Forum Kultury Warmii i Mazur

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Baner Forum Kultury Warmii i Mazur
(Źródło: Urząd Wojewódzki w Olsztynie)

Konferencja omawiająca współczesne problemy dotyczących szeroko pojętej kultury regionu Warmii i Mazur. Towarzyszyło jej hasło'...są solą te ziemi'. Od 2017 r. "Po słonecznej stronie ulicy".

Organizator

  • Wojewoda Warmińsko-Mazurski (2008-2015)
  • Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2017 - )

Historia

I Forum 2008

I Forum Kultury Warmii i Mazur
(Źródło: Urząd Wojewódzki w Olsztynie)

W naszym regionie, było wiele inicjatyw kulturalnych, żadna jednak nie przyjęła formuły zaproponowanej przez wojewodę: zaproszenia do wzięcia udziału w Forum artystów, którzy albo pochodzą z naszego regionu, albo go wybrali porzucając zgiełk wielkich miast. Są to naprawdę wielkie nazwiska ludzi, którzy swoimi talentami, twórczością i pracą wzbogacają oraz upiększają nasze życie. Forum miało charakter niespiesznej rozmowy, wymiany myśli, wysłuchania tego, co mają do powiedzenia i zaproponowania artyści. Goście proszeni byli o podzielenie się swoimi refleksjami o miejscu, które wybrali do życia i tworzenia, odpowiedzi na pytanie, co jest takiego magicznego w Warmii i Mazurach, że wyzwala twórczą energię?

II Forum 2009

II Forum Kultury Warmii i Mazur
(Źródło: Urząd Wojewódzki w Olsztynie)

Przebiegało hasłem „Mistrzowie i uczniowie”. Wzięli w niej udział najświetniejsi przedstawiciele świata kultury oraz studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Studium Aktorskiego. Mistrzowie wspominali swoich mistrzów, przewodników drogi zawodowej i artystycznej. Padły uwagi, że w dzisiejszych czasach kultu młodości to raczej starzy mistrzowie mają więcej problemów z tzw. przebiciem się, niż młodzi. Podkreślano wagę kontaktów międzypokoleniowych. Artyści poruszali tak ważkie problemy, jak konieczność podjęcia wysiłków, by zła, nieprzemyślana architektura nie zniszczyła tego, co najcenniejsze i najpiękniejsze w naszym kraju i regionie. Zwracano uwagę na brak okazji i miejsca do twórczej wymiany myśli, na coraz bardziej wszechobecny kicz.

III Forum 2010

III Forum Kultury Warmii i Mazur
(Źródło: Urząd Wojewódzki w Olsztynie)

Przebiegało pod hasłem „20 lat kultury w samorządach – próba bilansu”. W merytorycznej dyskusji, oprócz artystów, wzięli udział przedstawiciele samorządów różnych szczebli. Uczestnicy dyskusji zwrócili uwagę na problem finansowania kultury. 20-letnie doświadczenia bowiem pokazały, że potrzebna jest zmiana sposobów jej finansowania. Zastanawiano się, czy wszystkie instytucje kultury są potrzebne, które powinny zostać w niezmienionym kształcie funkcjonowania, a które powinny zostać zrestrukturyzowane. W coraz większym stopniu odczuwany jest brak menedżerów kultury i padł wniosek, by Uniwersytet Warmińsko-Mazurski kształcił kadry, które kulturą potrafiłyby nowocześnie zarządzać. Artyści ubolewali, że konieczność zabiegania o pieniądze odbija się negatywnie na ich twórczości oraz na jakości zespołów, którymi kierują. Podkreślono, że największą wartością w sztuce, w kierowaniu placówką kulturalną jest wolność, a jej warunkiem odwaga w przełamywaniu stereotypów, proponowaniu rzeczy nowych. Ważne jest, by samorządy dawały menedżerom kultury poczucie wolności w podejmowaniu decyzji, a jednocześnie dobrze administrowały instytucje kultury.

