Regionalna Nagroda im. Michała Lengowskiego

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Źródło: Zbiory dżs WBP w Olsztynie

Nagroda przyznawana od 1967 roku przez Stowarzyszenie PAX, następnie Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Nagrodą wyróżniane są instytucje kultury oraz ludzie kultury, naukowcy, pisarze, plastycy za upowszechnianie i wzbogacanie wiedzy o przeszłości Warmii, Mazur i Powiśla.

Historia

W 1967 roku fundator - Stowarzyszenie PAX - podjęło inicjatywę ustanowienia nagrody im. Michała Lengowskiego, pierwszego prezesa olsztyńskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Początkowo nagrody przyznawano okazjonalnie. W 1967 roku było to 15-lecie ukazywania się „Słowa na Warmii i Mazurach”, w 1970 pięćdziesięciolecie plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu, w 1973 roku – 500-lecie urodzin Mikołaja Kopernika, następnie rocznica utworzenia polskich szkół na Warmii i Mazurach, rocznica utworzenia Związku Polaków w Niemczech. Nagrody przyznawane są co trzy lata. Tradycje Stowarzyszenia PAX kontynuuje Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Nagrodą jest medal pamiątkowy z podobizną Michała Lengowskiego projektu Barbary Lis-Romańczuk.

Kryteria

„Nagroda ta ma być przyznawana kontynuatorom dzieła Michała Lengowskiego, a wiec osobom i instytucjom, które osiągają najlepsze wyniki w pracy nad upowszechnianiem wiedzy o przeszłości Warmii, Mazur i Powiśla w całym kraju oraz tym, którzy tworzeniem nowych wartości literackich i naukowych wzbogacają naszą wiedzę o regionie” [1]

Laureaci

Bibliografia

  1. (at): XIV edycja Nagrody Regionalnej im. Michała Lengowskiego / (at). – Il. // „Posłaniec Warmiński”. – 2006, nr 9, s. 7.
  2. Chłosta, Jan : Nagroda imienia Michała Lengowskiego / Jan Chłosta // W: „Kalendarz Olsztyna 2000”/ red. Tomasz Śrutkowski. – Olsztyn : Wydawnictwo ElSet, 1999. – S. 212-217.
  3. Świeczkowski, Władysław M.: Bogu, rodzinie, ojczynie : XIII edycja Nagrody Regionalnej im. Michała Lengowskiego / Władysław M. Świeczkowski // „Tygodnik Warmiński”. – 2003, nr 20, s. 9.

Przypisy

  1. Chłosta, Jan, Nagroda imienia Michała Lengowskiego [W:] „Kalendarz Olsztyna 2000” , red. Tomasz Śrutkowski, Olsztyn, Wydawnictwo ElSet, 1999. – S. 213.