Pracownia Wydawnicza „ElSet”

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Logo Pracowni "Elset"
Źródło: teatrlalek.olsztyn.pl

Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka
Składana mapa wydana przez "Elset".
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka
Wiersze UTW.jpg

Wydawnictwo regionalne z siedzibą w Olsztynie.

Historia

Pracownia Wydawnicza „ElSet” powstała w 1993 r. Jej założycielami są Elżbieta i Zdzisław Skórowie.

Działalność

„ElSet” opracowuje wydania książek na zamówienie innych oficyn krajowych i zagranicznych, instytucji, osób prywatnych, a także realizuje własne inicjatywy wydawnicze. W okresie swojej działalności wydano w nim ponad 70 tytułów o różnej tematyce: od literatury pięknej, przez naukową, popularnonaukową, po przewodniki i książki kulinarne. W dorobku wydawnictwa są także książki dla dzieci. Szczególne miejsce wśród publikacji zajmują prace związane z regionami Warmii i Mazur – dotyczące ich historii, kultury oraz współczesności.

Publikacje

Z wydawnictwem współpracuje wielu znanych autorów zajmujących się problematyką tego regionu: Bohdan Łukaszewicz, Władysław Ogrodziński, Stanisław Achremczyk, Jan Chłosta, Edward Cyfus. Do szczególnych przedsięwzięć edytorskich wydawnictwa należą monografie: Olsztyn 1353–2003 i Olsztyn 1945–2005. Kultura i nauka (pod red. Stanisława Achremczyka i Władysława Ogrodzińskiego) oraz trójjęzyczne Archeologiczne księgi inwentarzowe dawnego Prussia-Museum (pod red. Anny Bitner-Wróblewskiej). Dla niemieckiego wydawnictwa „Könemann” „ElSet” przygotował 39 tytułów polskich edycji książek, w tym Sztuka romańska pod red. Rolfa Tomana (2000), czterotomową serię podręczników o technikach graficznych oraz jedenastotomową serię Minibiografie sławnych malarzy. Atrakcyjne edytorsko wydanie traktatu Mikołaja Kopernika Monete Cudente Ratio, według koncepcji Elżbiety Skóry i Bogusława Żmijewskiego, zdobyło I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Mistrzowska Kreacja” (2005). Pracowania wydawała również informatory i mapy, m.in. Poradnik dla obywateli polskich podejmujących działalność gospodarczą w Bawarii, opracowany przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej w Monachium (2003), stylizowane mapy w opracowaniu graficznym Edwarda Ratuszyńskiego, pt. Wielki Mazurski Szlak Wschodni i Zachodni oraz Szlakiem zamków gotyckich i mapę-przewodnik Wielkie Jeziora Mazurskie (2004)[1].

Nagrody

Publikacja nagrodzona „Wawrzynem”.

Przypisy

  1. Olsztyn 1945-2005 : kultura i nauka, Olsztyn, OBN, 2006, s. 616-617.

Bibliografia

  1. Chłosta, Jan: Ruch wydawniczy w Olsztynie / Jan Chłosta // W: Olsztyn 1945-2005 : kultura i nauka / praca zbiorowa pod red. Stanisława Achremczyka i Władysława Ogrodzińskiego. - Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2006.

Zobacz też