Pracownia muzyczna Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Pracownia działająca przy Miejskim Domu Kultury w Szczytnie.

Opis

W Pracowni pracują lokalne zespoły i grupy muzyczne, które biorą czynny udział w życiu kulturalnym miasta Szczytno.

Instruktorem prowadzącym zajęcia w Pracowni Muzycznej jest Andrzej Ałaj. Obsługuje on również wszystkie imprezy realizowane przez Miejski Dom Kultury w Szczytnie pod względem akustycznym, dba o stan techniczny sprzętu muzycznego oraz opracowuje i aranżuje muzykę do spektakli teatralnych i innych wydarzeń przez MDK w Szczytnie.

Zobacz też

  • Szczegółowy program zajęć na stronie Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie [1]