Miejski Dom Kultury w Szczytnie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Logo MDK w Szczytnie.
Źródło: www.mdk.szczytno.pl/

Instytucja kultury działająca w Szczytnie od 1954 r.

Siedziba

ul. Polska 12, 12-100 Szczytno

Historia

Historia placówki zaczęła się w 1954 r. wraz z powołaniem Powiatowego Domu Kultury. Obejmował on swoim zasięgiem teren miasta i całego powiatu. Poza organizowaniem własnych działań kulturalnych sprawowała nadzór nad klubokawiarniami, świetlicami i zespołami działającymi przy zakładach pracy. Pierwsze pracownie artystyczne powstały PDK pod kierunkiem Zofii Kniejowej. Najpierw zorganizowano zajęcia teatralne, następnie zorganizowano pracownię modelarską. W tym czasie przywiązywano dużą wagę do współpracy i więzi z terenem, kontaktu z zespołami regionalnymi w celu popularyzowania tradycji mazurskich, kurpiowskich i wileńskich. Współpracowano z Teatrem im. Stefana Jaracza w Olsztynie, Wojewódzkim Domem Kultury w Olsztynie, Teatrem Lalek w Olsztynie, a także m.in. z Filharmonią Narodową w Warszawie. W 1967 r. oddano do użytku budynek przy ul. Polskiej 12, w którym placówka mieści się do dnia dzisiejszego. W tym samym roku rozpoczął swoją działalność zespół fotograficzno-filmowy, w roku następnym zorganizowano koło filatelistyczne dla młodzieży i dorosłych, a w 1970 r. powołano Dyskusyjny Klub Filmowy i Towarzystwo Kultury Teatralnej (działało do 1988 r.). W kolejnych latach powstał Kabaret „Gwuść” i Amatorski Teatr „Gramma 2”, a na początku lat 80-tych zorganizowano pierwsze Dni Szczytna - od 1991 r. „Dni i Noce Szczytna”. W latach 80-tych powstał też zespół wokalno-taneczny „Pod sceną”, zespół rockowy „Hunter”, a także „Dyskusyjny Klub Muzyczny - Pod Sceną”. W 1991 r. Miejski Dom Kultury przejął Orkiestrę Miejską, która działała wcześniej przy Północnych Zakładach Przemysłu Lniarskiego „Lenpol”. W latach 90-tych w MDK powstały również: „Kapela Jędrka”, Zespół Tańca Współczesnego „Anex”, zespół folklorystyczny „Mazurskie Pofajdoki” (od 2002 r. „Mazurskie Przęśliczki”), zespoły śpiewacze: „Mazury”, „Płomienie”, „Okaryna”. Od 1998 r. MDK stał się organizatorem corocznych Wyborów Miss Ziemi Szczycieńskiej, w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Miss Polonia, a w 2004 r. zorganizowano w placówce Koło Zainteresowań Literackich.

Władze

Od 1954 r. placówkę prowadzili:

Zadania

Miejski Dom Kultury realizuje zadania polegające na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Do podstawowych zadań placówki należy:

 • zachęcanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze
 • edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę
 • działanie na rzecz wielostronnego rozwoju dzieci i młodzieży
 • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego
 • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego
 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych
 • współpraca z innymi instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi w zakresie działalności kulturalnej
 • realizowanie wydarzeń kulturalnych z zakresu tradycji narodowej, lokalnej oraz ochrony dziedzictwa narodowego
 • wspieranie akcji charytatywnych[1]

Działalność

Placówka realizuje swoje zadania m.in. poprzez organizację różnorodnych zajęć w pracowniach artystycznych, imprez kulturalnych: spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, projekcji filmowych, a także poprzez działalność wydawniczą i promocję przedsięwzięć kulturalnych. Obecnie w ramach MDK działają następujące pracownie:

Przy MDK funkcjonują zespoły:

W realizacji swoich zadań placówka współpracuje z władzami miejskimi i samorządowymi, a także Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie oraz licznymi stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, szkołami.

Multimedia


Film udostępniony w ramach projektu Regionalna Kronika Filmowa

Przypisy

 1. Statut Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie, materiał zamieszczony na stronie internetowej szczytno-mdk.bip-wm.pl

Zobacz też

 • Strona internetowa Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie [1]