Muzeum Ziemi Gołdapskiej

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Uroczyste otwarcie Muzeum, Źródło: „Gazeta Olsztyńska”,2008, nr 66, dod. „Gazeta Działdowska”, nr 12, s. 7.
Samorządowa instytucja kultury funkcjonująca w ramach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi od 2008 roku.


Historia

Pierwsze zbiory związane z historią ziemi gołdapskiej zaczął gromadzić Mieczysław Marian Ratasiewicz w latach 60. XX wieku. Zalążkiem Muzeum była izba regionalna w świetlicy szkolnej, która początkowo mieściła się w piwnicy a później w świetlicy szkolnej. Remont budynku rozpoczął wędrówkę zbiorów, najpierw do Powiatowego Domu Kultury, następnie do osobnego lokum przy Placu Zwycięstwa, wreszcie do budynku liceum. W 2002 r. samorząd miejski na Izbę Muzealną przeznaczył pomieszczenie w bloku przy ul. Żeromskiego po dawnej pracowni plastycznej. Tymczasem, włodarze miasta przygotowali projekt „Adaptacja obiektów powojskowych w Gołdapi na placówki rekreacyjno-sportowe i muzeum” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Inwestycja została zrealizowana w 2007 roku. Oficjalne otwarcie obiektów nastąpiło 26 lutego 2008 roku. Muzeum dysponuje dwoma bliźniaczymi budynkami. W maju 2010 r. Muzeum temu nadano imię Mieczysława Ratasiewicza.

Cele

  • Ocalenie przedmiotów związanych z życiem, dawnymi mieszkańcami i historią miasta
  • Dokumentowanie rozwoju Gołdapi i jej okolic

Zbiory

Kolekcja Muzeum liczy ok. 8000 eksponatów. Są to eksponaty etnograficzne, militaria, numizmaty, skały i minerały.

Działalność

W jednym budynku muzealnym zorganizowana jest wystawa stała, gdzie można obejrzeć kolekcje: etnograficzną, historyczną oraz geologiczną. Drugi budynek muzealny przeznaczony jest na wystawy czasowe, lekcje muzealne, prelekcje, spotkania a także wydarzenia kulturalne – koncerty, przedstawienia teatralne.

Bibliografia

  1. Uchwała Nr XLIX/303/10 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Programu opieki nad zabytkami miasta i gminy Gołdap na lata 2010-2013” // „Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. – 2010, nr 111, poz. 1602, s. 6577-6621.
  2. Ratasiewicz, Aleksandra: Trudne były początki, ale piękne jest zakończenie : miasto Gołdap potrafiło zadbać o budynki pokoszarowe i stworzyło muzeum regionalne / Aleksandra Ratasiewicz // „Gazeta Olsztyńska”. – 2008, nr 66, dod. „Gazeta Działdowska”, nr 12, s. 7.