Alojzy Szorc

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Źródło: [1]
Szorc2.jpg
Publikacja wydana przez Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego w 2002 r.

(1935-2010) – historyk, ksiądz katolicki, badacz dziejów Warmii

Biografia

Urodził się 6 października 1935 r. w Chojnowie na Podlasiu. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Olecku, a następnie w 1963 r. Warmińskie Seminarium Duchowne w Olsztynie. W 1968 r. uzyskał stopień doktora, a w 1988 r. doktora habilitowanego z zakresu nauk historycznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zmarł w Olsztynie 27 grudnia 2010 r.

Działalność

Od 1963 r. był wykładowcą historii Kościoła w Warmińskim Seminarium Duchownym w Olsztynie oraz Warmińskim Instytucie Teologicznym. W 1995 r. objął stanowisko profesora nadzwyczajnego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, a następnie, od 1999 r., na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Od 2003 r. pracował na Wydziale Humanistycznym tej uczelni, w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych. W latach 1999-2002 pełnił funkcję rektora Warmińskiego Instytutu Teologicznego i dziekana Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Komisji Neolatynistyki oraz Komisji do Badań nad Odrodzeniem i Reformacją Polskiej Akademii Nauk.

Publikacje

Opublikował łącznie ponad sto prac naukowych. Przedmiotem szczególnego zainteresowania Alojzego Szorca jest historia archidiecezji warmińskiej oraz dzieje Warmii. Opublikował w tym zakresie m.in.:

 • Mikołaj Kopernik - kanonik warmiński (1973)
 • Korespondencja Stanisława Hozjusza, rok 1564 i 1565 (1976)
 • Dominium warmińskie 1243-1772. Przywilej i prawo chełmińskie na tle ustroju Warmii (1990)
 • Dzierzgoń od początku do dni naszych (1998)
 • Dzieje Warmii 1454-1660 - stan badań i postulaty badawcze (1999)
 • Ignacy Krasicki na Warmii 1766-1772 (2003)

Jest też współautorem takich prac, jak:

 • Braniewo (1995)
 • Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich (1997)

Wraz z Ireną Makarczyk opracował również publikację Warmia w dobie „potopu” szwedzkiego 1654-1660 (2008).

Nagrody i odznaczenia

 • Złoty Krzyż Zasługi
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Odznaczenia kościelne: godność honorowego prałata papieskiego, kanonika rzeczywistego w kapitule warmińskiej

W 2010 r. otrzymał nagrodę naukową im. Wojciecha Kętrzyńskiego przyznawaną przez marszałka województwa.

Przypisy

 1. Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, oprac. zespół aut. Maria Fafińska et al., Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009, s. 133.

Bibliografia

 1. Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie / [oprac. zespół aut. Maria Fafińska et al. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009. – S. 133.
 2. Mazgal, Ewa: Odszedł kapłan, wychowawca, przyjaciel / Ewa Mazgal // „Gazeta Olsztyńska”. - 2010, nr 302, s. 5.
 3. Makarczyk, Irena: Ksiądz Profesor Alojzy Szorc (6 X 1935-27 XII 2010) / Irena Makarczyk // „Zapiski Historyczne”. - Tom LXXVI (2011), s. 163-167.