Miejska Biblioteka Publiczna w Ostródzie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Miejska instytucja kultury działająca w Ostródzie od 1946 r.

Siedziba

ul. Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda

Historia

Biblioteka w Ostródzie została powołana na mocy Dekretu o Bibliotekach z 17 kwietnia 1946 r. i rozpoczęła swoją działalność 16 października 1946 r. Utworzono wówczas Powiatową Bibliotekę Publiczną, która mieściła się w gmachu starostwa przy ul. Mickiewicza 3. Jej organizatorką i pierwszą kierowniczką była Anna Błazińska. Ówczesny księgozbiór liczył 313 tomów. 1 stycznia 1948 r. powstała Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą przy ul. Słowackiego 9. Rok 1949 zapoczątkował tworzenie bibliotek gminnych. W roku 1950 na terenie powiatu istniały 2 biblioteki miejskie – w Ostródzie i w Olsztynku, 11 bibliotek gminnych i 65 punktów bibliotecznych. Tak ukształtowana sieć pozostała niezmienna do końca 1954 r. W 1956 r. Biblioteki powiatowa i miejska zostały połączone w Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną. W 1961 r. powstała pierwsza filia na terenie miasta – przy ulicy Janka Krasickiego, a w 1964 r. odrębny Oddział dla Dzieci. W oparciu o księgozbiór społeczno-polityczny należący do biblioteki partyjnej KW PZPR, a przekazany Bibliotece w 1974 r., powstała też Filia nr 2 o profilu społeczno-politycznym (działała do 1983 r.). W 1975 r., w związku z reformą administracyjną kraju, dotychczasowa Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna zaczęła pełnić zadania biblioteki rejonowej z nazwą Miejska Biblioteka Publiczna. W jej gestii nadal pozostawiono opiekę i nadzór merytoryczny nad bibliotekami gminnymi na tym terenie. Zarządzeniem Naczelnika Miasta nr 3/79 z dnia 10 maja 1979 r. Miejskiej Bibliotece Publicznej nadano Statut. W 1984 r. powstała kolejna filia Biblioteki na terenie miasta. Od l stycznia 1991 r. biblioteki gminy Ostróda przeszły pod Zarząd Urzędu Gminy. Decyzją Zarządu Miasta, ze względów finansowych, zlikwidowane zostały 2 filie – w czerwcu filia nr 4, we wrześniu filia nr l (jej księgozbiór przekazano do szkoły podstawowej nr 1). Równocześnie do lokalu przy ul. Chrobrego przeniesiona została Filia nr 3 z Kajkowa. Jest to obecnie jedyna filia na terenie miasta. Z początkiem 1992 r. Miejska Biblioteka Publiczna przestała pełnić zadania biblioteki rejonowej, a 9 czerwca Zarząd Miasta zatwierdził nowy Statut placówki. l kwietnia 1996 r. Biblioteka w Ostródzie przeszła kolejną zmianę. Została włączona do nowo powstałego Centrum Kultury i Sportu. Latem 1999 r. placówka zyskała nową siedzibę na Zamku, gdzie przeznaczono dla niej piętro południowego skrzydła. Od 2001 r. Biblioteka ponownie pełni zadania biblioteki powiatowej dla powiatu ostródzkiego.

Władze

Od 1946 r. Bibliotekę prowadzili:

  • Anna Błazińska - organizator i pierwszy kierownik Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie w okresie (1946-1949)
  • Waleria Śliwińska – kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej (1948-1952), kierownik Powiatowej Biblioteki Publicznej (1952-1957), od 1956 r. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
  • Teresa Marchwicka – kierownik Powiatowej Biblioteki Publicznej (1950-1952), kierownik, a później dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (1957-1982)
  • Anna Burzyńska – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej (1982-1991)
  • Joanna Purzycka – dyrektor, a 1996 r. kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej (1991-2008)
  • Anna Elżbieta Głowińska – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej (2008- )

Działalność

Miejska Biblioteka Publiczna współtworzy życie kulturalne Ostródy. Poza podstawowymi zadaniami gromadzenia i udostępniania zbiorów oraz informowania podejmuje działania na rzecz promocji kultury – organizuje wystawy, spotkania autorskie, spotkania poświęcone różnorodnej tematyce związanej z miastem, wieczory poezji. Szczególną wagę przywiązuje do pracy z najmłodszymi czytelnikami, dla których organizuje wycieczki do biblioteki, lekcje biblioteczne oraz cotygodniowe spotkania z książką podczas głośnego czytania.

Multimedia


Film udostępniony w ramach projektu Regionalna Kronika Filmowa

Bibliografia

  1. Purzycka, Joanna: Miejska Biblioteka Publiczna w Ostródzie / Joanna Purzycka // „Bibliotekarz Olsztyński”. – 1996, nr jub., s. 57-63.

Zobacz też