Wojciech Gudaczewski

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Wojciech Gudaczewski
Źródło: Archiwum Wojciecha Gudaczewskiego

(1969-) - animator życia kulturalnego w powiecie ostródzkim

Biografia

Lekcje historii w muzeum z uczniami z polskiej szkoły na Litwie.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Ostródzie

Urodził się w 1969 roku w Ostródzie.

Podczas inwentaryzacji substancji zabytkowej najstarszego cmentarza w Ostródzie pochodzącego z XVIII wieku
Fot. Wojciech Kozicz

W 2005 r. ukończył Studium Reżyserii Teatralnej w Warszawie, reżyser teatralny, Dyplom Nr 009/05 z Ministerstwa Kultury otrzymany w 2005 r.

Z Janem Liberadzkim podczas odsłonięcia tablicy poświęconej Hugo Carstensenowi, ostródzkiemu fotografowi przedwojennej Ostródy
Fot. arch. prywatne

W latach 1989-2007 był żołnierzem zawodowym, w latach 1999–2011 organizatorem i animatorem kultury w Ostródzkim Stowarzyszeniu Kulturowym „Sasinia”. Od 2007 do 2015 roku pełnił funkcję rzecznika prasowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie. Od 2016 roku pracuje jako inspektor ds. promocji Gminy Gietrzwałd.

Zainteresowania - historia Prus Wschodnich.

Podczas ostródzkich Kaziuków Wilniuków
Fot Romuald Aramowicz
Odczyt Ostródzkie Ślady Katynia
Fot Jacek Piech

Działalność

Wystawa pokonkursowa przygotowana przez Ostródzkie Stowarzyszenie Kulturowe „Sasinia z projektu Wspólne Dziedzictwo
Fot. Wojciech Gudaczewski

Jest ostródzkim współorganizatorem „Kaziuków Wilniuków” z ramienia Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Ostródzie.

Książka „Rok Wielkich Rocznic Powiatu Ostródzkiego”. Wydawca: Ostródzkie Stowarzyszenie Kulturowe „Sasinia”

Realizuje liczne projekty międzynarodowe:

 • współautor projektu „Mazurska Wieża Babel. Dialog – Tolerancja – Zrozumienie” finansowanego z Akademii Rozwoju Filantropii (2002)
 • autor projektu „Wspólne Dziedzictwo” realizowanego z programu Partnerstwo Miast i Obywateli finansowanego ze środków Fundacji Batorego i Fundacji Boscha (2003-2004)
 • autor projektu „Pamięć i Teraźniejszość” realizowanego z programu Partnerstwo Miast i Obywateli finansowanego ze środków Fundacji Batorego i Fundacji Boscha (2004-2005)
 • autor projektu „Spotkania Przyjaciół” realizowanego z programu Partnerstwo Miast i Obywateli, finansowanego ze środków Fundacji Batorego i Fundacji Boscha (2005-2006)
 • koordynator ogólnopolskiego programu „Katyń ocalić od zapomnienia” (2010-2012)
 • współautor projektu założenia Izby Muzealnej "W Warnijski Chałupsie - W Warmińskim Domu" w Gietrzwałdzie 2016
 • współautor Pikników Militarnych przy Fortyfikacjach w Tomarynach 2015 i 2016

