Europejskie Dni Dziedzictwa 2009 na Warmii i Mazurach

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Program obchodów
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie
Ulotka akcji Zabytkobranie WBP w Olsztynie
Proj. i wyk.: Iwona Bolińska-Walendzik
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie

Projekt kulturalno-edukacyjny, zorganizowany w okresie wrzesień-październik 2009 r. – moduł regionalny akcji o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Hasło

„Zabytkom na odsiecz!” – szlakiem grodów, zamków i twierdz

Opis

Opisywany ciąg imprez to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, którego celem jest popularyzacja zabytków europejskich oraz idei ich ochrony. Dodatkowymi i równie ważnymi założeniami projektu są edukacja historyczna i kulturalna, promowanie regionalnego dziedzictwa, jak też wspólnych korzeni wielowymiarowej kultury europejskiej. Placówki uczestniczące i zaangażowane w akcję organizują najczęściej: dni otwarte, wykłady, sesje i konferencje, wystawy i różnorakiego typu imprezy. Akcja ta odbywa się jednocześnie w czterdziestu dziewięciu krajach Europy. Polska (w tym Warmia i Mazury) po raz pierwszy włączyła się w europejski projekt w 1993 r.

Organizatorzy

Przebieg

11 września

(piątek)

Elbląg

inauguracja EDD 2009

(organizator: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu)

11-13 września

(piątek-niedziela)

Giżycko

Piknik Performens w Twierdzy Boyen – twierdza bez tajemnic

 • (piątek) 17.00-21.00 (Twierdza Boyen)
  • warsztaty artystyczne, teatr, widowisko Taniec ognia
 • (sobota) 10.00-18.00 (Twierdza Boyen)
  • zwiedzanie z przewodnikiem, happening Zdobywamy twierdzę, plener malarski, inscenizacje teatralne, stoiska kulinarne i rękodzielnicze
 • (niedziela) 10.00-16.00 (Twierdza Boyen)
  • zwiedzanie z przewodnikiem, walki rycerskie, koncert muzyki dawnej, prezentacje powarsztatowe, stoiska kulinarne i rękodzielnicze

(organizator: Giżyckie Centrum Kultury)

12 września

(sobota)

Olsztynek

 • 11.00 – start: Salon Wystawowy MBL-PE (dawny kościół ewangelicki): Olsztynek – najciekawsze w regionie średniowieczne mury obronne od odkrycia do rekonstrukcji – spacer z przewodnikiem (Wiesława Chodkowska oraz wykład

(organizator: Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku)

Kadyny-Tolkmicko

 • 10.00 – start: Kadyny (przystanek PKS): Warownia Tolkemita – fakty i legenda – rajd pieszy z przewodnikiem oraz wykład (dr Marek Jagodziński)

Organizatorzy: PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej i Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

Elbląg

Organizator: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

13 września

(niedziela)

Olsztyn

16 września

(środa)

Olsztyn

17 września

(czwartek)

Olsztyn

(organizator: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie)

Lidzbark Warmiński

(organizator: Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim)

19 września

(sobota)

Biskupiec

 • 10.00 – start: Urząd Miasta – rajd rowerowy z przewodnikiem pt. Szlakiem grodzisk i umocnień drewniano-ziemnych gminy Biskupiec

Gołdap

 • 10.00 – start: ( Biblioteka Publiczna) – wycieczka autokarowa z przewodnikiem Szlakami dworów i grodzisk ziemi gołdapskiej

(organizatorzy: Biblioteka Publiczna w Gołdapi, Muzeum Ziemi Gołdapskiej, Urząd Miasta i Gminy w Gołdapi)

Elbląg

Przezmark-Weklice

Organizatorzy: PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej i Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

Kamionka k. Iławy

(organizatorzy: Iławskie Centrum Kultury w Iławie, Lokalna Organizacja Turystyczna Pojezierza Iławskiego i Dorzecza Drwęcy)

Kętrzyn

Organizatorzy: Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, Fundacja „Borussia”)

Olsztyn

19-20 września

(sobota-niedziela)
Ceramika grodzisk pruskich i nie tylko… Spotkania z mazurskimi garncarzami

Kamionek Wielki k. Węgorzewa

 • 11.00-17.00 – ( Pracownia Garncarstwo Etniczne) – zwiedzanie pracowni, wystawa zrekonstruowanej ceramiki zachodniobałtyckiej i średniowiecznej z okresu funkcjonowania grodzisk w Tarławkach i Węgielsztynie oraz lokowania wsi z przełomu XIV i XV wieku
 • 12.00-15.00 – ( Pracownia Garncarstwo Etniczne) – prezentacja technik wytwarzania ceramiki (m.in. pokaz toczenia na kole, przygotowanie gliny i kruszywa – garncarze instruktorzy: Marta Florkowska i Paweł Szymański) oraz przyrządzania potraw

((oganizator: Garncarstwo Etniczne Pracownia Eksperymentalna w Kamionku Wielkim)

20 września

(niedziela)

Morąg

(organizatorzy: Stowarzyszenie Miłośników im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, Muzeum im. Johanna Gotfrieda Herdera w Morągu (oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie)

Olsztyn

24 września

(czwartek)

Olecko

 • 9.30-12.30 – (Zespół Szkół Technicznych) – I Zamkowe Biegi z Klio: wyścigi młodzieży i w kategorii open, konkurs z zakresu historii miasta i regionu, zwiedzanie mini-muzeum, pokaz rękodzieła i kuchni mazurskiej

(organizatorzy: Oleckie Stowarzyszenie Aktywnych „Zamek”, Stowarzyszenie Żytkiejmska Struga)

Olsztyn

29 września

(wtorek)

Olsztyn

 • 17.00 – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (ul. Obitza) – wykład (dr Arkadiusz Koperkiewicz) pt. Średniowieczna wieża mieszkalno-obronna w Jemiołowie. Badania archeologiczne i koncepcja rewitalizacji

sierpień-wrzesień

 • akcja „Zabytkobranie” – plebiscyt na „najpopularniejszy niepopularny zabytek regionu” oraz strona internetowa, prezentująca historię i potencjał turystyczny zabytków Warmii i Mazur (www.wbp.olsztyn.pl/zabytkobranie)

(organizator: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie)

wrzesień-październik

Ostróda

 • Muzeum w Ostródzie – wystawa Projekty rewaloryzacji zamku w Ostródzie a jego dzieje budowlane

Bibliografia

 1. Bohdanowicz, Marta: „Wykłady z muzyką w tle : Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego także w morąskim muzeum / Marta Bohdanowicz // Gazeta Olsztyńska. - 2009, nr 225, dod. Gazeta Morąska, nr 39, s. 8.
 2. Chojnowska, Katarzyna: Artyści idą na odsiecz zabytkom : Europejskie Dni Dziedzictwa 2009 w żeglarskiej stolicy Polski / Katarzyna Chojnowska // „Gazeta Współczesna”. - 2009, nr 176, s. 5.
 3. Protas, Jacek: Najgorzej być człowiekiem znikąd : rozmowa z Jackiem Protasem, marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego // „Gazeta Wyborcza”. - 2009, nr 207, dod. Europejskie Dni Dziedzictwa 2009 na Warmii i Mazurach, s. 1.
 4. Zabytkom na odsiecz! : szlakiem grodów, zamków i twierdz // Gazeta Wyborcza. - 2009, nr 207, dod. Europejskie Dni Dziedzictwa 2009 na Warmii i Mazurach, s. [2-3].

Zobacz też

www.edd.com.pl