynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Stowarzyszenie o charakterze twórczym, działające od 1995 r., zrzeszające twórców amatorów oraz animatorów kultury.

Siedziba

ul. Rodziewiczówny 3, 10-030 Olsztyn

Historia

Stowarzyszenie powstało w 1995 roku. Ideą założycielską było stworzenie możliwości wspólnego realizowania pasji artystycznych jego członków oraz prezentowanie jej szerszej publiczności. Pierwszą siedzibą Związku był lokal przy ul. Dąbrowszczaków. W ostatnich latach artyści korzystają z gościnności Miejskiego Ośrodka Kultury.

Członkowie

Stowarzyszenie skupia ponad 60 osób. Zrzeszeni członkowie to artyści amatorzy, z których połowa jest w wieku emerytalnym. Do Związku Plastyków Warmii i Mazur należą m.in.:

Działalność

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność artystyczną, wystawienniczą, popularyzatorską oraz edukacyjną. Uprawiane przez artystów amatorów dziedziny sztuki to: malarstwo (zwłaszcza techniki olejne, akwarele, akryl i pastele), tkactwo, rzeźba, witraże, hafty, batiki, intarsje. W zakresie malarstwa tematyka dzieł jest różnorodna i wynika z indywidualnych zainteresowań artystów: pejzaże (w tym Warmii i Mazur), realistyczne martwe natury, architektura, portrety, sztuka współczesna, kompozycje abstrakcyjne. W twórczości plastyków amatorów zauważalne są fascynacje pracami sławnych i uznanych artystów. Członkowie stowarzyszenia zajmują się ponadto wyrobem biżuterii artystycznej, utrwalaniem warmińsko-mazurskiego wzornictwa ludowego w ceramice oraz uprawiają fotografię. Prezentują swoje prace w olsztyńskich galeriach na wystawach zbiorowych oraz indywidualnych, na przeglądach wojewódzkich i krajowych oraz w konkursach ogólnopolskich. Uczestniczą ponadto w międzynarodowych plenerach. Są także organizatorami warsztatów i spotkań artystycznych. Uczestniczą w akcjach charytatywnych. Działalność Związku opiera się w dużym stopniu na współpracy z instytucjami samorządowymi oraz innymi stowarzyszeniami i placówkami, m.in. ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie koło Morąga, z którym współrealizuje warsztaty plastyczne dla dzieci (gobelin i malarstwo). W ramach Stowarzyszenia funkcjonuje Koło Plastyczne Werniks (z siedzibą przy ul. Poprzecznej 11 w Olsztynie).

Wystawy

Od momentu powstania Związku Plastyków Warmii i Mazur zorganizowano kilkanaście wystaw zbiorowych oraz ponad dwadzieścia indywidualnych ekspozycji, m.in. w:

Co roku organizowany jest również Przegląd Prac Artystów Związku Plastyków Warmii i Mazur w Olsztynie.

Nagrody i odznaczenia

  • Odznaka Honorowa Zasłużony dla Kultury Polskiej wydana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Jadwigi Bardyszewskiej (2007)

Multimedia

Bibliografia

  1. Piasecka, Emilia: Wystawa prac członków stowarzyszenia Związek Plastyków Warmii i Mazur w Olsztynie / Emilia Piasecka // „Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Informator”. – 2007, nr 6, s. [16].
  2. Magnuszewska, Agnieszka: Ciemno, mokro, drogo : Związek Plastyków Warmii i Mazur szuka siedziby / Agnieszka Magnuszewska // „Gazeta Olsztyńska”. - 2006, nr 165, dod. „Olsztyn Dzień po Dniu”, nr 872, s. 6.
  3. Kuba OBSERWATOR: Kolory i humor : wystawowy Olsztyn / Kuba OBSERWATOR // „Tygodnik Warmiński”. - 2002, nr 16, s. 12.

Zobacz też