Związek Literatów Polskich

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
E. Martuszewski, T. Wajsbrot, K. Oleksik, T. Stępowski, T. Pepłowska, T. Laszkowski, L. Turkowski na IX zjeździe ZLP w Bydgoszczy, 1966 r.
Źródło: Archiwum WBP w Olsztynie
Zarząd w 1980 r. (od lewej): Władysław Ogrodziński, Klemens Oleksik, Józef Jacek Rojek, Leonard Turkowski, Maryna Okęcka-Bromkowa.
Źródło: Turkowski Leonard, Księga Warmii i Mazur, Olsztyn, „Pojezierze”, 1983, s. 233.
Publikacja jubileuszowa wydana w 2005 r. przez Wydawnictwo ElSet w Olsztynie.


Oddział ogólnopolskiego stowarzyszenia zrzeszającego pisarzy i twórców literackich, działający w Olsztynie od 1955 roku.

Siedziba

ul. Kołłątaja 20, 10-035 Olsztyn, Klub "U Artystów"

Historia

Oddział Związku Literatów Polskich (ZLP) powołano z inicjatywy Władysława Gębika, podczas Literackich Dni Olsztyna 14-15 lipca 1955 r. W zebraniu założycielskim wzięli udział: wiceprezes Zarządu Głównego ZLP Stanisław Dobrowolski, Jan Maria Gisges i Eugeniusz Paukszta oraz władze miejskie i wojewódzkie. Powstanie oddziału było ukoronowaniem działalności Klubu Literackiego prowadzonego w Olsztynie przez Władysława Gębika, a także miejscowych twórców wcześniej przyjętych do Związku – Marii Zientary-Malewskiej, Michała Lengowskiego, Alojzego Śliwy i Teofila Ruczyńskiego. Na zebraniu założycielskim wybrano pierwszy Zarząd w składzie: Michał Lengowski (prezes), Władysław Gębik (wiceprezes), Janusz Teodor Dybowski (sekretarz), Teofil Ruczyński (skarbnik). W 1958 r. powołano przy Zarządzie Głównym ZLP Klub Literatury Regionalnej, z siedzibą w Olsztynie.

Władze

Członkowie

Pierwszymi członkami oddziału byli: Michał Lengowski, Władysław Gębik, Janusz Teodor Dybowski, Teofil Ruczyński, Krystyna Nepomucka, Edward Zbigniew Martuszewski, Witold Piechocki, Emilia Sukertowa-Biedrawina, Alojzy Śliwa i Maria Zientara-Malewska. Do końca lat pięćdziesiątych nastąpiły zmiany w składzie oddziału. Z Olsztyna wyjechali Janusz Teodor Dybowski i Krystyna Nepomucka. Do Związku zostali zaś przyjęci regionalni pisarze: Gustaw Leyding, Fryderyk Leyk, Karol Małłek i Jan Dopatka. Do tego grona dołączyli również Klemens Oleksik, Władysław Ogrodziński, Henryk Panas, Tadeusz Stępowski i Leonard Turkowski, a w późniejszym okresie Erwin Kruk, Stefan Połom, Jerzy Adam Sokołowski, Zbigniew Nienacki, Aleksy Kazberuk, Maryna Okęcka-Bromkowa, Bohdan Dzitko, Andrzej Wakar, Jerzy Lew Lewandowski, Tadeusz Ostojski, Tadeusz Ostaszewski, Józef Jacek Rojek. Spoza Olsztyna do Oddziału należeli: Jan Czykwin i Sokrat Janowicz z Białegostoku oraz Jan de Puget-Puszet z Warszawy.[1]

Działalność

Olsztyński Oddział ZLP oprócz wspierania lokalnej i regionalnej twórczości literackiej, prowadzenia działalności wydawniczej, organizacji spotkań, seminariów, wieczorów autorskich, plenerów literackich był twórcą lub uczestnikiem wielu inicjatyw, m.in.

Działalność od 2019 r.

Recenzje wewnętrzne na zewnątrz

Przypisy

  1. Pióro i pamięć. 50-lecie oddziału Związku literatów Polskich 1955-2005, pod red. Józefa Jacka Rojka, Olsztyn, Pracownia Wydawnicza „ElSet”, 2005, s. 7-12.

Bibliografia

  1. Chłosta-Zielonka, Joanna: Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945-1989 / Joanna Chłosta-Zielonka. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010, s. 105-128.
  2. Pióro i pamięć. 50-lecie oddziału Związku literatów Polskich 1955-2005 / praca zbiorowa pod red. Józefa Jacka Rojka. – Olsztyn : Pracownia Wydawnicza „ElSet”, 2005. - S. 7-12.

Zobacz też

  • Jan Chłosta, Władysław Gębik jako organizator olsztyńskiego środowiska literackiego, materiał zamieszczony na stronie internetowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie www.wbp.olsztyn.pl/bwm/