Nagroda Warmii i Mazur 1976

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Od lewej: Jerzy Putrament, Jan Lubomirski, Teofil Ruczyński.
Źródło: „Warmia i Mazury”, 1976, nr 7, s. 7.

Piąta edycja Nagrody „Warmii i Mazur”, przyznana w czerwcu 1976 r. w Iławie.

Organizator

Do organizacji iławskich obchodów włączyli się: Stanisław Węgorzewski – kierownik Iławskiego Domu Kultury oraz Wiesław Niesiobędzki – kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie.

Opis

Wręczenie nagród zostało zorganizowane w dniach 12-13 czerwca 1976 r. w Iławie w ramach Iławskich Dni „Warmia i Mazury”. W programie znalazły się:

Laureaci

Nagrody za twórczość artystyczną związaną z regionem Warmii i Mazur otrzymali:

Bibliografia

  1. Dzitko, Bohdan: Iławskie Dni „Warmii i Mazur”. Po raz szósty / Bohdan Dzitko // „Warmia i Mazury”. – 1977, nr 6, s. 18.
  2. J.P.: Spotkamy się w Iławie / J.P. // „Warmia i Mazury”. – 1976, nr 6, s. 17.
  3. Iławskie Dni „Warmii i Mazur” // „Warmia i Mazury”. – 1976, nr 7, s. 7-9.