Na wniosek wojewody Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Januszowi Wierzyńskiemu, artyście plastykowi Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze - Gloria Artis", Krystynie Rutkowskiej, wieloletniej dyrektorce BWA w Olsztynie oraz księdzu Witoldowi Twardzikowi, proboszczowi Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pasymiu

Odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej": Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze - Gloria Artis" otrzymał Artur Milian, profesor sztuk muzycznych.

IV Forum 2011

IV Forum Kultury Warmii i Mazur
(Źródło: Urząd Wojewódzki w Olsztynie)

Przebiegało pod hasłem: „Praktykowanie kultury. Czy Warmię i Mazury stać na oryginalny produkt kulturalny?” Temat wywołał wiele emocji.. Podkreślano zgodnie, że w naszym województwie mieszkają lub tworzą artyści o nieograniczonej wyobraźni i talentach, ale o ograniczonych możliwościach finansowania działalności artystycznej. Zwrócono uwagę, że pieniędzy na kulturę nie jest wcale tak mało. Natomiast dużym problemem jest brak strategii , wizji i menedżerów kultury, którzy potrafiliby promować i finansować najwartościowsze przedsięwzięcia mogące być „znakiem firmowym” Warmii, Mazur i Powiśla.

Na wniosek wojewody postanowieniem Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego, za wybitne osiągnięcia w działalności państwowej, publicznej i społecznej Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Janusz Przybylski, wybitny dyrygent i pedagog, koncertujący w kraju i zagranicą Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał Mirosław Słapik, dyrektor Fundacji Rozwoju Regionu w Gołdapi.

Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis" przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego na wniosek wojewody otrzymał Wojciech Malajkat, znany aktor i reżyser.

Odznaki „Zasłużonych dla Kultury Polskiej" otrzymali Barbara Grąziewicz-Chludzińska, twórczyni i wieloletnia dyrektorka Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, prezes Fundacji „Dziedzictwo nasze", ksiądz Stanisław Jasiński, proboszcz Parafii św. Bartłomieja w Jezioranach za dbałość i remontowanie zabytków sakralnych na terenie parafii, fotografik Wacław Kapusto, Beata Makuch, dyrektor Ełckiego Centrum Kultury młodzieży, Piotr Szwedes, aktor wywodzący się z Lidzbarka Warmińskiego, Bogumił Osiński, dziennikarz telewizyjny i krytyk filmowy.

V Forum 2012

V Forum Kultury Warmii i Mazur
(Źródło: Urząd Wojewódzki w Olsztynie)

Przebiegało pod hasłem „Jakiej kultury potrzebują Polacy?” Zdaniem dyskutantów najbardziej Polacy potrzebują kultury osobistej. Jej brak widoczny jest wszędzie– w domach, środkach komunikacji publicznej. Mało komu przeszkadza wszechobecny kicz i koszmarne reklamy, brzydka architektura, brak przyjaznych rozwiązań urbanistycznych. Zastanawiano się jak wyglądałby rynek książki, gdyby sięgało po lektury blisko dwa miliony studentów. Skonstatowano, że nadmiar wolności prowadzi nas do bankructwa estetycznego. Podkreślano, że inicjatywa jest po stronie artystów, którzy winni są tworzyć dzieła będące w stanie zainteresować odbiorców. Ale bez schlebiania im, pozwalając wyrabiać lepszy gust niż narzucany m.in. przez telewizję. Postulowano, żeby o wydawaniu pieniędzy na kulturę decydowali ludzie, którzy się na niej znają, a nie z racji zajmowanych stanowisk.

Apelowano, by ludzie kulturalni mieli wreszcie coś do powiedzenia w naszym kraju. Ubolewano ,że jest społeczne przyzwolenie na to, by politycy, dziennikarze, ludzie mający dostęp do mediów posługiwali się fatalną polszczyzną, promowali złe wychowanie. Padł pomysł, by wymyślić w regionie imprezę na międzynarodową skalę, która wypromuje województwo, np. forum wspólnoty środkowoeuropejskiej.

Podczas forum padła deklaracja utworzenia Akademickiego Centrum Kultury.

