Sympozjum Warmia i Mazury - temat dla dwóch literatur

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Sympozjum polsko-czechosłowackie zorganizowane na terenie Warmii i Mazur w dniach 21-29 maja 1965 r.

Historia

Spotkanie odbyło się z udziałem twórców z regionu Warmii i Mazur, a także siedmiu przedstawicieli Czechosłowackiego Związku Pisarzy. Na sympozjum złożyły się: VIII Zjazd Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych, oraz obrady zorganizowane od 24 maja w miejscowościach letniskowych: Stare Jabłonki pod Ostródą i Łężany koło Reszla.

Organizatorzy

Organizatorem sympozjum był olsztyński oddział Związku Literatów Polskich przy współpracy Wydziału Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, rektora Wyższej Szkoły Rolniczej prof. Mieczysława Kotera oraz dyrektora Przedsiębiorstwa Turystycznego Warszawa-Olsztyn Ryszarda Śnieżko.

Przebieg

Opis

W trakcie sympozjum zawarto porozumienie o współpracy oddziałów Czechosłowackiego Związku Pisarzy i olsztyńskiego Związku Literatów Polskich, a także miesięczników literackich: „Cerveny Kvet” (Ostrawa), „Host do domu” (Brno) oraz „Warmia i Mazury”. Plonem spotkania było też wydanie w 1966 r. czechosłowackiego numeru „Warmii i Mazur”, poświęconego m.in. twórczości pisarzy okręgu ostrawskiego. Kontakty polsko-czechosłowackie miały swój dalszy ciąg. Z rewizytą udali się do Czechosłowacji olsztyńscy pisarze: Władysław Ogrodziński, Leonard Turkowski, Henryk Panas, Halina Kurowska i Jerzy Adam Sokołowski. Oprócz zwiedzania Ostrawy i Pragi uczestniczyli w czechosłowackich obchodach Tysiąclecia Państwa Polskiego w czeskim Cieszynie i w polsko-czecho-słowackiej manifestacji na rynku polskiego Cieszyna. Spotkali się z grupą literacką Polaków zaolziańskich działającą przy Polskim Związku Kulturalno-Oświatowym.

Bibliografia

  1. Chłosta-Zielonka, Joanna: Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945-1989 / Joanna Chłosta-Zielonka. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010, s. 117-119.