Jan Lubomirski

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: „Warmia i Mazury”. - 1969, [nr] zima, s. 20

(1905-1997) – nauczyciel muzyki, redaktor, działacz kulturalno-oświatowy, folklorysta

Biografia

Urodził się 22 listopada 1905 r. w Stanclewie. W latach 1923-1929 studiował w konserwatorium w Poznaniu na kursach prowadzonych m.in. przez Feliksa Nowowiejskiego, podczas których otrzymał profesjonalne przygotowanie do pracy organisty, organizatora i animatora życia muzycznego. W czasie wojny więziony w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen-Oranienburg. Po 1946 r. wrócił do Olsztyna.
Zmarł 30 czerwca 1997 r. w Olsztynie.
Był członkiem honorowym OBN.

Jan Lubomirski (Olsztyn, 1982 r.)
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie

Działalność kulturalna i oświatowa

W okresie międzywojennym zaangażował się w działania ruchu polskiego na Warmii, m.in. jako kierownik muzyczny w Związku Towarzystw Młodzieży, redaktor „Życia Młodzieży”, zbieracz folkloru, autor śpiewników regionalnych, organizator i kierownik chórów oraz zespołów muzycznych na Warmii. Po wojnie pracował w Olsztynie jako nauczyciel muzyki. W latach 50-tych uczestniczył w Ogólnopolskiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego – spisywał, nagrywał na taśmy pieśni, gawędy i legendy. Również później jako pasjonat gromadził eksponaty sztuki ludowej, dokumenty historyczne, fotografie i inne przedmioty o wartości muzealnej, które zasiliły zbiory olsztyńskiej delegatury Państwowego Instytutu Sztuki, Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz olsztyńskiej Stacji Polskiego Towarzystwa Historycznego.
W latach 1953-1960 prowadził przy redakcji „Słowa na Warmii i Mazurach” założony przez siebie zespół „Żywe Słowo”. W latach 1960-1976, będąc instruktorem Ośrodka Metodycznego Wojewódzkiego Domu Kultury w Olsztynie, podróżował po miejscowościach województwa i wspierał regionalne chóry i zespoły muzyczne.

Publikacje

 • Pieśni Warmii i Mazur na chóry 3-głosowe, oprac. Stefan Foremny ; red. lit. Jan Lubomirski (1960)
 • Pieśni Warmii i Mazur, oprac. Stanisław Markiewicz i Jan Lubomirski (1969)

Nagrody i odznaczenia

 • Złota Odznaka „Zasłużony dla Warmii i Mazur”
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Nagroda Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej za zasługi w dziedzinie upowszechniania kultury (1969)
 • Honorowy Obywatel Olsztyna (1996)

Bibliografia

 1. Szatrawski, Krzysztof Dariusz: Jan Lubomirski : szkic biograficzny / Krzysztof Dariusz Szatrawski. – Olsztyn : OBN ; WBP, 1991.
 2. Ogrodziński, Władysław: Jan Lubomirski : zbieracz folkloru / [Władysław Ogrodziński]. – Olsztyn : Muzeum Warmii i Mazur, 1975.
 3. Barczewska, B.: Jan Lubomirski / B. Barczewska // „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”. – 1997, nr 4, s. 667-671.
 4. Oracki, Tadeusz: Twórcy i działacze kultury w województwie olsztyńskim w latach 1945-1970 / Tadeusz Oracki. – Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, 1975. – S. 105: Lubomirski Jan
 5. Chłosta, Jan: Ludzie Olsztyna / Jan Chłosta. – Olsztyn : Urząd Miasta, 2003. – S. 68-69: Lubomirski Jan
 6. Skok, Gerard: Życie pełne pasji / Gerard Skok. – Portr. // „Warmia i Mazury”. – 1976, nr 3, s. 21.
 7. Aby pieśń zachowała się cało : wspomnienia o Janie Lubomirskim / wstęp i oprac. Jan Chłosta. – Olsztyn : Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Oddział Warmińsko-Mazurski, 2005.

Zobacz też

Sylwetka Jana Lubomirskiego na stronie Urzędu Miasta w Olsztynie