Gerard Skok

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka

(1930-1987) - publicysta, redaktor, działacz społeczno-oświatowy, pseud. „Jerzy Jantar”

Biografia

Urodzony 6 października 1930 r. na Mazurach w Łodygowie (pow. piski). Mając 15 lat rozpoczął pracę jako robotnik leśny, potem rolny. W 1947 r. uzyskał świadectwo dojrzałości i podjął pracę w Olsztyńskim Wydawnictwie Prasowym. Od 1950 r. podjął pracę w Komendzie Powiatowej „Służby Polsce” w Piszu. Studia ukończył w 1966 r. na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy Komitecie Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w tym samym roku został jego dyrektorem. Zmarł 3 grudnia 1987 r. w Olsztynie.

Działalność

Przez długi okres czasu sprawował różne kierownicze i odpowiedzialne funkcje w ruchu młodzieżowym województwa olsztyńskiego. W latach 1952-1961 był posłem do Sejmu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czynnym działaczem partyjnym oraz zastępcą redaktora naczelnego „Panoramy Północy”. Był współzałożycielem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” powołanego w 1956 r., a także członkiem Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. W latach 1970-1972 pełnił obowiązki kierownika Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. Od 1972 był redaktorem naczelnym miesięcznika „Warmia i Mazury”. Pełnił również funkcję dyrektora Olsztyńskiego Wydawnictwa Prasowego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa”

Twórczość

Jako literat debiutował w 1957 r. opowiadaniem pod tytułem Stary człowiek pod lipą, późniejszy tytuł Mazur. Wydał kilka tomów opowiadań i szkiców. Pisał o wydarzeniach związanych z drugą wojną światową i problemach ludności po wojnie, specjalizował się w problematyce niemieckiej.

Wydał


Bibliografia

  1. Oracki, Tadeusz:Twórcy i działacze kultury w województwie olsztyńskim w latach 1945-1970 / Tadeusz Oracki. Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie,1975. - S. 152-153.