Ars Libris 2011

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Laureat I Nagrody Ars Libris. Fot. Anna Rau.
Źródło: Archiwum WBP w Olsztynie
Laureaci II Nagrody Ars Libris. Fot. Anna Rau.
Źródło: Archiwum WBP w Olsztynie
Głosowanie wydawców. Fot. Anita Romulewicz.
Źródło: Archiwum WBP w Olsztynie

Trzecia edycja konkursu Ars Libris na najciekawiej edytorsko wydaną książkę regionalną zorganizowana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie w 2011 r.

Opis

Konkurs został zorganizowany 23 września 2011 r. w ramach IV edycji Przeglądu Wydawnictw Regionalnych. Stanowił jedną z imprez towarzyszących kiermaszowi wydawniczemu. Skierowany został do wystawców - uczestników Przeglądu, prezentujących własne publikacje regionalne. Do konkursu zgłoszono jedenaście pozycji książkowych z siedmiu wydawnictw regionalnych.

Zasady

Do konkursu mogły być zgłaszane wydawnictwa książkowe w kategoriach: proza, poezja, literatura popularnonaukowa. Ocenie podlegały jedynie pozycje opublikowane od września 2010 do lipca 2011 oraz te, których proces wydawniczy miał zostać zakończony do połowy września 2011 r. Każdy wydawca regionalny miał możliwość zgłoszenia na konkurs nie więcej niż trzech wydanych przez siebie tytułów. Książki zgłoszone do konkursu zostały ocenione pod kątem formy wydawniczej przez czytelników w rankingu prowadzonym na stronie internetowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej www.wbp.olsztyn.pl. Głosować można było również na kuponach dostępnych w bibliotece. W osobnym głosowaniu najlepszą książkę typowali także wydawcy.

Laureaci

  • I miejsce oraz nagroda specjalna Prezydenta Miasta Olsztyna (ekslibris zaprojektowany przez Zbigniewa Urbalewicza) - Walerzak Miłosz: Gładysze, Kamieniec, Słobity, Sztynort: ogrody barokowe przy rezydencjach dawnych Prus. – Olsztyn: Wydawnictwo „Borussia”, 2010.
  • II miejsce - Bojarska-Waszczuk, Małgorzata: Kamienie. Świadkowie i strażnicy: drogowskazy na dawnych traktach. - Olsztyn : Agencja WIT Witold Mierzejewski, 2011.
  • III miejsce - Bętkowski, Rafał: Olsztyn jakiego nie znacie. – [Wyd. 3]. – Olsztyn : Wydawnictwo Imago Mundi, 2010.
  • Nagroda czytelników - Kamienie w historii, kulturze i religii / pod red. Roberta Klimka i Seweryna Szczepańskiego. – Olsztyn : Wydawnictwo Robert Klimek, 2010.
  • Wyróżnienia czytelników:
    • Kujawski, Wojciech: Omulew - Pisa : szlak wodny = ein Wasserweg / Wojciech Kujawski ; [przekł. na jęz. niem. Krzysztof Gębura]. – Olsztyn : Wydawnictwo QMK, 2011
    • Bętkowski, Rafał: Olsztyn jakiego nie znacie. – [Wyd. 3]. – Olsztyn : Wydawnictwo Imago Mundi, 2010.

Zobacz też

Bibliografia

  1. MSB: "Ogrody...", "Kamienie..." i inne. Książki, które warto kupić / MSB // „Gazeta Wyborcza”. - 2011, nr 223, dod. „Olsztyn”, s. 1.