Kornelia Kurowska

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Germanistka, działaczka kultury, Prezes olsztyńskiej Fundacji Borussia.

Biografia i działalność

Kornelia Kurowska jest z wykształcenia germanistką.

Od 1993 roku związana ze Stowarzyszeniem Wspólnota Kulturowa "Borussia", które działa na rzecz budowania i pogłębiania kultury dialogu i tolerancji między ludźmi różnych narodowości, wyznań, tradycji oraz współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Początkowo jako wolontariuszka, potem członek Zarządu Stowarzyszenia, a od 2006 roku prezes Fundacji Borussia, Kornelia Kurowska współtworzyła kilkadziesiąt projektów o międzynarodowym zasięgu.

Odwołując się do dziedzictwa regionu Warmii i Mazur, wspólnie z całym zespołem kreuje i promuje nowe zjawiska kulturalne i edukacyjne, które mają budować społeczeństwo obywatelskie. Od początku zaangażowana w rozwijanie w Borussii programu edukacji pozaformalnej dla młodzieży. Dzięki jej pracy na rzecz wolontariatu zagranicznego Borussia stała się jedną z najbardziej doświadczonych organizacji działających w tej dziedzinie w regionie i Polsce, co roku goszcząc i wysyłając za granicę kilkudziesięciu wolontariuszy.

Ważną część jej pracy stanowi przygotowanie i prowadzenie warsztatów i obozów tematycznych. Od 1997 lat koordynuje organizację letniego wypoczynku dla dzieci z terenów wiejskich pod hasłem "Wyspa dzieci". Opiekunami podczas wakacyjnych obozów są zawsze wolontariusze z Polski, Rosji, Niemiec, czy Ukrainy.

Kornelia Kurowska współtworzyła koncepcję projektu Międzynarodowy wolontariat w ochronie krajobrazu kulturowego na Warmii i Mazurach realizowanego z powodzeniem od 2005 r. przez Borussię. W projekcie do tej pory wzięło udział ok. 100 wolontariuszy z Polski, Niemiec i Rosji oraz organizacje i instytucje, które działają na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego na Warmii i Mazurach i edukacji.

Bardzo ważnym projektem Borussii było utworzenie w Domu Mendelsohna przy ul. Zyndrama z Maszkowic w Olsztynie Centrum Dialogu Międzykulturowego.

Kornelia Kurowska ma ponadto w swoim dorobku tłumaczenia literatury pięknej, książek, esejów i artykułów o tematyce historycznej.

Nagrody i odznaczenia

Multimedia

Zobacz też

Bibliografia

  1. http://kobietysukcesu.eu/laureatki/zlota-10-wim-2011/kornelia-kurowska.html

Przypisy

  1. http://kultura.wm.pl/465111,Forum-Kultury-Warmii-i-Mazur-Rozmowy-po-slonecznej-stronie.html