Wydawnictwa

Wystawy

 • „Za Świętą Sprawę - Żołnierze Łupaszki” (Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ostródzie 2002, 2010) - współorganizator wystawy w Ostródzie z ramienia Instytutu Pamięci Narodowej
 • Wystawa Fotografii PANGEA w Miłomłynie (Miłomłyn 2003) - kurator Wystawy z ramienia Akademii Rozwoju Filantropii
 • Wystawa Fotografii PANGEA w Ostródzie (Ostróda 2003) - kurator Wystawy z ramienia Akademii Rozwoju Filantropii
 • „Hans Helmut Kirst – życie i twórczość” (Miejska Biblioteka Publiczna w Ostródzie, Zamek Ostródzki 2004) - współautor wystawy
 • "Ostróda-Osterode nasze miasta" (2004) - kurator wystawy pokonkursowej
 • „Ostróda i okolice - przeszłość i teraźniejszość" (2005) - kurator wystawy pokonkursowej
 • „Ostródzkie Ślady Katynia” (Zamek w Ostródzie 2012) - współorganizator wystawy
 • „Świat plastikowych żołnierzyków” (Zamek w Ostródzie 2012) - kurator wystawy
 • „Ostródzcy Weterani - ocalić od zapomnienia" - Zamek w Ostródzie 2014, współorganizator wystawy
 • „Fotograficzna liryka codzienności. Zdjęcia Sigitasa Kancevyciusa z Litwy", kustosz wystawy, Osiedlowy Dom Kultury w Ostródzie 2014
 • „Katyń. Ocalić od zapomnienia" - Bursa Szkolna nr 3 w Olsztynie, organizator wystawy, Olsztyn 2016
 • „Nie jesteśmy żadną bandą. Działalność V Wileńskiej Brygady AK na Pomorzu", kustosz wystawy, GOK Gietrzwałd 2016
 • „Fortyfikacje w Tomarynach", współorganizator wystawy, Muzeum Nowoczesności Olsztyn 2016


Odczyty popularnonaukowe

 • Historia Ostródy - Ostródzkie Stowarzyszenie Kulturowe „Sasinia” (Ostróda 2002)
 • Emil von Behring – dobroczyńca ludzkości (Ostróda 2002)
 • Historia cmentarzy wojennych w Ostródzie (Ostróda 2003)
 • „Jeńcy Francuscy w Ostródzie” (Miejska Biblioteka Publiczna w Ostródzie, Zamek w Ostródzie 2005)
 • „Ochrona zabytkowych cmentarzy przez Ostródzkie Stowarzyszenie Kulturowe „Sasinia” (Centrum Kultury w Ostródzie 2006)
 • „Major Zygmunt Błażejewicz ps. „Zygmunt” (Ostróda 2006)
 • „Współpraca miast i obywateli. Ostróda – Osterode” (Centrum Kultury w Ostródzie 2007)
 • „Ostródzkie ślady Katynia” (Centrum Kultury, Ostróda 2008)
 • Katyń ocalić od zapomnienia (Urząd Wojewódzki w Olsztynie 2009)
 • Katyń ocalić od zapomnienia (Centrum Kultury w Ostródzie 2012)
 • „Ostródzki Jarmark Staromiejski” (Centrum Kultury w Ostródzie 2014)
 • „Ostródzki Jarmark Staromiejski” (Centrum Kultury w Ostródzie 2014)
 • „Baśnie, Legendy, Bajania" (Osiedlowy Dom Kultury Ostróda 2015)

Filmy dokumentalne o historii i zabytkach Powiatu Ostródzkiego

Audycje radiowe

W latach 1999–2000 Wojciech Gudaczewski był autorem programów radiowych pt. „Tajemnice Historii” na antenie Radia Mazury. Wybór:

 • Poszukiwania bursztynowej komnaty (1999)
 • Bitwa pod Grunwaldem (1999)
 • Rycerz von Kyburg (1999)
 • Napoleon w Ostródzie (2000)
 • Kanał Ostródzko-Elbląski (2000)
 • Bitwa pod Tannebergiem (2000)

Pomniki i tablice pamiątkowe

Przynależność do grup, stowarzyszeń, organizacji

Nagrody i odznaczenia

 • Brązowy Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny - Ministerstwo Obrony Narodowej (2004)
 • Zasłużony dla Kultury Polskiej – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010)
 • Srebrna Odznaka Polskiego Związku Niewidomych (2010)
 • Medal Za Długoletnią Służbę – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (2010)
 • Krzyż Za Zasługi dla Związku Żołnierz Wojska Polskiego (2011)
 • Srebrna Odznaka Polskiego Związku Bokserskiego (2012)
 • Srebrna Odznaka Honorowa Związku Inwalidów Wojennych (2013)
 • Złota Odznaka Polskiego Związku Niewidomych (2014)
 • Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa (2014)
 • Medal Za Zasługi dla Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych (2014)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2015)

Multimedia

Zobacz

 • Strona domowa Ostródzkiego Stowarzyszenia Kulturowego „Sasinia”[1]
 • Strona Powiatu Ostródzkiego [2]
 • Profil osobowy Wojciecha Gudaczewskiego na portalu społecznościowym Facebook [3]