Wydawnictwo Borussia

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
(Przekierowano z Wydawnictwo „Borussia”)
Wydawnictwo Borussia 2003.
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka
Borussiaczasop.jpg
Borussiapub.jpg

Wydawnictwo Wspólnoty Kulturowej „Borussia”, działające od 1991 r.

Historia

Działalność wydawnicza była jednym z podstawowych zamierzeń Wspólnoty Kulturowej „Borussia”. Wydawnictwo powstało w 1991 r., rok po założeniu Stowarzyszenia. Przez kilka kolejnych lat wydawano pojedyncze publikacje. Systematyczny rozwój rozpoczął się od 1996 r., a przełomem stała się seria wydawnicza Odkrywanie Światów pod redakcją Roberta Traby. Dziś oficyna wydaje do kilkunastu książek rocznie.

Działalność

Program wydawniczy związany jest z misją Wspólnoty Kulturowej „Borussia” i jest zorientowany na tworzenie nowych zjawisk kultury ponad podziałami i konfliktami narodowościowymi w jednoczącej się Europie. Członkowie Wspólnoty, poprzez pełniejsze poznanie regionalnej przeszłości, stosunków politycznych i narodowościowych, wartości kulturalnych i cywilizacyjnych zamierzają dążyć do budowania nowej wiedzy i postaw życiowych na Warmii i Mazurach. Stąd w kręgu zainteresowań twórców i członków stowarzyszenia głównie znajduje się problematyka historyczna, kulturalna i społeczna, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wschodniopruskiej.

Publikacje

Od 1991 r. w wydawnictwie ukazuje się periodyk „Borussia” z podtytułem: Kultura-Historia-Literatura. W tym samym roku rozpoczęto wydawanie pierwszej z wielu serii publikacji. Wśród nich wymienić należy:

 • Biblioteka Borussii w ramach której ukazał się m.in.: Mieczysława Orłowicza Ilustrowany przewodnik po Mazurach Pruskich i Warmii (1991), Maxa Toeppena Historia Mazur (1995) i Małgorzaty Jackiewicz-Garniec Pałace i dwory dawnych Prus Wschodnich. Dobra utracone czy ocalone (1999)
 • Tematy pod redakcją Elżbiety Traby i Roberta Traby, w ramach której wydano Tematy polsko-niemieckie (1997), Tematy polsko-litewskie (1998), Tematy żydowskie (1999), Tematy polsko-ukraińskie (2000), Tematy polsko-białoruskie (2001)
 • Odkrywanie światów pod redakcją Roberta Traby, seria objęła m.in.: wspomnienia hrabiny Marion Dönhoff Nazwy, których nikt już nie wymienia (2001), Huberta Orłowskiego Warmia z oddali. Odpominanie (2000), Ernsta Wiecherta Proste życie (2000), Andreasa Kosserta Mazury. Tradycja i codzienność (2002), pierwszy przekład na język polski prozy Fritza Skowronka Księga Mazur (2002)
 • Świadectwa, a w niej dwie antologie wspomnień Niemców i Polaków - Wypędzeni ze wschodu (2001) pod redakcją Hansa Jurgena Bömelburga, Renate Stössinger i Roberta Traby oraz Codzienność zapamiętana. Warmia i Mazury we wspomnieniach (2004) pod redakcją Hansa Jurgena Karpa i Roberta Traby
 • Krajobrazy pamięci, w ramach których ukazały się m.in.: szkic Huberta Orłowskiego o niemieckiej literaturze Prus Wschodnich lat 1863-1945 Za górami, za lasami... (2003), esej Kazimierza Brakonieckiego Prowincja człowieka. Obraz Warmii i Mazur w literaturze olsztyńskiej (2003)
 • Nowe życie pod starymi dachami pod redakcją Iwony Liżewskiej. W serii tej wydano dwa tytuły: Architektura w krajobrazie wiejskim Warmii i Mazur (2002) w opracowaniu Magdaleny Bartoś i Barbary Zalewskiej oraz O krajobrazie kulturowym i sposobach jego kształtowania (2002) w opracowaniu Iwony Liżewskiej i Wiktora Knercera
 • Kraj-obrazy pod redakcją Iwony Liżewskiej. W serii ukazała się się książka Tekli Żurkowskiej Mazurskie cmentarze (2008)
 • Ślady w krajobrazie - seria Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur „Sadyba”. W jej ramach ukazały się Aleje przydrożne. Historia – znaczenie – zagrożenie – ochrona (2009)
 • Luminarze Rosyjskiej Emigracji pod redakcją Iwony Anny Ndiaye i Grzegorza Ojcewicza. W serii opublikowano Automatyczne wiersze Borysa Popławskiego (2009)
 • Re-migracje pod redakcją Aliny Kuzborskiej – w serii ukazały się: Dariusza Muszera Lummick (2009) i Artura Beckera Kino Muza (2008)
 • Historia i pamięć polsko-niemieckiego pogranicza. Warmińska Purda – 7 tomowa seria pod redakcją Roberta Traby, w ramach której opublikowano Przeszłość zapamiętana. Narracje z pogranicza pod red Roberta Traby i Andrzeja Saksona oraz Purda 1900-2006. Portret wsi pod redakcją Magdaleny Kardach, Janusza Pileckiego, Elżbiety Traby

Poza seriami w wydawnictwie ukazały się m.in. antologia literacka Borussia. Ziemia i ludzie (1999) w opracowaniu Kazimierza Brakonieckiego i Winfrieda Lipschera, powieść Henryka Sekulskiego Przebitka (2001), eseje Roberta Traby zawarte w tomie Kraina tysiąca granic. Szkice o historii i pamięci (2003), Kazimierza Brakonieckiego Polak, Niemiec i Pan Bóg (2009), a także utwory prozatorskie i poetyckie Tamary Bołdak-Janowskiej, m.in.: Rozdziały (2007), Tfu! Z ludźmi! Szkice małe i miniaturowe (2008), Co dobrego było w peerelu (2009). W wydawnictwie opublikowano też Wielki skarbiec mazurskich bajek, legend i podań Güntera Schiwy (2007).

Nagrody

 • Nagroda w konkursie „Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur” za działalność wydawniczą (2007)

Bibliografia

 1. Chłosta, Jan: Ruch wydawniczy w Olsztynie / Jan Chłosta // W: Olsztyn 1945-2005 : kultura i nauka / praca zbiorowa pod red. Stanisława Achremczyka i Władysława Ogrodzińskiego. - Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2006.
 2. Czajka, Tadeusz: Publikacje Wydawnictwa Wspólnoty Kulturowej „Borussia” w recenzjach i omówieniach prasowych / Tadeusz Czajka, Sylwia Białecka // „Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski”. - 2009, nr 1/2

Zobacz też