Jerzy Adam Sokołowski

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

(1937- ) – pisarz (poezja oraz proza), dziennikarz, krytyk literacki

Biografia

Urodził się 24 grudnia 1937 r. w Chorzelach (pow. przasnyski) jako syn Stefana i Anastazji z Rykowskich. Uczył się w liceum ogólnokształcącym w Szczytnie, zdał maturę w 1955 r. Studiował filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. W 1957 r. zorganizował z kolegami z roku Grupę Poetycką „Jelonki” (wkrótce przestała działać). W 1958 r. przerwał studia, aby zacząć pracę jako nauczyciel. W l. 1958-1960 odbywał zasadniczą służbę wojskową, po jej ukończeniu przyjechał do Olsztyna i wielokroć podjął pracę w rożnych zawodach. Od 1962 r. ożeni się z dziennikarką Grażyną Lipską, został też członkiem zespołu redakcyjnego miesięcznika „Warmia i Mazury” (początkowo pracował tam jako korektor, następnie jako redaktor techniczny, wreszcie jako publicysta i kierownik działu literackiego). Sokołowski należał równocześnie do współzałożycieli Klubu Literackiego Związku Młodzieży Socjalistycznej w Olsztynie, przez pewien czas był jego przewodniczącym. W 1973 r. wznowił studia polonistyczne i w 1975 r. uzyskał magisterium. W l. 1977-1979 studiował na Podyplomowym Studium Krytyki Artystycznej i Literackiej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy Komitecie Centralnym PZPR. Od 1979 r. pracował na stanowiska kierownika kultury literatury pięknej , w l. 1984-1989 jako zastępca redaktora naczelnego i dyrektora Wydawnictwa „Pojezierze”. W l. 1980-1981 i 1984-1987 był członkiem Zarządu Oddziału Związku Literatów Polskich w Olsztynie. W 1989 r. został jednym z inicjatorów wydawnictwa „Zodiak” i do 1990 r. był jego redaktorem naczelnym. Mieszkał w Olsztynie.

Twórczość

Debiut literacki Sokołowskiego miał miejsce w 1957 r. drukiem wierszy w tygodniku „Kierunki”.
W l. 1959-1989 umieszczał na łamach „ Warmii i Mazur” liczne artykuły, recenzje i wiersze Publikował również w „ Głosie Olsztyńskim” oraz „ Gazecie Olsztyńskiej”.

 • 1962 - Konfesjonał z powietrza (Olsztyn, Wydawnictwo „Pojezierze”)
 • 1965 - Okolice dobrej jesieni (Olsztyn, Wydawnictwo „Pojezierze”)
 • 1970 - Wesele Kuglarza (Olsztyn, Wydawnictwo „Pojezierze”)
 • 1977 - Postać z drugiego brzegu (Olsztyn, Wydawnictwo „Pojezierze”)
 • 1980 - Psychomachia : poematy muzyczne (Olsztyn ; Białystok, Wydawnictwo „Pojezierze”)
 • 1981 - Początek białego snu (Olsztyn ; Białystok, Wydawnictwo „Pojezierze”)
 • 1982 - Panas (Olsztyn, Wydawnictwo „Pojezierze”)
 • 1982 - Szept gorącego (Olsztyn, Wydawnictwo „Pojezierze”)
 • 1984 - Koziorożec na koniu (Olsztyn, Wydawnictwo „Pojezierze”)
 • 1988 - Elegie (Olsztyn, Wydawnictwo „Pojezierze”)
  • 1978 - Konfesjonał z powietrza. Poezja (Olsztyn, Wydawnictwo „Pojezierze”) – wybór i opracowanie

Nagrody i wyróżnienia

Pisarz został laureatem kilku konkursów poetyckich:

 • 1970 - II nagroda na konkursie im. Józefa Czechowicza za tomik poezji „Wesele kuglarza”
 • 1970 - nagroda „Peleryny” w Turnieju o Laur Czerwonej Róży za ten sam tomik.
 • 1974 – odznaczenie „Zasłużony dla Warmii i Mazur”
 • 1981 – odznaka „Zasłużony Działacz Kultury”
 • 1984 – Złoty Krzyż Zasługi
 • 1997 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Bibliografia

 1. B.M.: Sokołowski Jerzy Adam / B.M. // W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury : słownik biobibliograficzny. T. 7, R-Sta / oprac. zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001. - S. 375-376.
 2. Sokołowski, Jerzy Adam: Szok nie jest życzliwy poezji : Jerzy Adam Sokołowski : - każdej Wigilii piszę wiersz / rozm. Marek Książek // „Gazeta Olsztynska”. - 2001, nr 299, dod. „Sobota Reporterów”, s. 4r.