Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Czytelnia i kartoteki wypożyczalni PiMBP w Iławie, grudzień 1968 r.
Fot. Zbigniew Grabowski.
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie.
Otwarcie Filii im. Pana Samochodzika, 20 września 1979 r.
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie.
Exlibris biblioteki.
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie.
Zaproszenie, 1976 r.
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie.

Placówka upowszechniania kultury, działająca na terenie powiatu iławskiego od 1946 r.

Siedziba

14-200 Iława, ul. Jagiellończyka 3

Historia

Powiatową Bibliotekę Publiczną w Iławie powołał jesienią 1946 r. wydział powiatowy starostwa suskiego. Organizacją nowej placówki zajął się Stanisław Gintowt, ówczesny kierownik Referatu Kultury i Sztuki Starostwa Powiatowego. W grudniu tego roku funkcję kierownika biblioteki objęła nauczycielka – Danuta Pietruszkowa. Pierwszą siedzibą biblioteki był budynek KP PPR, skąd w 1948 r. przeniesiono placówkę do willi Reibnitz przy ul. Kościuszki 27. W maju 1949 r. podczas obchodów Dni Oświaty Książki i Prasy oddano do użytku Miejską Bibliotekę Publiczną w nowym lokalu przy ul. Kościuszki 3. W 1955 r. powołano Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną (z połączenia bibliotek miejskiej i powiatowej). Rok później placówka otrzymała nową siedzibę przy ul. Kościuszki 18. W 1975 r. placówka pod nazwą Miejskiej Biblioteki Publicznej mieściła się w Miejskim Domu Kultury w Iławie (niewielka wypożyczalnia i czytelnia) oraz oddział dla dzieci, który od 1978 r. nosi imię Pana Samochodzika. Pierwsza filia miejskiej biblioteki funkcjonowała na terenie iławskiego szpitala. W 1976 r. powołano filię nr 2, zaś w 1980 r. - filię nr 3. Do 1995 r. w skład placówki wchodziły biblioteki wiejskie z gminy iławskiej (z czasem też rejonu lubawskiego). 3 maja 1983 r. oddano do użytku nową siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Jagiellończyka 3. 20 września 1983 r. biblioteka otrzymała także imię patrona – Edwarda Stachury. 9 marca 1995 r. włączono bibliotekę w struktury Iławskiego Centrum Kultury. W 2001 r. placówka przejęła ponownie zadania biblioteki powiatowej dla powiatu iławskiego, a w 2008 r. została wydzielona ze struktur Iławskiego Centrum Kultury. Obecnie Miejska Biblioteka Publiczna posiada bibliotekę główną oraz Filię nr 2.

Dyrekcja

Działalność

W pierwszych latach działalności biblioteka pełniła funkcję książnicy miejskiej, w której czytelnicy mogli korzystać z księgozbioru. W 1948 r. placówka liczyła 2525 woluminów. Z czasem oferta biblioteki poszerzyła się o wystawy, spotkania z pisarzami, konkursy czytelnicze i przeglądy książek. W latach 70-tych odbyły się spotkania z pisarzami, m.in. z Jerzym Andrzejewskim, Melchiorem Wańkowiczem, Igorem Newerly, Eugeniuszem Pauksztą oraz Seweryną Szmaglewską. Szczególnym gościem iławskiej biblioteki był Edward Stachura, który w okresie 1976-1979 pracował tu nad swoimi ostatnimi książkami „Się” oraz „Fabula Rasa”. Uczestniczył także w licznych spotkaniach z czytelnikami. Od 1976 r. przy współpracy SSK „Pojezierze” i SM „Praca” odbywał się „Iławski Kwiecień Poetycki” (później przemianowany na „Iławska Wiosna Twórczości o Laur Iławy”). Cykl ten realizowany był do 1994 r. W latach 80-tych gośćmi placówki byli pisarze regionalni: Zbigniew Nienacki, Erwin Kruk, Henryk Panas, Kazimierz Brakoniecki, Władysław Ogrodziński, Andrzej Staniszewski, a także wielu innych z całego kraju. Od 1982 r. organizowano „Jesienne Dni Poezji i Muzyki o Muzę Jezioraka”. Współcześnie biblioteka jest placówką realizującą nowoczesne metody promocji czytelnictwa, m.in. posiada pracownię komputerową, a od 2009 r. na stronie internetowej placówki udostępnia część zbiorów poprzez Iławską Bibliotekę Cyfrową. W ramach biblioteki działa także Dyskusyjny Klub Książki.

Nagrody

  • Nagroda w konkursie zorg. przez Narodowy Bank Polski i Bibliotekę Narodową „Z ekonomią na ty - ABC bankowości elektronicznej” (2002)
  • I miejsce w Konkursie Narodowego Banku Polskiego na najciekawszy program edukacyjny pt. „Z ekonomią na ty” (2003)

Bibliografia

  1. Burakowski, Jan: Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie / Jan Burakowski // „Bibliotekarz Olsztyński”. – 1985, nr 4, s. 10-12.
  2. Śrutkowski, Tomasz: Nowa biblioteka - stare kłopoty / Tomasz Śrutkowski // „Gazeta Olsztyńska”. – 1983, nr 39, s. 3.
  3. Szkic dziejów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie / oprac. Roman Groszkowski. – Iława : Iławskie Centrum Kultury, 1997.
  4. Rogatty, Magdalena: Z ekonomią na ty / Magda Rogaty // „Gazeta Olsztyńska”. - 2002, nr 299, dod. „Gazeta Gospodarcza”. nr 50, s. 3e.
  5. Safianowski, Radosław: Idą na swoje zwoje : Miejska Biblioteka Publiczna zaczyna działalność na swój rachunek / Radosław Safianowski // „Nowy Kurier Iławski”. - 2008, nr 7, s. 35.

Zobacz też