Pracownia plastyczna Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Pracownia plastyczna działająca przy Miejskim Domu Kultury w Szczytnie.

Opis

Instruktorem jest Grażyna Dziugieł, która prowadzi zajęcia plastyczne dla dwóch grup wiekowych: dziecięcej i młodzieżowej oraz często udziela konsultacji plastycznych dla studentów i dorosłych. Pracownia rokrocznie organizuje tematyczne konkursy plastyczne – głównie dla środowisk szkolnych terenu miasta. Wykonuje prace związane z reklamą działalności Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie - plansze, plakaty, transparenty, jak również współtworzy projekty całej poligrafii. Współpracuje z instruktorami w zakresie prac scenograficznych.

Sprowadza i organizuje wystawy malarskie i fotograficzne. Współuczestniczy przy realizacji całego kalendarza kulturalnego miasta i powiatu szczycieńskiego.

Zobacz też

  • Szczegółowy program zajęć na stronie Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie [1]