Pracownia teatralna Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Pracownia teatralna działająca przy Miejskim Domu Kultury w Szczytnie.

Opis

W Pracowni prowadzone są zajęcia dla dzieci. Przygotowuje się spektakle teatralne, współorganizuje eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Spotkań z Poezją i do Bożonarodzeniowego Przeglądu Małych Form Teatralnych.

Instruktorem jest Katarzyna Drężek.

Zobacz też

  • Szczegółowy program zajęć na stronie Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie [1]