Andrzej Kopiczko

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Andrzej Kopiczko
Źródło: http://wrota.warmia.mazury.pl

(1958- ) – olsztyński kapłan, archiwista, historyk, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (historia powszechna i historia Kościoła), regionalista, profesor

Biografia

Urodził się 29 listopada 1958 r. w Rutkach Nowych (woj. podlaskie). W 1983 r. ukończył studia na Papieskiej Akademii Teologicznej, zaś w 1985 r. – na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1991 r. obronił doktorat, w 1998 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego, natomiast w 2005 r. profesurę. Mieszka w Olsztynie. Od 1987 r. pracuje jako notariusz i archiwariusz Kurii Biskupiej w Olsztynie. W l. 1991-1999 pracował jako wykładowca w olsztyńskim Instytucie Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II, przez trzy lata będąc wicedyrektorem placówki (1991-1993).

Od 1991 r. podjął również pracę w Archiwum Archidiecezji Warmińskiej, do r. 2001 pełniąc funkcję wicedyrektora, zaś od 2001 r. – dyrektora instytucji. W l. 1993-1994 był dyrektorem Kolegium Teologicznego, zaś w 2001 r. – dyrektorem Archidiecezjalnej Pracowni Historii Kościoła Warmińskiego. Od 1997 r. zaczął pracę w olsztyńskich uczelniach wyższych – Wyższej Szkole Pedagogicznej, następnie zaś – na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim: w. 1997-1998 jako adiunkt, w l. 1998-2003 jako profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Politycznych, w l. 2003-2005 – profesor nadzwyczajny na Wydziale Teologii, w l. 2005-2007 jako profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych. W l. 1999-2002 przewodniczył Komisji Wyborczej na Wydziale Humanistycznym, w 2000 r. został członkiem Rady Archiwalnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, zaś w 2001-2002 zaangażowany w prace Kolegium Wydawniczego Uniwersytetu (redaktor działowy).
W swoich badaniach zajmuje się historią Warmii, dziejami instytucji społecznych, polityką wyznaniową, kwestiami mniejszości narodowych i wyznaniowych, oraz problematyką związaną z duchowieństwem.

Kopiczko był członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego (w l. 1998-2001 członek Zarządu Oddziału Olsztyńskiego, w l. 2001-2004 – prezes), Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, od 2001 r. – Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, organizacji „Kościół w Polsce” (od 2001 r. – członek Rady Naukowej), zaś od 2004 r. – Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych.

Ze zbiorów WBP w Olsztynie
Wydawnictwo Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego. Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka

Publikacje

(wybór)

 • Ustrój i organizacja Diecezji Warmińskiej w latach 1525-1772. - Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1993.
 • Wyższe Seminarium Duchowne „Hosianum” : zarys dziejów / (współaut. Alojzy Szorc). Olsztyn : Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej „Hosianum”, 1995.
 • Kościół warmiński a polityka wyznaniowa po II wojnie światowej. Olsztyn : OBN, 1996.
 • Duchowieństwo katolickie Diecezji Warmińskiej w latach 1525-1821. Cz. 1 i 2. Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2000.
 • Kościoły i kaplice w Olsztynie. Olsztyn : AD REM, 2000.
 • Porta Domini : kościoły jubileuszowe i sanktuaria Świętego Krzyża w archidiecezji warmińskiej. Olsztyn : „Posłaniec Warmiński", 2002.
 • Dzieje kościoła i parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie 1903-2003 / (współaut. Julian Żołnierkiewicz). - Olsztyn : Edytor Wers, 2003.
 • Katalog duchowieństwa katolickiego w Diecezji Warmińskiej : (do 1945 roku). - Olsztyn : Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej, 2003.
 • Duchowieństwo katolickie Diecezji Warmińskiej w latach 1821-1945. Cz. 1 i 2. - Olsztyn : Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej, 2003 ; 2004.
 • Katalog duchowieństwa katolickiego Diecezji Warmińskiej [1945-1992]]. - Olsztyn : Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej, 2006.
 • Duchowieństwo katolickie Diecezji Warmińskiej w latach 1945-1992. Cz. 1 i 2. - Olsztyn : Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej, 2007.
 • Historia Diecezji i Archidiecezji Warmińskiej / (współaut. Jan Obłąk). - Olsztyn : Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej, 2010.
 • Historia parafii i kościoła w Kochanówce, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie: Olsztyn 2012.
 • Milenium pod szczególną kontrolą. Źródła do uroczystości w diecezji warmińskiej, wstęp i opracowanie Andrzej Kopiczko, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie: Olsztyn 2013.
 • Dzieje kościoła i parafii w Purdzie Wielkiej, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie: Olsztyn 2014.
 • Dzieje kościoła i parafii św. Wojciecha w Mrągowie do 1945 r. , Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie: Olsztyn 2015.
 • Dzieje kościoła i parafii we Wrzesinie do 1945 r., Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie: Olsztyn 2016.

Ks. Kopiczko jest autorem łącznie ok. 20 publikacji zwartych oraz ok. 500 artykułów.

Nagrody i odznaczenia

Ciekawostki

 • Zainteresowanie osobiste ks. Kopiczki to lektura książek historycznych oraz turystyka.

Bibliografia

 1. Makarczyk, Irena: Nominacja profesorska [ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko], uprawnienia habilitacyjne oraz obrony prac doktorskich w dyscyplinie historia w roku akademickim 2005/2006 / Irena Makarczyk // „Echa Przeszłości”. - [T.] 7 (2006), s. 449-451.
 2. Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie / [oprac. zespół aut. Maria Fafińska et al. ; słowo wstępne Józef Górniewicz]. - Wyd. 2. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009. – S. 94.