Muzeum im. Johanna Gottfrieda Herdera w Morągu

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Fot. Grzegorz Kumorowicz, Źródło: [1]
Fot. Grzegorz Kumorowicz, Źródło: [2]
Przewodnik poświęcony dziejom Muzeum oraz zbiorom
Pamiątkowy medal, awers i rewers. Ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie
Pamiątkowy medal, awers i rewers. Ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie

Muzeum z siedzibą w dawnym pałacu Dohnów, założone w 1964 roku, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

Siedziba

Muzeum im. Johanna Gottfrieda Herdera w Morągu
Ul. Dąbrowskiego 54
14-300 Morąg

Historia

Johann Gottfried Herder urodził się 25 sierpnia 1744 roku w Morągu, zmarł 18 grudnia 1803 roku w Weimarze, niemiecki pisarz i historyk filozofii. Po II wojnie światowej sylwetkę i twórczość Herdera popularyzował profesor Uniwersytetu Warszawskiego Emil Adler, który był autorem idei stworzenia Muzeum Herdera w Morągu. Adler zabiegał o Muzeum u władz państwowych i partyjnych. W 1962 r. powołano w Olsztynie Komitet Uczczenia Pamięci J. G. Herdera. Z Komitetu wyłoniła się sekcja, przekształcona później w Komitet Organizacyjny Muzeum Herdera w Morągu. W jego skład wchodzili między innymi: Emil Adler, Hieronim Skurpski, Zygmunt Lietz, Lucjan Czubiel, Edward Kocierzewski. Przystąpiono do poszukiwania pamiątek związanych z Herderem, zakupu eksponatów do przyszłego muzeum. Pod patronatem Ministerstwa Kultury i Sztuki w Warszawie nawiązano kontakty z Muzeum Goethego w Weimarze. W 1963 r. delegacja polska przywiozła z Niemieckiej Republiki Demokratycznej pierwsze eksponaty do muzeum w Morągu. 26 września 1964 nastąpiło oficjalne otwarcie Muzeum, w odbudowanym zabytkowym ratuszu. Część eksponatów dostarczyła strona niemiecka. W 1974 r. umowę odnowiono, uzupełniono eksponaty, zorganizowano nowoczesną wystawę. Muzeum działało pod opieką Urzędu Powiatowego w Morągu. 1 stycznia 1976 r. włączone w struktury Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. W 1976-1977 budynek ratusza poddano remontowi i przeznaczono całość na Muzeum. Od 1986 roku Muzeum mieści się w dawnym pałacu Dohnów. Pałac wybudowany przez burgrabiego Achacego Dohnę (niem. zu Dohna) w XVI wieku, został zniszczony w 1945 roku. Odbudowany w latach 1975-1985 przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie, dostosowano do współczesnego użytkownika – Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Od 1986 roku mieści się tu Muzeum im. J. G. Herdera.

Kadry

Dyrektorzy:

Wystawy stałe i czasowe

 • Johann Gottfried Herder – pisarz i filozof historii, wielki obywatel Morąga (1744-1803)
 • Wnętrza stylowe:
  • komnata barokowa z przełomu XVII i XVIII wieku
  • salonik biedermeierowski z lat 1815-1850
  • gabinet w typie II empire z lat 1852-1870
  • salonik secesyjny z przełomu XIX i XX wieku
 • Sztuka Prus Książęcych XVI-XVIII wieku
 • Portret dworski XVI-XIX wieku
 • Portret holenderski XVII wieku
 • Grafika holenderska XVII wieku
 • Z herbem w tle. Portrety i kartusze herbowe ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
 • Malarstwo pejzażowe i rodzajowe XVII-XIX wieku. Ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
 • Pamiątki kampanii napoleońskiej w Prusach Wschodnich 1807 r. ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Bibliografia

 1. Bartoś, Magdalena: Muzeum im. Johanna Gottfrieda Herdera w Morągu : oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie / Magdalena Bartoś. – Olsztyn : Muzeum Warmii i Mazur, 2009.
 2. Bartoś, Magdalena: Tradycja herderowska na Warmii i Mazurach / Magdalena Bartoś // „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”. – 2003, nr 4, s. 489-499.
 3. Guska, Ewa: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w latach 1945-1985 / Ewa Guska. – Olsztyn : Muzeum Warmii i Mazur, 1985.
 4. Kuczyński, Krzysztof A.: Emil Adler – polski badacz twórczości Johanna Gottfrieda Herdera / Krzysztof A. Kuczyński, Tadeusz Naumowicz // „Studia Niemcoznawcze”. – T. 26 (2003), s. 459-466.

Zobacz też

 • Strona domowa Muzeum [3]