VI Forum 2013

„Misja czy produkcja – dla kogo tworzą dzisiaj artyści?” – to pytanie stało się myślą przewodnią VI Forum Kultury Warmii i Mazur „…są solą tej ziemi”, na które, jak co roku, pomysłodawca Forum, wojewoda Marian Podziewski, zaprosił znanych i cenionych artystów i animatorów kultury. Tegoroczną dyskusję, która jest nieodłącznym elementem wrześniowych spotkań, przewrotnie rozpoczął kierownik działu kultury tygodnika „Polityka” Zdzisław Pietrasik, który odwracając myśl przewodnią Forum zapytał: Jakich odbiorców potrzebują i oczekują twórcy? Twórcy zgodnie twierdzili, że coraz więcej jest w kulturze treści rynsztokowych, które z łatwością i przy powszechnym przyzwoleniu wypierają treści istotne – związane z tradycją i kulturą narodu.

Najistotniejszą chyba konkluzją spotkania było stwierdzenie, że aby tworzyć z misją i wciąż mieć odbiorców tych projektów, należy zacząć od edukacji kulturalnej jak najwcześniej. Należy zacząć wspólne kształtowanie gustu artystycznego Polaków i dbać o to, aby mieli wybór, aby instytucje i jednostki związane z kulturą nie rezygnowały z misji, wspierały wartościowe projekty, bo w przeciwnym razie potrzeba obcowania z kulturą na wysokim poziomie zaniknie, przytłoczona opłacalną, ale bardzo ubogą w treści kulturą rynsztoka.

Szansą dla kultury z misją ma być również WAMA Film Festival, który, jak zapowiedzieli na Forum jego pomysłodawcy, swoją pierwszą odsłonę będzie miał w październiku 2014 roku [1].

Wśród zaproszonych na VI Forum gości znaleźli się twórcy, których wojewoda wyróżnił w sposób szczególny – wręczając przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaki Zasłużony dla Kultury Polskiej. W tym roku te zaszczytne wyróżnienia z rąk wojewody odebrali: Aleksander Wołos, Joanna Wilengowska, Ewa Zdrojkowska, Wiesław Nideraus i Wojciech Ogrodziński.

Wojewoda wręczył też, po raz pierwszy, specjalne statuetki Pegaza jako wyraz wdzięczności za twórczy wkład w kształtowanie kultury Warmii i Mazur. Te szczególne wyróżnienia ustanowione przez wojewodę jako pierwsi otrzymali: Jerzy Hoffman, Janusz Majewski, Jerzy Satanowski, Wacław Kapusto, Andrzej Fabisiak oraz zespół Enej.

VII Forum 2014

Jak polska kultura korzysta z odzyskanej 25 lat temu wolności? – to ważkie pytanie było hasłem VII Forum Kultury Regionu Warmii i Mazur. Zadał je powiązanym z województwem warmińsko-mazurskim artystom, Marian Podziewski, wojewoda warmińsko-mazurski.

W dyskusji forumowiczów moderowanej przez red. Zdzisława Pietrasika, m.in. krytyka filmowego i teatralnego, szukano odpowiedzi na to pytanie. Wśrod wielu wypowiedzi nam najbardziej zapadła w pamięć autorstwa reżysera Janusza Majewskiego: „Dawniej twórcy mieli lepiej, ale ja wolę dzisiejszą rzeczywistość”.

Na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, nadanymi przez Prezydenta RP Krzyżami Zasługi odznaczeni zostali:Marek Marcinkowski,dyrektor MOK w Olsztynie, Krzysztof Stachowski, dyrektor CEiIK w Olsztynie, Mirosław Siedler, dyrektor Teatru im. Sewruka w Elblągu.

Brązowe Medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis otrzymali: Jan Wiktor Sienkiewicz , historyk sztuki, prof.UMK w Toruniu, Piotr Sułkowski, dyrektor Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej.

Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej uhonorowana została: Ewa Mazgal, dziennikarka Gazety Olsztyńskiej

Z okazji jubileuszu 35-lecia pracy artystycznej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał nagrody finansowe małżeństwu plastyków Mirosławie Smerek-Bieleckiej i Janowi Bieleckiemu.

Statuetką Pegaza za twórcze osiągnięcia w kulturze Warmii i Mazur, wojewoda uhonorował: Volodymira Denekę, prezesa Zespołu Tańca Ludowego „Czeremosz” z Węgorzewa, Agatę Dowhań, kierownika artystycznego zespołu wokalnego „Sukces”, Jerzego Niemczuka, scenarzystę, Rafała Olbińskiego, malarza, grafika, światowej sławy twórcę plakatów, Anetę Olender, dziennikarkę TVP Olsztyn, Jerzego Satanowskiego, kompozytora.

VIII Forum 2015

Tematem Forum były „Wybory i wartości. Czy stajemy się społeczeństwem dwóch kultur?”. Dyskusję poprowadził Zdzisław Pietrasik, krytyk filmowy i teatralny, publicysta tygodnika Polityka.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Jerzy Hoffman, Jerzy Bończak, Wojciech Malajkat, Sonia Bohosiewicz.

W programie Forum oprócz debaty znalazł się również jubileuszowy mini koncert zespołu Czerwony Tulipan. Zasłużeni ludzie kultury otrzymali odznaczenia i wyróżnienia. Forum towarzyszyła wystawa zdjęć olsztyńskiego fotografa Wacława Kapusto.[2]

Najwyższe odznaczenie - Srebrny Krzyż Zasługi - odebrał Edward Cyfus. Brązowym medalem Gloria Artis odznaczony został Krzysztof Stachowski, a odznaki Zasłużony dla kultury polskiej otrzymali: Joanna Wańkowska-Sobiesiak, Robert Kowalski i Andrzej Brzozowski. Wojewoda przyznał też własne wyróżnienia - statuetki Pegaza. To wyróżnienie otrzymali:

- zespół Czerwony Tulipan, - prof. sztuk muzycznych Artur Milian, - mecenas kultury Paweł Olechnowicz, - Radio Olsztyn S.A. - dyrektor Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej Piotr Sułkowski, - abp senior Edmund Piszcz, - dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie Marek Marcinkowski, - dyrygent Marcin Wawruk, - aktor Jerzy Bończak, - Oddział TVP S.A. w Olsztynie.[3]

1 Forum 2017

Forum otworzył jego organizator, marszałek Gustaw Marek Brzezin. W tej części spotkania marszałek podziękował też byłemu wojewodzie Marianowi Podziewskiemu i jego byłym współpracownikom Bogumiłowi Osińskiemu i Marii Bąkowskiej za pomysł oraz realizację poprzednich 8. edycji Forum Kultury Warmii i Mazur.

Podobnie jak podczas większości poprzednich spotkań, również dzisiaj wyróżniono ludzi zasłużonych dla regionalnej kultury. Marszałek udekorował Honorowymi Odznakami „Za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego” następujące osoby: Jerzego Bończaka, Jerzego Hoffmana, Kornelię Kurowską, Janusza Majewskiego, [Waldemar Mierzwa|Waldemara Mierzwę], księdza Witolda Twardzika i Izabelę Trojanowską.

Zasadnicza część forum zajęła debata pod hasłem „Kultura w mediach, media w kulturze”. Moderatorem była pochodząca z Kętrzyna dziennikarka oraz publicystka telewizyjna i radiowa Jolanta Fajkowska. W dyskusji udział wzięli m.in. Jerzy Hoffman, Janusz Majewski, Krzysztof Kowalewski, Paweł Jaszczuk, Bernadetta Darska i Janusz Kijowski.

Podczas spotkania z koncertem zatytułowanym „Na skos” wystąpiła pochodząca z Olsztyna Izabela Trojanowska. Powracająca na estradę piosenkarka zaprezentowała zarówno znane od lat przeboje, jak i utwory z nowej płyty.

