Witold Piechocki

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Olsztyn 1945-2005. Kultura i nauka. Praca zbiorowa pod red. S. Achremczyka i W. Ogrodzińskiego. - Olsztyn : OBN, 2006.
Wydawnictwo Pojezierze, Olsztyn-Białystok, 1986.
Źródło:Archiwum Andrzeja Cieślaka

(1922 – 1987) - prawnik, pracownik sądownictwa, prozaik

Biografia

Urodził się 25 grudnia 1922 r. w Grudziądzu. W czasie wojny pracował jako robotnik. W 1942 r. wywieziony na Bałkany (Albania, Grecja, Jugosławia). W Jugosławii zbiegł i przedostał się do oddziałów partyzanckich; walczył z Niemcami. Po 1945 r. wrócił do Grudziądza, gdzie uczył się i pracował. Od 1947 roku zamieszkał w Olsztynie. Pracował w Wojewódzkiej Radzie Narodowej (inspektor ds. osobowych). Ukończył prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (1951). W latach 1950-1958 pracował w Zjednoczeniu Budownictwa Miejskiego, gdzie jednocześnie redagował pismo „Nasza Praca” (1952-1958). Od 1958 roku, do emerytury (31 XII 1982) pracował w sądownictwie. Został mianowany sędzią w 1962 roku. W latach 1959-1969 prowadził lektorat języka niemieckiego Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. W 1973 roku obronił pracę doktorską Prawne zasady konkursów literackich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Był wykładowcą i kierownikiem Zespołu Nauk Prawnych Akademii Rolniczo-Technicznej (1978-1985). Zmarł 22 września 1987 r. w Olsztynie.

Twórczość

Debiutował w 1954 roku opowiadaniem Pojedynek w dodatku „Gazety Olsztyńskiej” pt. „Świat i My”. Od 1955 roku członek Związku Literatów Polskich. Jego debiut książkowy to szkic biograficzny Michał Kajka. 1858-1940 (1958). Opracował książkę o martyrologii ludności polskiej podczas II wojny światowej (Walka i męczeństwo, 1969), opublikował reportaże oparte o autentyczne materiały sądów województwa olsztyńskiego (Sądny dzień 1971 oraz Mennica pod strzechą 1974). Napisał powieść Dziewczyna z kosmosu (1986). Pisał opowiadania, bajki i legendy, słuchowiska radiowe, scenariusze filmów oświatowych. Publikował przekłady prozy z języka niemieckiego (m.in. Buchner, Huxley, Langer, Neuhaus, Neumann, Zweig). Opublikował kilka przewodników turystycznych oraz książki z dziedziny prawa Prawne zasady realizacji konkursów (1976) oraz Zawarcie małżeństwa (1983).


Nagrody i odznaczenia

  • Złota Odznaka im. Janka Krasickiego (1971)
  • Medal za udział w walce wyzwoleńczej narodów Jugosławii (1972)
  • Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury” (1976)
  • Laureat konkursów literackich (1953, 1955, 1985)

Bibliografia

  1. Olsztyńskie biografie literackie 1945-1988 / praca zbiorowa pod red. J. Chłosty. – Olsztyn : Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego, 1991. – Bibliogr. – S. 78-80.
  2. Rojek Józef Jacek: Literaci & literatura Warmii i Mazur : przewodnik eseistyczny / Józef Jacek Rojek. – Olsztyn : Fundacja Środowisk Twórczych, 2008. – S. 55.