Przegląd Wydawnictw Regionalnych 2011 Moje Twoje Nasze

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Na jednym ze stoisk targowych. Fot. Anita Romulewicz.
Źródło: Archiwum WBP w Olsztynie
Warsztaty pisania na maszynie. Fot. Anita Romulewicz.
Źródło: Archiwum WBP w Olsztynie
Warsztaty kaligrafii. Fot. Anita Romulewicz.
Źródło: Archiwum WBP w Olsztynie
Uczestnicy warsztatów sygnowania pieczęciami. Fot. Anita Romulewicz.
Źródło: Archiwum WBP w Olsztynie

Czwarta edycja imprezy Przegląd Wydawnictw Regionalnych „Moje Twoje Nasze”, organizowanej w Olsztynie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, promującej wydawnictwa o charakterze regionalnym, a także regionalną kulturę literacką.

Organizatorzy

Organizatorem Przeglądu była Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie. Impreza odbyła się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Opis

Czwarta edycja Przeglądu odbyła się 23 września 2010 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie, w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem „Kamienie milowe”. Impreza skierowana była do czytelników oraz tzw. ludzi książki – wydawców, autorów, ilustratorów, bibliotekarzy, księgarzy. Głównym celem przeglądu była prezentacja wydawnictw i najnowszych tytułów książek regionalnych. Imprezie towarzyszyły również: wystawy, spotkania z autorami książek i artystami, warsztaty, pokazy oraz kolejna edycja konkursu Ars Libris 2011. Z okazji Przeglądu przygotowano e-katalog, prezentujący ofertę wydawniczą zaproszonych edytorów.

Przebieg

W programie Przeglądu znalazły się:

  • prezentacje wydawnictw regionalnych: promocje książek, spotkania z autorami i ilustratorami współpracującymi z wydawnictwami
  • imprezy towarzyszące:

Uczestnicy

W przeglądzie zaprezentowało się siedemnaście wydawnictw: Wydawnictwo Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, Oficyna Wydawnicza „Retman”, Wydawnictwo Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Pracownia Wydawnicza „ElSet”, Wydawnictwo „Borussia”, Wydawnictwo QMK, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Wydawnictwo Imago Mundi, Agencja WIT Witold Mierzejewski, Stowarzyszenie „Nasze Gady”, Wydawnictwo Robert Klimek, Wydawnictwo Wilk Stepowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Wydawnictwo „Littera”.

Bibliografia

  1. MSB: "Ogrody...", "Kamienie..." i inne. Książki, które warto kupić / MSB // „Gazeta Wyborcza”. - 2011, nr 223, dod. „Olsztyn”, s. 1.

Zobacz też