2 Forum 2018

W tym roku dużo miejsca podczas forum poświęcono filmowi. Nie tylko dlatego, że wśród gości byli Jerzy Hoffman czy Janusz Majewski, reżyserzy o ugruntowanej renomie, ale również laureaci i eksperci Konkursów Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego, z Piotrem Domalewskim - reżyserem filmu „Cicha noc” na czele. Produkcja tego umiejscowionego na Warmii filmu została wsparta finansowo przez Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy, a „Cicha noc” była wielokrotnie wyróżniana prestiżowymi nagrodami w Polsce i za granicą.

Podczas forum Piotr Domalewski został wyróżniony przez marszałka Gustawa Marka Brzezina honorową odznaką „Za zasługi dla województwa warmińsko-mazurskiego”. Takie samo odznaczenie odebrali: malarz, grafik i twórca plakatów Rafał Olbiński oraz pisarz Włodzimierz Kowalewski, m.in. autor powieści „Excentrycy”, która doczekała się ekranizacji.

Ważnym elementem forum była debata pod hasłem „Artysta niepodległy w kulturze narodu”, którą poprowadził dziennikarz telewizyjny TVN Piotr Jacoń. Za punkt wyjścia do dyskusji przyjął stosunek ludzi władzy do uznanego za co najmniej kontrowersyjny filmu „Kler” autorstwa Wojciecha Smarzowskiego.

W części artystycznej przed uczestnikami forum wystąpił zespół Grzecha Piotrowskiego. [4]

3 Forum 2019

W programie forum było m.in. wręczenie twórcom kultury honorowych odznak „Zasłużony dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Te najwyższe w województwie odznaczenia przyznawane przez zarząd województwa trafiły do: Ireny Adamiak - aktorki Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, Marty Andrzejczyk-Lubienieckiej - reżyserki i animatorki kultury z Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie, Janusza Wierzyńskiego - artysty malarza, grafika i rzeźbiarza z Olsztyna.

Ważną częścią forum była debata zatytułowana „Człowiek kultury przed wyborami, czyli w poszukiwaniu „tkanki łącznej”. Debatę poprowadził Piotr Jacoń - dziennikarz radiowy i telewizyjny, a panelistami zostali: Joanna Kos-Krause - reżyserka, scenarzystka, wiceprzewodnicząca Gildii Reżyserów Polskich, Magdalena Holland-Łazarkiewicz - wykładowczyni w Warszawskiej Szkole Filmowej, Włodzimierz Kowalewski - pisarz i scenarzysta filmowy.

W części artystycznej z „mocnym” programem satyrycznym „Zjedz kawiorek” wystąpił Krzysztof Daukszewicz.

4 Forum 2020

W tym roku hasłem przewodnim forum była kultura w dobie pandemii koronawirusa. Na scenie gościł Stanisław Sojka, emocjonalnie związany z Warmią: - Jest to prawdziwa miłość. Nie uważam, że człowiek ma tylko jedną ojczyznę.

W trakcie wydarzenia wręczono odznaczenia, był to też czas na dyskusje. Tegoroczne forum skupiło się na sytuacji związanej z koronawirusem. Jego hasło to - „W sieci pandemii, czyli lokalna kultura w czasach globalnego zagrożenia”.

Instytucje kultury wspiera m.in. samorząd województwa; - W ubiegłym roku w naszym budżecie przeznaczyliśmy na kulturę 69,7 mln zł. W tym budżecie jest 79,9 miliona zł - powiedział Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Podczas Forum wspominano również Włodzimierza Niderhausa, producenta filmowego oraz wieloletniego dyrektora Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie, który zmarł w maju tego roku.

5 Forum 2021

W programie forum, oprócz słowa gospodarza Gustawa Marka Brzezina do uczestników wydarzenia, był benefis „Mistrza polskiego kina Janusza Majewskiego obchodzącego jubileusz 90-lecia”. W spotkaniu z reżyserem filmowym, pisarzem, scenarzystą i wykładowcą akademickim udział wzięli także goście specjalni: Ewa Wiśniewska, Sonia Bohosiewicz, Marek Kondrat, Artur Żmijewski i Włodzimierz Kowalewski.

