Wiesław Skrobot

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Archiwum własne autora.
Monografia Iławy w tłumaczeniu Wiesława Skrobota.

(1958- ) – archeolog, muzealnik, badacz dziejów i kultury zachodniego pogranicza dawnych Prus Wschodnich, licencjonowany przewodnik po Warmii i Mazurach

Biografia

Urodził się 6 października 1958 r. w Olsztynie. W 1987 r. ukończył studia archeologiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ponadto ukończył z wyróżnieniem podyplomowe studia muzealnicze w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego (1996), studia podyplomowe w zakresie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (2000), podyplomowe studia Zarządzanie Kulturą w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego (2011) oraz podyplomowe studia Menedżer Innowacji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2013). W 2007 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu obronił pracę doktorską z fenomenologii przestrzeni: "Wartości przestrzeni. Zintegrowana przestrzeń nieizolowana w ujęciu fenomenologicznym". W latach 2000-2004 był stypendystą niemieckiego programu Europa-Fellows na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i pracował w Collegium Polonicum w Słubicach: jako pracownik naukowy w projekcie Tempus Phare „Nowoczesne zarządzanie rozwojem miast” oraz jako wykładowca na kierunku studiów Gospodarka Przestrzenna, specjalność: Rozwój i rewitalizacja miast oraz obszarów wiejskich.

Działalność

W latach 1985-1993 pracował w służbach ochrony zabytków w Olsztynie. Od 1997 r. przez dwa kolejne lata tworzył Muzeum w Ostródzie. W 2006 r. wraz z Michałem Młotkiem i Agnieszką Błędowską założył Grupę Inicjującą Projekt Powołania w Iławie Muzeum Regionalnego. Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Ylavia” oraz Towarzystwem Miłośników Ziemi Iławskiej. Jest wiceprezesem Ostródzkiego Stowarzyszenia Kulturowego SASINIA oraz sekretarzem redakcji rocznika „Okolice Ostródy”. Obecnie mieszka w Iławie i Ostródzie, pracuje jako wykładowca na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Collegium Polonicum w Słubicach.

Publikacje

Współredagował i współtworzył liczne prace naukowe i popularnonaukowe, m.in.:

  • Ostróda - obrazki z przeszłości (1996)
  • Szymbark - Kamieniec (1998)
  • Ostróda - przedmieścia i zaułki (1999)
  • Solniki (2000)
  • Kraina Drwęcy i Pasłęki (2008)
  • Katalog nieznanych zabytków Mazur Zachodnich (2009)
  • 2010 - rok wielkich rocznic powiatu ostródzkiego (2010)

Jest także autorem artykułów w pracach zbiorowych, m.in.:

Publikował na łamach pism: „Nowy Kurier Iławski”, „Zapiski Zalewskie”, „Rozmaitości Ostródzkie”, „Okolice Ostródy”, „Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski”. Wiele miejsca w swoich artykułach poświęca dziejom i kulturze ziemi ostródzkiej i iławskiej, ciekawym postaciom, zabytkom archeologicznym oraz ich ochronie, a także tematyce grunwaldzkiej. W 2010 r. wraz z synem Jędrzejem Skrobotem przetłumaczył na język polski pierwszą monografię dziejów Iławy autorstwa K. J. Kaufmanna Geschichte der Stadt Deutsch Eylau, napisaną w 1905 r. na jubileusz 600-lecia miasta.

Nagrody i wyróżnienia

  • W 2011 r. uhonorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej”.

Zobacz też