Wystawa Fotografii PANGEA w Miłomłynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Wystawa Fotografii Pangea w Miłomłynie
Źródło:foto: Wojciech Gudaczewski
Prace konkursowe prezentowane były w Miłomłynie
Źródło:Foto: Ryszard Bogucki
Prace konkursowe prezentowane były w Miłomłynie
Źródło:Foto: Wojciech Gudaczewski


Organizator

Opis

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ogłosiła w 2002 roku ogólnopolski konkurs dla dzieci i młodzieży w kilku kategoriach: fotograficznym, literackim, plastycznym oraz dla klas szkolnych. Organizatorom konkursu zależało na tym aby młodzi ludzie zabrali głos w dyskusji koncentrującej się wokół słów: tolerancja, wielokulturowość, dialog kultur. Konkurs "Pangea" realizowany był przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu "Dialog dla Przyszłości" finansowanego przez Fundację Forda. Na konkurs wpłynęło wiele prac spośród, których nagrodzono najciekawsze. Ostródzkie Stowarzyszenie Kulturowe „Sasinia” uczestniczyło w Programie "Dialog dla Przyszłości" realizując w 2002 roku Projekt "Mazurska Wieża Babel" finansowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Kolejnym etapem współpracy między Stowarzyszeniem "Sasinia" a Akademią Rozwoju Filantropii było zorganizowanie wystawy pokonkursowej "Pangea" w Miłomłynie i w Ostródzie. Wernisaż wystawy odbył się w rocznicę zamachów terrorystycznych na Word Trade Center, 11 września 2003 roku w holu Hotelu MIŁOMŁYN. kuratorem wystawy był Wojciech Gudaczewski.

Przebieg

  • IX 2003 - Wystawa Pangea w Miłomłynie
  • X 2003 - Wystawa Pangea w Ostródzie

Bibliografia

  1. Gudaczewski, Wojciech” : Wystawa PANGEA w Miłomłynie / Wojciech Gudaczewski, www.ostrodaonline.pl, 2003, Ostróda On Line