W części artystycznej na jazzowo przed publicznością zaprezentowała się Sonia Bohosiewicz, prywatnie synowa jubilata.

6 Forum 2022

Spotkanie miało tym razem charakter historyczny – BENEFIS 90. URODZIN MISTRZA JERZEGO HOFFMANA.

- To już uznana tradycja, z ludźmi kultury z Warmii, Mazur i Powiśla spotykamy się w takich uroczystych dekoracjach, na czerwonym dywanie po raz szósty - mówił marszałek Gustaw Marek Brzezin. - Rośnie nam też grono artystów, którzy porzucili wielkomiejski zgiełk i zdecydowali się osiąść w naszej przyjaznej krainie. Ten klimat służy twórczości. Wśród nich jest nasz dostojny jubilat - Mistrz Jerzy Hoffman, który zawładnął wyobraźnią Polaków, nie tylko interpretacją Trylogii Sienkiewicza. Wszak stworzył dla nas mnóstwo innych, niezapomnianych filmów.

Filmowo w holach hotelu PARK zrobiło się już od rana, bo Mistrz rozpoczął świętowanie od konferencji prasowej, na której towarzyszyli mu ulubieni aktorzy – Ewa Wiśniewska, Irena Karel, Wojciech Malajkat, Jerzy Bończak, Zbigniew Zamachowski.

Wieczorem do uroczystości dołączył też Artur Żmijewski, Joanna Trzepiecińska i Marcin Kot Bastkowski, ulubiony montażysta Mistrza i szef WAMA Film Festivalu. Było mnóstwo życzeń, wspomnień, anegdot, był koncert muzyki z filmów Hoffmana, była też premiera filmu o reżyserze „Miałem Farta” zrealizowanego przez Bogumiła Osińskiego, dziennikarza, filmoznawcę i szefa Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego.

- Jestem autentycznie wzruszony i autentycznie wdzięczny gospodarzom wydarzenia – mówił Jerzy Hoffman. – Koniec końców nie każdemu z uda się dożyć do dziewięćdziesiątki. A tu, proszę, jestem, świętuję i mam okazję spotkać przyjaciół, których nie widziało się latami, bo nam się ciągle zdaje, że na wszystko jeszcze będzie czas.

Mistrz był wielokrotnie pytany o stosunek do własnej twórczości, do wieloletniego olbrzymiego dorobku.

- Nie ma się co odnosić do twórczości, ma się do niej odnosić publiczność. Jeśli ciągle jeszcze chce się do niej odnosić, chce oglądać moje filmy, to „non omnis moriar”. Mody mijają, tracą na wartości, niezmienne pozostają tylko wielkie ludzkie namiętności: miłość, nienawiść, pożądanie, żądza władzy. Dlatego Szekspir jest nieśmiertelny. Ale tak, ja mam w życiu farta.

7 Forum 2023

Forum odbyło się pod hasłem "WYTAŃCZYĆ ŚWIAT – OLSZTYŃSKI FENOMEN", a jego bohaterami byli ludzie, którzy wytańczyli swój świat, uczynili z tańca sposób na życie i osiągnęli w nim mistrzowski poziom. Dzięki nim Olsztyn przez wiele lat nazywany był stolicą tańca. Przypomniany zostanie olsztyński fenomen, jakim był Klub Tańca MIRAŻ założony 50 lat temu przez Marię Jolantę Felską. Gospodarzem 7. Forum był marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.

7. Forum Kultury odbyło się 14 września 2023 r. w Hotelu PARK w Olsztynie.

Zasady i kapituła

Goście specjalni Forum Kultury Warmii i Mazur ...są solą tej ziemi..:

Multimedia

Film podsumowujący cztery edycje Forum (2008-2012).


Zobacz też

  • Relacja filmowa z IV Forum na eŚwiatowid.pl [2]

Siedziba

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Al. Marsz Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn
tel. centrala: 89 523 22 00
www.wm.uw.olsztyn.pl

Zobacz

Przypisy