Zjazd Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych 1965

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Uczestnicy zjazdu (od lewej): Henryk Jasiczek, Anna Kamieńska, Rainer Kerndl, Ludmiła Marjańska, Leonard Turkowski.
Źródło: Turkowski Leonard, Księga Warmii i Mazur, Olsztyn, „Pojezierze”, 1983, s. 193.

Zjazd pisarzy zorganizowany w Olsztynie oraz na terenie województwa olsztyńskiego i gdańskiego w dniach 21-23 maja 1965 r.

Historia

Organizację zjazdu poprzedziło plenum Komitetu Porozumiewawczego Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych, które obradowało 20 czerwca 1964 r. W skład prezydium tego komitetu weszli:

W czasie spotkania przygotowano projekt zjazdu, który miał się odbyć w dniach 21-23 maja 1965 r. w Olsztynie.

Przebieg

21 maja

Pierwszego dnia zjazdu, po otwarciu obrad przez Władysława Gębika, referat pt. Ruch literacki na Ziemiach Zachodnich i Północnych wygłosił Władysław Ogrodziński. Następnie zorganizowano wyjazd na pola Grunwaldu oraz spotkania autorskie w powiatach: ostródzkim, nidzickim, morąskim, nowomiejskim, działdowskim, iławskim i olsztyńskim.

22 maja

Drugiego dnia odbywały się prace w czterech sekcjach, obradujących w różnych miejscowościach województwa olsztyńskiego i gdańskiego:

  • sekcja prozy beletrystycznej - obradowała w Lidzbarku Warmińskim. Referat pt. Obraz bohatera powieści o Ziemiach Zachodnich i Północnych wygłosił na jej forum Czesław Niedzielski. Członkowie sekcji dokonali odsłonięci na zamku tablicy pamiątkowej ku czci biskupa Ignacego Krasickiego.
  • sekcja prozy eseistycznej - obradowała na zamku Reszlu. Referat pt. Obraz Ziem Zachodnich i Północnych w literaturze eseistycznej wygłosił tutaj Tadeusz Kajan z Zielonej Góry. Odsłonięto także tablicę pamiątkową – ku czci Wincentego Pola, którego ojciec pochodził z Reszla.
  • sekcja poetycka - obradowała w jednej z miejscowości powiatu piskiego i uczestniczyła w otwarciu Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu. Tam też zaprezentowano widowisko przygotowane przez olsztyński Teatr im. Stefana Jaracza pt. Kronika pewnego lata. Referat pt. Poezja polska a Ziemie Zachodnie i Północne wygłosił Piotr Kuncewicz.
  • sekcja literatury regionalnej - obradowała w Kwidzyniu. Referat sprawozdawczy tej grupy pt. Regionalizm a współczesność wygłosił Władysław Gębik. Członkowie sekcji uczestniczyli w spotkaniach autorskich w miejscowościach powiatów oleckiego, gołdapskiego, grajewskiego i kolneńskiego, a także w otwarciu wystawy „Pięć wieków książki polskiej na Ziemiach Zachodnich i Północnych” w Ełku. W programie znalazło się odsłonięcie portretu Władysława Broniewskiego w Muzeum Regionalnym w Kwidzyniu, a także spotkania z mieszkańcami w ramach uroczystości inaugurujących Dni Kwidzyna.

23 maja

W ostatnim dniu zjazdu zorganizowano dyskusję plenarną w Sali Kopernikowskiej olsztyńskiego zamku.

Bibliografia

  1. Chłosta-Zielonka, Joanna: Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945-1989 / Joanna Chłosta-Zielonka. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010, s. 115-117.