Leon Wernic

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

(1897-1969) – dziennikarz, redaktor pism regionalnych

Biografia

Urodził się 8 grudnia 1897 r. w Warszawie. Od roku 1915 r. działał w Polskie Organizacji Wojskowej, a następnie w I Brygadzie Legionów Polskich. Ukończył wyższą szkołę oficerską we Francji i wyższą szkołę wojskową w Warszawie. W czasie kampanii wrześniowej pełnił służbę w sztabie armii „Łódź” i „Warszawa”, a całą wojnę był więziony w niemieckim obozie jenieckim. Po wojnie pracował w Olsztynie i Warszawie. Zmarł 15 marca 1969 r. w Warszawie.

Działalność

Pracował w Wojsku Polskim na różnych odpowiedzialnych stanowiskach. Od 1923 r. współpracował z prasą wojskową. Po wojnie pracował w redakcji „Dziennika Ludowego”, a od 1947 r. pełnił funkcję sekretarza redakcji „Słowa Powszechnego”. W latach 1952-1968 był redaktorem naczelnym „Słowa na Warmii i Mazurach”, a także tygodniowego dodatku do „Słowa Powszechnego” redagowanego w Olsztynie i w Warszawie. Utrzymywał stały kontakt z redakcją olsztyńską, pisał recenzje, komentował bieżące wydarzenia życia społecznego i kulturalnego obserwowane na terenie województwa. Współpracował z Martą Sendrowską, Alojzym Śliwą, Tadeuszem Stępowskim oraz Bohdanem Koziełło-Poklewskim. Opublikował kilkaset artykułów. Był członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Stowarzyszenia „PAX”.

Nagrody, odznaczenia

Leon Wernic otrzymał szereg nagród, m.in.:

Został odznaczony:

  • Krzyżem Virtuti Militari V kl.
  • Krzyżem Walecznych – czterokrotnie
  • Odznaką „Zasłużonego Działacza Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich”

Bibliografia

  1. Oracki, Tadeusz: Twórcy i działacze kultury w województwie olsztyńskim w latach 1945-1970 / Tadeusz Oracki. – Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1975. - S. 188.
  2. Potrójny jubileusz red. Leona Wernica. 15-lecie „Słowa na Warmii i Mazurach” // „WTK”. - 1968, nr 1, s. 5.